Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD – PaCH 2018 – Nabídka aktivní účasti / Call for input

Česká obec sokolská

pod záštitou

Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA)

pořádá

V. Mezinárodní seminář pro cvičitele, instruktory a učitele cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí

Parents and Children 2018

23. – 25. listopadu 2018

Tyršův dům, Praha, Česká republika

NABÍDKA AKTIVNÍ ÚČASTI

Speciální pozvání pro univerzity, asociace, organizace sportu pro všechny a další sportovní organizace, mateřská centra a mateřské školy.

Hlavní téma semináře

VODA

v jakémkoliv skupenství

CO JE PACH 2018

 • Akce s tradicí a mezinárodní účastí určená odborné i laické veřejnosti,
 • Místo pro předání zkušeností a poznatků o pohybových aktivitách předškolních dětí s rodiči (RD) a předškolních dětí (PD),
 • Příležitost pro výzkumníky seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky bádání v oblasti pohybových aktivit a rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku ve vztahu k hlavnímu tématu,
 • Prostor pro přenos teoretických poznatků z aktuálních výzkumů do praxe.
 • Možnost obohatit vlastní tělovýchovnou a pedagogickou praxi o nové nápady.

Témata praktických lekcí (workshopů), vedených formou ukázkových cvičebních jednotek

 • Cvičební jednotky inspirované vodou (sněhem, ledem, rosou…)
 • Náměty her ve vodě i s vodou pro cvičení předškolních dětí s rodiči a předškolních dětí,
 • Hudebně pohybová výchova o vodě nebo s vodou

Témata teoretických lekcí

 • Rozvoj a vývoj dětské osobnosti
 • Socializace dětí předškolního věku
 • Vliv pohybové aktivity na rozvoj dítěte v předškolním věku
 • Význam společného cvičení rodičů s dítětem
 • Voda kolem nás

ZAPOJTE SE!

1. Jako pozvaný lektor (keynote) s přednáškou (max. 45 minut) nebo krátkou prezentací (max. 20 minut) navazující na hlavní téma semináře.

Zašlete abstrakt přednášky či příspěvku v ČJ a AJ do 14. 5. 2018

2. Praktickou ukázkou (max. 45 minut) – např. ukázková cvičební jednotka apod.

Chcete-li se aktivně podílet na praktických lekcích (workshopech), zašlete krátkou anotaci ukázky v ČJ a AJ do 14. 5. 2018.

3. Představením projektu nebo aktivit v posterové sekci

Poster sekce slouží k představení organizace, výsledků vlastních projektů nebo aktivit, v průběhu přestávek. Prezentované téma by mělo být propojeno s hlavním tématem semináře. Max. velikost tištěného posteru je 145 x 90 cm, tisk organizátor nezajišťuje.

Pro přihlášení zašlete krátký abstrakt v ČJ a AJ Vašeho posteru.

Přihlášky k aktivní účasti v programu do 30. dubna 2018.

přihláška

Lektoři budou vybráni na základě zaslaných abstraktů porotou sestavenou z partnerů semináře (Ústřední škola ČOS, Ústřední cvičitelský sbor RDPD odboru všestrannosti ČOS). Termín na zaslání abstraktů (v českém a anglickém jazyce) do 14. května 2018.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

30. 4. 2018 Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti

14. 5. 2018 Uzávěrka pro příjem abstraktů

31. 5. 2018 Výběr příspěvků a lektorů porotou

14. 6. 2018 První informace pro lektory a první verze programu semináře

Přihlášky k aktivní účasti vyplňte do 30. 4. 2018 on-line, nebo zašlete na přiloženém formuláři na e-mail: dabsolonova@sokol.eu, případně poštou na adresu:

Česká obec sokolská

Ústřední škola

Újezd 450/40

118 01 Praha 1

Více informací poskytne: Dana Absolonová, DiS., tel.: +420 257 007 261

Czech Sokol Organization

under the auspices of

International Sport and Culture Association (ISCA) proudly hosts

5th International Workshop for Instructors of Parents and Children

November 23 – 25, 2018

Prague, Czech Republic

Call for Input

Main theme of the workshop

WATER

in every possible form

Special invitation to Universities, Sport for All Organizations, Associations, Institutions, Maternity Centers, Nursery Schools.

WHAT IS PACH 2018

PaCH represents an initiative to give preschool children and their parents the opportunity to be physically active in a safe and welcoming environment. ISCA member Czech Sokol Organization is doing just that by organizing the International Workshop for Instructors of Parents and Children (PaCH).

PaCH 2018 is a great opportunity for instructors, coaches and teachers, to find an inspiration or share experience with physical activities and sports for parents and children and pre-school children, both in a practical and theoretical way.

It is a place where you can find other instructors and experts with similar passion for coaching and motivating children to physical activity.

You can taste the atmosphere from PaCH 2016 and PaCH 2014.

GET INVOLVED!

We offer to organizations, institutions or individuals a possibility to actively participate in the program of PaCH 2018 in a following ways:

1. As a keynote speaker (lecture max 45 min) at the plenary session, or with a short presentation (max 20 min), which is connected to the main theme of the workshop.

If you are interested in presentation of your experience, findings, results of your research etc., please, send a brief abstract of your lecture.

2. By leading a sample lessons during parallel workshops.

If you wish to actively participate in practical lectures, please, send the description of your sample lesson, rough content and equipment needed.

3. By presenting your projects or activities on a poster in a poster section.

If you wish to informally communicate your organization or individual projects or activities during breaks, (from demonstrations, mini workshops, research presentations, representations of organization, topics that attract strong audience feedback / interaction and, of course, topics connected to the main theme), please, send the description of your poster.

Please register your active contribution through the online form or attached application and send us your short abstract by May the 15th 2018.

Fill in the on-line form

The presenters and speakers will be chosen by a jury formed of partners of the workshop (Sokol Central School, members of the Central Board of Instructors and honorary members of Czech Sokol Organization) on the basis of the sent proposals.

SAVE THE DATE!

30. 4. 2018 Deadline for registration of active participants

14. 5. 2018 Deadline for sending abstracts

31. 5. 2018 Selection of the contributions

14. 6. 2018 Information on chosen contributions and 1st draft of program of the workshop

30. 9. 2018 To send the final version of selected posters to poster section