Premiér Sobotka vzpomenul odkaz padlých sokolů / 24.11.2015

Vzpomínková akce v Tyršově domě v Praze se konala v Památný den sokolstva, kterým si Česká obec sokolská každoročně připomíná oběti sokolů v boji za svobodu, samostatnost a demokracii.

„Vztah sokolů k naší zemi a svobodě vystihují slova skladby Přísaha republice, která zazněla v červenci 1938 při slavném X. všesokolském sletu: Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat.“ Těmito slovy připomenul na vzpomínkové akci, konané v Tyršově domě v Praze v Památný den sokolstva - 8. října, předseda vlády Bohuslav Sobotka odkaz sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského hnutí položili své životy za svobodu a demokracii.

Vzpomínková akce v Tyršově domě v Praze se konala v Památný den sokolstva, kterým si Česká obec sokolská každoročně připomíná oběti sokolů v boji za svobodu, samostatnost a demokracii.

Letošní vzpomínkovou akci zahájila starostka České obce sokolské Hana Moučková, která uvítala předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a další představitele státní a veřejné správy a společenských organizací. Ve svém krátkém úvodním projevu ocenila odkaz padlých za svobodu a demokracii a význam sokolského hnutí v novodobých českých dějinách a aktuálnost sokolských ideálů i pro současnou společnost. Hlavní projev přednesl předseda vlády Bohuslav Sobotka, který mimo jiné připomenul oběti, které sokolové přinesli v boji za svobodu a zdůraznil, že hrdinství a odhodlání položit pro lepší budoucnost i život, nesmí být zapomenuto. Připomenul rovněž, že sokolové bojovali za hodnoty, které vyznává i současná Evropa. Poté  ředitel bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky Jan Fulík přečetl zdravici prezidenta republiky Miloše Zemana.

Následně vystoupila Anna Hogenová, která připomenula obětí tří sokolských odbojů.

Poté položili účastníci pietního setkání květiny a věnce k pamětní desce padlým sokolům v odboji za 2. světové války.

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.