SokolGym 2015 – Sokolské Brno se stalo nejpočetnější akcí letošního roku / 17.01.2017

Třídenní maratón sportovních a kulturních akcí a také zážitků poskytlo ve dnech 5.–7. června Sokolské Brno 2015, další ze šesti oficiálních akcí projektu SokolGym 2015, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25. výročí svého znovuobnovení.

Třídenní maratón sportovních a kulturních akcí a také zážitků poskytlo ve dnech 5.–7. června Sokolské Brno 2015, další ze šesti oficiálních akcí projektu SokolGym 2015, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25. výročí svého znovuobnovení. Na skladbě programu se podílely všechny programové útvary.

Zatímco Brňané dali o parném prvním červnovém víkendu vesměs přednost pobytu mimo město, u vody či v chládku domova, moravskou metropoli zaplavili sokolové. Od pátku 5. června do neděle 7. června jich sem téměř ze všech žup přijelo kolem čtyř tisíc na letošní druhou oficiální akci celoročního projektu SokolGym 2015 – na Sokolské Brno 2015. Počtem účasti sokolských sportovců se tak Sokolské Brno stalo nejpočetnější sokolskou akcí letošního roku.

Sokolské Brno se již stalo tradiční akcí, na níž přijíždějí sokolové ze všech koutů republiky. Bylo tomu tak v předchozím ročníku 2010, bylo tomu tak letos a lze očekávat, že tomu tak bude i při ročníku následujícím. Letošní Sokolské Brno se stalo pomyslným „sletovým poločasem“, když v červenci uplynou tři roky od XV. všesokolského sletu 2012 a stejný čas uplyne do toho dalšího, XVI. všesokolského sletu 2018. Letošní Sokolské Brno ale především žilo jinými událostmi – 25. výročím znovuobnovení Sokola a blížícím se termínem konání 15. světové gymnaestrády v Helsinkách. A samozřejmě tím, co je typické pro sokolské akce – přátelským setkáváním s lidmi, kteří vyznávají stejné životní hodnoty – ať již při společném vystoupení v hlavním nedělním programu, nebo třeba v hledišti jako divák jiné události, na něž bylo Sokolské Brno 2015 bohaté – na skladbě programu se podílely všechny programové útvary, a tak jeho skladba byla pestrá.

Třídenní maratón s pořadateli,cvičenci a návštěvníky odstartovalo již v pátek sluníčko, které se postaralo o parný „letní“ víkend. Až přespříliš si ho „užili“ cvičenci, kteří po celý pátek secvičovali na ploše stadionu Sokola Brno I skladbu Generation Together, s níž v polovině července vystoupí na 15. světové gymnaestrádě v Helsinkách.

V pátek byla v přízemí tělocvičny Sokola Brno I instalována putovní výstava „25 let znovu spolu“, která mapuje přehled sokolské činnosti od obnovení Sokola v roce 1990. Pro zájemce byla také v podvečer připravena krátká procházka městem s upozorněním na významná místa z historie brněnského Sokola, na významné památky a stavby ve středu města. Pro veřejnost byla odpoledne připraveno v Tyršově parku akce „Děti, pojďte si hrát“, na níž si menší děti v doprovodu rodičů vyzkoušeli své dovednosti.

Zatímco na hřišti Sokola Brno I probíhaly v sobotu secvičné hromadných skladeb, pro širokou veřejnost byl připraven pestrý program. Od jedenácti hodin se v hale konala přehlídka pódiových skladeb – celkem jedenácti; o čtyři se postaral Sokol Valašské Meziříčí,  o tři Sokol Záběhlice a o další Sokol Praha Vršovice, Kolín, Jihlava a Milevsko. Další přehlídka pódiových skladeb se v podvečer konala v pohádkovém prostředí hradu Špilberk a jíž zpestřili ukázkami své činnosti členové oddílu sportovní gymnastiky Sokola Brno I. Široká brněnská veřejnost se mohla krátce po polední (od 13 do 16 hodin) blížeji seznámit se sokolskými aktivitami na akci „Olympijský šplh v Olympii“, která se, stejně jako při Sokolském Brnu 2010, konala v obchodním centru Olympia v Brně-Modřicích.

Široké veřejnosti byla určena i další sobotní akce, „Sportujeme s Ústřední školou“, která se od 13 do 17 hodin konala v příjemném prostředí parku pod Špilberkem. Akce nesporně splnila svůj smysl, když jednotlivá stanoviště s ukázkami (a „možností vyzkoušet si to“) během dne navštívila více než stovka účastníků. I zde se ale projevilo sobotní vedro a návštěvnost stoupala s tím, jak slunce přestávalo pálit. Největší zájem byl o ukázky parkouru a o možnosti vyzkoušet si netradiční hry, které lze provozovat v každém věku.

Na sobotu pořadatelé připravili i kulturní zážitky – projekci z divadelního vystoupení „Antigona“ a koncert Symfonického orchestru Sokola Brno I.

Ze sportovních aktivit se v sobotu a v neděli konal turnaj mládeže v beachvolejbal, v neděli pak mohli účastníci Sokolského Brna sledovat v hale Sokola Brno jedna mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mládeže – chlapců (o tomto mistrovství píšeme v samostatném článku).

Sokolské Brno 2015 vyvrcholilo v neděli odpoledne na stadionu Sokola Brno I programem „Sokolové Brnu“. Zahájil ho slavnostní průvod (jehož trasa ale byla kvůli příliš velkým teplotám výrazně redukována – řadil se až před stadionem).  Na stadionu po vztyčení vlajek zahájila program starostka hostitelské Sokolské župy Jana Máchala sestra Lída Ryšavá a ke slavnostní atmosféře přispěla herečka Zdena Herfortová přednesem veršů. A pak se již na ploše stadionu střídaly jednotlivé hromadné skladby: Cukrárna (předškolní děti), Koncert  A (ženy), Včelí medvídci (rodiče a děti), Pro radost I (ženy), Autíčko (mladší žákyně a žáci), Waldemariána (ženy a muži), Zimní sen (ženy a muži – sálová skladba pro světovou gymnaestrádu v Helsinkách), S úsměvem (starší žákyně), Indiáni (žákyně a žáci), Pro radost II (ženy), Sportuj s námi (muži), Koncert B (ženy), Jsme kočky (dorostenky a ženy, Generation Together (ženy a muži, skladba pro světovou gymnaestrádu).

Na závěr programu vystoupila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, která mimo jiné poděkovala cvičencům za hezký zážitek, který svými výkony divákům poskytli, a za předvedené výkony.

Záštitu nad akcí Sokolské Brno 2015 převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, primátor Statutárního města Brna Petr Vokřál, starosta městské části Brno – střed Martin Landa a starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková.