Nabídka mezinárodního studijního programu „International sport for all leader education“ pro členy ČOS

NABÍDKA ÚČASTI V PROGRAMU INTERNATIONAL SPORTS FOR ALL LEADERS EDUCATION ČLENŮM ČOS V DÁNSKÉ SPORTOVNÍ AKADEMII GERLEV P. E. AND SPORTS ACADEMY

Díky dlouholeté spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Gerlev Physical Education and Sports Academy mají členové České obce sokolské možnost studovat za výhodných podmínek na prestižní dánské sportovní akademii v programu International Sports for All Leader Education.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

Termín: sobota 19. 8. – pátek 22. prosince 2018 (18 týdnů)

Termín pro podání přihlášek: do 1. 6. 2018 na adresu gerlev@gerlev.dk, v kopii na mchlumsky@sokol.eu

Cíle programu: hlavním cílem vzdělávacího programu je nabídnout mezinárodní vzdělání cvičitelům, instruktorům, trenérům a všem, kteří chtějí pracovat jako vedoucí mládeže v oblasti sportu, zdraví a turistiky. Vedlejším cílem je podpora mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi z celého světa.

V roce 2018 je možné studovat v těchto hlavních sportovních předmětech (min 10 hodin týdně)


  •  TANEC
  •  BASKETBALL
  •  CROSSFIT
  •  PARKOUR
  •  OUTDOOR
  •  NATURAL MOVEMENT (PŘIROZENÝ POHYB)
  •  TRAVEL TO LEARN

Student si dále volí z nabídky vedlejších sportovních předmětů (6 hodin týdně) a teoretických předmětů (8 hodin týdně). Více informací v přiloženém letáku.

Školné (díky podpoře akademie sníženo pro účastníky z ČR, běžná cena EURO 5 139):

EURO 720 (DKK 5400) program, ubytování, strava

EURO 506 (DKK 3800) týdenní teambuildingový zahraniční výlet

EURO 360 (DKK 2700) výukové materiály

CELKEM EURO 1586 (DKK 11 900)

Zahrnuje: ubytování, stravu 5 x denně, program, studijní materiály, fakultativní výlety po Dánsku, týdenní výlet mimo Dánsko, funkční tričko, běžeckou bundu,

Nezahrnuje náklady na dopravu do Gerlevu a zpět.

Volitelně je možné absolvovat v rámci hlavního sportovního předmětu týdenní výlet do různých evropských destinací a na Zanzibar.

Podmínky pro přijetí: věk alespoň 18 let, výborný zdravotní stav, znalost AJ na komunikativní úrovni, vysoká motivace k pohybu

Mezinárodní certifikát

Účastnici programu „International Sports for All Leaders Education získají Mezinárodní certifikát o účasti s uvedením obsahu vzdělávacího programu,

Kontaktní osoba

Více informací o studijním programu podá ředitel Ústřední školy České obce sokolské

Mgr. Martin Chlumský (e-mail: mchlumsky@sokol.eu). Případně můžete přímo kontaktovat kancelář akademie na gerlev@gerlev.dk a navštívit webové stránky www.gerlev.dk.

O GERLEV P. E. AND SPORTS ACADEMY

Sportovní akademie Gerlev P. E. and Sports Academy (založena v roce 1938) je mezinárodně uznávaná instituce, která jedenáctým rokem nabízí členům České obce sokolské čtyřměsíční sportovně-vzdělávací kurzy v moderních pohybových směrech a sportech. Základními znaky výuky v Gerlevu je zkušenostní učení („learning through experience“), inspirující a motivující prostředí a využití široké škály výukových metod. Většina předmětů je zaměřena na praxi a propojuje teoretické poznatky s jejich praktickým využitím. Z teoretických předmětů lze zvolit např. sportovní psychologii nebo filozofii sportu a pro mezinárodní studenty je určen předmět International Sports for All Education Program. Studium je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu akademie. Kromě pohybu i studia si studenti užijí i pořádnou dávku zábavy!

Výuka probíhá v anglickém jazyce a pro přijetí ke studiu je vyžadována alespoň základní znalost anglického jazyka (přibližně úrovně FCE), výborný zdravotní stav a vysoká motivace.

Díky podpoře dánské vlády a Gerlevu studenti z České republiky získají v roce 2018 slevu ze školného. Školné pokrývá náklady na ubytování, stravu, výuku ve škole, poznávací zájezdy po Dánsku a týdenní školní zájezd mimo Dánsko.

Více informací na stránkách www.gerlev.dk/en/ v Angličtině a přiložené pozvánce.