Nabídka mezinárodního studijního programu "International sport for all leader education" pro členy ČOS

Studium pro členy České obce sokolské na dánské sportovní akademii Gerlev P.E. and Sports Academy v programu International Sport for All Leader Education

Díky uzavřené dohodě o spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Gerlev P.E. and Sports Academy mají členové České obce sokolské možnost studovat na sportovní akademii v programu International Sport for All Leader Education. 

Sportovní akademie Gerlev P. E. and Sports Academy (založena v roce 1938) je mezinárodně uznávaná instituce, která desátým rokem nabízí členům České obce sokolské čtyřměsíční sportovně-vzdělávací kurzy v oborech jako je: moderní tanec (street dance), crossfit, parkour, basketbal, sporty v přírodě, surfing a další.

Základními znaky výuky v Gerlevu je zkušenostní učení („learning through experience“), inspirující a motivující prostředí a využití široké škály výukových metod. Většina předmětů je zaměřena na praxi a propojuje teoretické poznatky s jejich praktickým využitím. Z teoretických předmětů lze zvolit např. sportovní psychologii nebo filozofii sportu a pro mezinárodní studenty je určen předmět International Sport for All Education Program.Studium je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu akademie. Kromě pohybu i studia si studenti užijí i pořádnou dávku zábavy!

Program International Sport for All Leader Education začíná 20. srpna a končí 23. prosince 2017 (tj. 18 týdnů). Výuka probíhá v anglickém jazyce a pro přijetí ke studiu je vyžadována alespoň základní znalost anglického jazyka (přibližně úrovně FCE), výborný zdravotní stav a vysoká motivace.

Díky podpoře dánské vlády a Gerlevu studenti z České republiky získají v roce 2017 slevu ze školného. Školné pokrývá náklady na ubytování, stravu, výuku ve škole, poznávací zájezdy po Dánsku a týdenní školní zájezd mimo Dánsko.


V roce 2017 je možné studovat v těchto specializacích


  • Parkour
  • Street dance (tanec)
  • MoveOut (outdoorové aktivity)
  • Natural moving (přirozený pohyb)
  • CrossFit
  • Basketbal
  • Sufing

Základní informace o programu

Školné (po slevě): 11 900 DKK

Zahrnuje: ubytování, stravu 5 x denně, program, studijní materiály, fakultativní výlety po Dánsku, týdenní výlet mimo Dánsko, funkční tričko, běžeckou bundu

Přihlášky: do 1. června 2017, zaslat na e-mail: gerlev@gerlev.dk

Podmínky pro přijetí: věk alespoň 18 let, výborný zdravotní stav, znalost AJ, vysoká motivace k pohybu

Více informací o studijním programu podá ředitel Ústřední školy České obce sokolské Mgr. Martin Chlumský (e-mail: mchlumsky@sokol.eu). Případně můžete přímo kontaktovat kancelář akademie na gerlev@gerlev.dk a navštívit webové stránky www.gerlev.dk.