2017 rok československých legií

Nabídka mezinárodního studijního programu "International sport for all leader education" pro členy ČOS

Studium pro členy České obce sokolské na dánské sportovní akademii Gerlev P.E. and Sports Academy v programu International Sport for All Leader Education

Díky uzavřené dohodě o spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Gerlev P.E. and Sports Academy mají členové České obce sokolské možnost studovat na sportovní akademii v programu International Sport for All Leader Education. 

Sportovní akademie Gerlev P. E. and Sports Academy (založena v roce 1938) je mezinárodně uznávaná instituce, která desátým rokem nabízí členům České obce sokolské čtyřměsíční sportovně-vzdělávací kurzy v oborech jako je: moderní tanec (street dance), crossfit, parkour, basketbal, sporty v přírodě, surfing a další.

Základními znaky výuky v Gerlevu je zkušenostní učení („learning through experience“), inspirující a motivující prostředí a využití široké škály výukových metod. Většina předmětů je zaměřena na praxi a propojuje teoretické poznatky s jejich praktickým využitím. Z teoretických předmětů lze zvolit např. sportovní psychologii nebo filozofii sportu a pro mezinárodní studenty je určen předmět International Sport for All Education Program.Studium je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu akademie. Kromě pohybu i studia si studenti užijí i pořádnou dávku zábavy!

Program International Sport for All Leader Education začíná 20. srpna a končí 23. prosince 2017 (tj. 18 týdnů). Výuka probíhá v anglickém jazyce a pro přijetí ke studiu je vyžadována alespoň základní znalost anglického jazyka (přibližně úrovně FCE), výborný zdravotní stav a vysoká motivace.

Díky podpoře dánské vlády a Gerlevu studenti z České republiky získají v roce 2017 slevu ze školného. Školné pokrývá náklady na ubytování, stravu, výuku ve škole, poznávací zájezdy po Dánsku a týdenní školní zájezd mimo Dánsko.


V roce 2017 je možné studovat v těchto specializacích


  • Parkour
  • Street dance (tanec)
  • MoveOut (outdoorové aktivity)
  • Natural moving (přirozený pohyb)
  • CrossFit
  • Basketbal
  • Sufing

Základní informace o programu

Školné (po slevě): 11 900 DKK

Zahrnuje: ubytování, stravu 5 x denně, program, studijní materiály, fakultativní výlety po Dánsku, týdenní výlet mimo Dánsko, funkční tričko, běžeckou bundu

Přihlášky: do 1. června 2017, zaslat na e-mail: gerlev@gerlev.dk

Podmínky pro přijetí: věk alespoň 18 let, výborný zdravotní stav, znalost AJ, vysoká motivace k pohybu

Více informací o studijním programu podá ředitel Ústřední školy České obce sokolské Mgr. Martin Chlumský (e-mail: mchlumsky@sokol.eu). Případně můžete přímo kontaktovat kancelář akademie na gerlev@gerlev.dk a navštívit webové stránky www.gerlev.dk.

Partneři