2017 rok československých legií

Předplatné časopisu Sokol na rok 2017 / 17.01.2017

Stejně jako v předchozích letech, i na rok 2017 je možné předplatit si tištěné vydání časopisu Sokol. Výše předplatného zůstává v nezměněné výši, tedy 196,- Kč (pro zahraničí + 4x poštovné). Předplatné je možné uhradit bankovním převodem, případně složenkou nebo v hotovosti v pokladně ČOS. Číslo účtu je 27-7699580257/0100, variabilní symbol 160 2017. K předplatnému je potřebné zaslat do redakce vyplněný kartotéční objednávkový lístek.

Vyplněný kartotéční objednávkový lístek je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu zkubin@sokol.eu nebo poštou na adresu Časopis Sokol, Česká obec sokolská, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1. Objednávkový lístek není jen potvrzením objednávky, ale zároveň obsahuje důležitý údaj: adresu, kam časopis zasílat. V minulosti se již stalo, že na účet přišla platba za předplatné, ale již žádný další doplňující údaj – podle pouhého čísla účtu, z něhož platba odešla, redakce nepozná, kam má časopis zasílat.

Kartotéční objednávkový lístek ke stažení zde

Tištěná verze časopisu vychází 4x ročně – v březnu, červnu, září a prosinci, vždy koncem měsíce.

Partneři