Nabídka mezinárodního studijního programu "International sport for all leader education" pro členy ČOS / 10.01.2018

Díky dlouholeté spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a Gerlev Physical Education and Sports Academy mají členové České obce sokolské možnost studovat za výhodných podmínek na prestižní dánské sportovní akademii v programu International Sports for All Leader Education.