Česká obec sokolská

Starosta tornádem postižených Lužic děkuje za pomoc
Sokolové poslali přes 944 tisíc

30. 11. 2021

Starosta T. J. Sokol Lužice Miloš Kadala píše, že na začátku listopadu rozdělili mezi 17 členů Sokola, kteří byli postiženi letním tornádem, celkem 920 tisíc korun. Sokolovna se v obci stala doslova centrem obce, protože se jí ničivý živel dotkl jen minimálně. A poskytovala zázemí jak složkám IZS, tak všem, kdo byli postiženi i zapojeni do odklízení následků. Celkem jste, sestry a bratři poslali 974 tisíc korun, za což vám mockrát děkujeme.

Sokol Lužice se chystal na velkou slávu - slavnostní otevření rekonstruované sokolovny, kterou měli slavnostně otevřít 27. června. Jenže ve čtvrtek 24. 6. 2021 se vše změnilo, když do jihomoravských obcí vtrhlo tornádo. Apokalyptické záběry a fotografie si asi všichni pamatují, tak netřeba připomínat. Podívejte se, jak vypadala sokolovna před otevřením.

Jako zázrakem se právě tomuto domu tornádo vyhnulo a sokolovna se tak mohla stát centrem pomoci těm nejpotřebnějším i těm, kteří pomáhali. Takto fungovala Lužická sokolovna do konce sprna. Od 10. září se postupně do tělocvičny začal vracet čistě "sokolský" život v podobě tréninků. Celkově sokolové poslali 944 tisíc korun na účet T. J. Sokol Lužice. Každá takto zaslaná suma byla podle Kadaly označena jako "DAR", aby bylo jasné o jaké peníze jde a nemusely být zahrnuty do daňové povinnosti.

„Nazdar sestry a bratři,

ještě jednou bych velmi rád poděkoval vám všem, kteří jste neváhali a zaslali finanční pomoc na náš účet Tělocvičné jednoty Sokol Lužice ve prospěch našich členů, zasažených ničivým tornádem v červnu letošního roku.

Díky vám na náš účet postupně přišlo mnoho příspěvků v celkové částce 944.470,- Kč.Postupně jsme zjistili, že zasažených bylo celkem sedmnáct našich členů spolu s rodinami. S nimi byly sepsány smlouvy o částkách, které byly odstupňované podle stupně škod do čtyř kategorií.

Celkem bylo na začátku listopadu vyplaceno 920.000,- Kč, zbytek peněz - 24.470,- Kč bude použito na následné opravy naší sokolovny, která se stala na dlouhou dobu zázemím integrovaného jednotného záchranného systému a zároveň jako sociální zázemí pro zasažené členy  naší jednoty a jejich rodiny. Toto se bohužel neobešlo bez mírného poškození rekonstruované budovy, jako je malba, podlahy, dveře a ostatní inventář. A právě na opravu těchto škod bude zmíněná částka použita," píše Za T. J. Sokol Lužice starosta Miloš Kadala.

„Chci všem, kdo přispěli, moc poděkovat. Je vidět, že sounáležitost sokola se sokolem existuje, čehož si nesmírně vážím," dodává Miloš Kadala.

 

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace