Sokolové si připomenuli výročí konce 2. světové války / 09.05.2019

Sokolové si spolu s českou veřejností připomenuli 74. výročí od konce 2. světové války. Samozřejmě nechyběli ani na hlavní oficiální akci ke Dni vítězství v Národním památníku v Praze na Vítkově, kde se za přítomnosti prezidenta republiky, předsedů obou parlamentních komor, předsedy vlády, nejvyšších představitelů Ministerstva obrany ČR a Armády ČR, válečných veteránů, zástupců spolků a dalších organizací uskutečnil pietní akt k uctění památky padlých hrdinů, kteří položili život za naši vlast. Za Českou obec sokolskou položila k památníku věnec starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková.

Přinesení historických praporů za zvuků Husitského chorálu zahájilo pietní akt na počest hrdinů, kteří za 2. světové války obětovali své životy za svobodu Československa. Poté ministr obrany v doprovodu náčelníka Generálního štábu Armády ČR provedl přehlídku nastoupených jednotek. Prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil Miloš Zeman pak pozdravil nastoupené jednotky. Poté přeletěli nad Vítkovem letouny Armády České republiky.

Politici, zástupci veteránských a společenských organizací, reprezentanti zahraničních armád a církví položili za zvuků smutečního pochodu věnce. Již tradičně na Vítkově nechyběli ani sokolští praporečníci. „Dnes jsme si během tradiční pocty obětem 2. světové války na Vítkově opět připomněli osudy tisíce našich sester a bratří, kteří položili život za naši svobodu. Nezapomeneme!,“ uvedla bezprostředně po pietním aktu starostka ČOS sestra Hana Moučková.

Sokolští praporečníci se – rovněž již tradičně – zúčastnili také pietní vzpomínky u Pomníku II. odboje v Praze na Klárově, která se konala tentýž den odpoledne.

Ve středu 9. května se na náměstí Generála Kutlvašra v Praze 4 konal pietní akt, při němž jeho účastníci vzpomenuli jak oběti Pražského povstání, tak osobnost vojenského velitele tohoto povstání generála Kutlvašra. Zástupci České obce sokolské zde položili k Památníku tří odbojů věnec.

Výročí konce druhé světové války a Pražského povstání si sokolové s celou českou společností připomenuli i ve dnech předcházejících či následujících oficiální oslavě 8. května. V neděli 5. května, ve výroční den zahájení Pražského povstání, se za přítomnosti předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery a dalších hostů konala vzpomínková akce k tomuto výročí u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze – ani zde nechyběli sokolští praporečníci a další zástupci ČOS.

V pondělí 6. května se konal vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození Plzně u pomníku Díky, Ameriko!, kterým vyvrcholily čtyřdenní Slavnosti svobody. Vedle představitelů Ministerstva obrany ČR a Armády ČR si u žulových pylonů pomníku připomněli osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou od německých okupantů předseda Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslav Kubera, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a další hosté. Čestnou stráž u pomníku drželi sokolští praporečníci v krojích.