2017 rok československých legií

Český olympijský výbor vyzývá premiéra a vládu k urychlenému řešení krize ve financování sportu / 18.05.2017

České obce sokolské se pozastavení sportovních dotací životně dotýká. Starostka ČOS Hana Moučková ve spolupráci s ČOV činí potřebné kroky k zachování činnosti Sokola.

Český olympijský výbor (ČOV) vnímá zastavení dotací do sportu ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) jako katastrofální problém, který se musí bezodkladně řešit. ČOV tomuto tématu přikládá maximální vážnost. „Výpadek financování může mít nedozírné následky na české sportovní prostředí, situace je naprosto krizová,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval.

Místopředseda pro ekonomiku a marketing Libor Varhaník upozornil na to, že na rozdíl od dalších nevládních neziskových oblastí do sportu pro letošní rok doputovalo jen minimum peněz. „Je nepochopitelné, že se peníze uvolňují do sociálního systému, zdravotnictví, ale do sportu nikoli, což způsobí naprosto fatální situaci,“ přidal Varhaník.

Nyní je rozděleno zhruba 15 procent dotací na rok 2017. Svazy jsou v kritické situaci, neobejdou se bez půjček, další musejí řešit, jak zajistit svou základní činnost. Zanedlouho nebudou schopny organizovat ani domácí soutěže pro mládež. Problém se týká i dalších sportovních organizací.

„Pokud se současná situace nebude velmi záhy řešit, může se stát, že Sokol, jakožto spolek, který stál u zrodu Československé republiky, po 155 letech nebude moci vykonávat svou činnost, která je především směrována do oblasti sportu pro všechny, tedy nevýkonnostního sportu,“ varuje Hana Moučková, starostka České obce sokolské, která stejně jako ČOV nedostala od začátku roku ani korunu ze státních dotací.

Více infromací zdroj www.olympic.cz

Partneři