Napište námhome

Vyšlo lednové vydání časopisu Sokol

Počátkem ledna si Česká obec sokolská připomenula významné výročí své novodobé historie – 7. ledna uplynulo čtvrt století od od ustavujícího sjezdu ČOS, který znovu obnovil Československou, resp. Českou obec sokolskou. Na to, jak to tenkrát bylo a co samotnému sjezdu předcházelo, vzpomíná v lednovém vydání sestra Dagmar Evaldová. Akcím, jimiž si budeme po celý rok toto výročí připomínat, se věnuje na stránkách časopisu náčelník ČOS bratr Petr Svoboda. Časopis samozřejmě přináší řadu dalších zajímavých informací z dění v župách a jednotách a neapomíná ani na metodický materiál.

Soutěž na vytvoření loga a grafického designu pro XVI. všesokolský slet v roce 2018

Česká obec sokolská vyhlašuje soutěž na vytvoření loga a grafického designu pro XVI. všesokolský slet v roce 2018. Předmětem soutěže je vytvoření loga a grafického designu významné sportovní, kulturní a společenské události - XVI. všesokolského sletu 2018, který se uskuteční v roce 100. výročí založení samostatného československého státu.

Konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu

Náčelnictvo České obce sokolské vyhlašuje konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu, který se uskuteční v Praze v roce 2018 při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Každý může podat jeden i více námětů pro vyhlášené věkové kategorie. Po vyhodnocení podaných námětů budou autoři pozváni na konzultaci. Po konzultacích bude proveden konečný výběr námětů. S jednotlivými autory vybraných námětů budou projednány podmínky případné tvorby pohybové skladby.

Čestná stuha Hradní stráže pro sokolský prapor

Slavnostním nástupem na Pražském hradě oslavila v pátek 5. prosince Hradní stráž 96. výročí své existence. Slavnostního nástupu se zúčastnil prezident Miloš Zeman, mezi čestnými hosty reprezentovala Českou obec sokolskou starostka ČOS sestra Hana Moučková. Součástí slavnosti bylo také dekorování historického sokolského praporu Čestnou stuhou Hradní stráže. Prapor, darovaný prezidentem dr. Edvardem Benešem Československé obci sokolské u příležitosti konání X. všesokolského sletu v roce 1938, byl přinesen sokolskou jednotkou v historických krojích.

Provoz v Tyršově domě koncem roku

V době vánočních a novoročních svátků bude provoz v Tyršově domě následující. Bazén bude pro veřejnost otevřen do 21.12. 214 včetně. Dne 27. 12. 2014 v době 10,00–17,00 hod. bude bazén přístupný v rámci akce Týden sportu zdarma (více na www.prahasportovni.cz). Pro veřejnost bude bazén znovu otevřen 3. 1. 2015. Prodejna a e-shop ČOS: v termínu 22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 je prodejna uzavřena. Všechny objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu v termínu 20. 12. 2014 - 4. 1. 2015 budou vyřizovány od 5. 1. 2015.

Stolní a nástěnné kalendáře na rok 2015 v prodeji

ČOS vydala pro rok 2015 stolní a nástěnné kalendáře. V sokolské prodejně v Tyršově domě v Praze je již od poloviny října v prodeji stolní sokolský kalendář. Tentokráte bylo zvoleno téma „Sokolovny v paměti obrázků“. Obsahuje výběr starých fotografií a kreseb sokoloven, které poskytly jednoty a župy. Od pátku 28. listopadu bude (po dodání z tiskárny) v prodeji rovněž nástěnný kalendář s tématikou činností jednotlivých odborů.

Poptávka na výrobu sportovního oblečení pro členy ČOS

Česká obec sokolská vypisuje poptávkové řízení na partnera pro výrobu společného sportovního oblečení pro členy České obce sokolské na léta 2015–2018 (2024).

Památný den sokolstva připomenul odkaz padlých za svobodu a demokracii

Při příležitosti Památného dne sokolstva si Česká obec sokolská ve středu 8. října připomenula odkaz všech sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského hnutí položili svůj život v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu. Ústřední pietní akce, při níž sokolové uctili památku padlých, se konala v Tyršově domě v Praze za účasti předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra kultury ČR Daniela Hermana a dalších představitelů vlády, Armády ČR, státní správy a sportovních a společenských organizací. Akce se rovněž zúčastnili velvyslanci, či jejich zástupci, Slovenska, Kanady, Německa, Rakouska a Ruské federace. Řada dalších vzpomínkových akcí se při příležitosti Památného dne sokolstva konala na dalších místech po celé republice, v jednotlivých sokolských župách a tělocvičných jednotách.

Sokolská Cena fair play A. Hudce

V letošním roce budou na listopadovém zasedání Výboru ČOS již pošesté vyhlášeni nositelé sokolské cena fair play A. Hudce, která je udělována vybraným jednotlivcům nebo kolektivům za významný čin na sokolských akcích vedoucí například k obětování svého vítězství nebo dobrého umístění podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“, případně vedoucí k záchraně života nebo zdraví jiných soutěžících. Odměněni mohou být i jednotlivci za dlouhodobé šíření a podporu myšlenky fair play v sokolském sportu a tělovýchově spojené s čestným jednáním.

Setkání mládeže v Děčíně

O víkendu 20. a 21. září 2014 hostil Děčín účastníky celorepublikové soutěže vzdělavatelského odboru České obce sokolské „Po stopách významných osobností Sokola a ČR“ (poznej významnou osobnost ve svém okolí). Děti z celé republiky, které se soutěže úspěšně zhostily, na dva dny zaplnily nově otevřený děčínský kemp. Součástí pobytu byl vědomostní test, jehož odpovědi děti nasbíraly cestou po děčínských pamětihodnostech a významných místech. Nedílnou součástí byla pro sokolskou mládež návštěva Tyršovy světničky na Děčínském zámku, aby poznala rodiště zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše.

Česká obec sokolská vyhlásila své nejúspěšnější sportovce

V Tyršově domě v Praze byly ve čtvrtek 8. května slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovci, družstva a trenéři České obce sokolské v roce 2013. Oceněni v ní byli sportovci, kteří v loňském roce úspěšně reprezentovali Sokol jak v republikových soutěžích, tak Českou republiku na mistrovstvích Evropy i světa a dalších mezinárodních soutěžích.

Sokolové uctili památku padlých

Letos v květnu si sokolové s celou českou společností připomenuli již 69. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti. Sokolové se již tradičně zúčastnili pietních akcí, které se při této příležitosti konaly v hlavním městě i na dalších místech republiky. Při všech těchto akcích nechyběli ani sokolští praporečníci. Starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková uctila položením smutečního věnce památku padlých při oficiální pietní akci v Národním památníku na pražském Vítkově

Na akce Ústřední školy bude možné přihlásit se on-line

Ústřední škola ČOS chystá dlouho připravovanou změnu způsobu přihlašování se na akce, které škola pořádá - formulář přihlášky je možné vyplnit on-line, tedy přímo na internetu. Podrobnosti o změně přináší dopis Ústřední školy.

Předsednictvo odboru sportu ČOS proti dopingu

V souvislosti s užitím zakázaných podpůrných prostředků jednoho z našich sportovců proběhla na předsednictvu odboru sportu ČOS diskuze k používání dopingu ve sportu. Předsednictvo odboru sportu ČOS vyjadřuje politování nad užíváním dopingu ve sportu, odsuzuje užívání zakázaných podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu. Vyzývá zainteresované sportovce a trenéry, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost. Řadu užitečných informací z oblasti antidopingu neleznete na webových stránkách Antidopingového výboru ČR - www.antidoping.cz

ČOS podporuje sbírku na pomník bratru Sedláčkovi

Česká obec sokolská podporuje vznik pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka, statečného muže, vlastence a opravdového sokola. Na zbudování tohoto pomníku byla vyhlášena veřejná sbírka. Předsednictvo ČOS schválilo poskytnout na výstavbu pomníku finanční příspěvek ve výši 50 tisíc Kč a doporučuje sokolským župám, jednotám a členské základně ČOS připojit se k finanční sbírce na možnost realizace výstavby pomníku. Číslo účtu, vedeného u Fio Banky, je 2100476240/2010.

Mezinárodní olympijský výbor ocenil ČOS

Na slavnostním zasedání pléna Českého olympijského výboru byla v prostorách Rudolfovy galerie Pražského hradu v přítomností prezidenta republiky Miloše Zemana vyhlášena ve čtvrtek 16. ledna nominace sportovců na Zimní olympijské hry v Soči. Zvláště pro Českou obec sokolskou mělo toto zasedání slavnostnější ráz – starostka ČOS sestra Hana Moučková na něm převzala cenu Mezinárodního olympijského výboru, kterou MOV udělil u příležitosti 150. výročí narození zakladatele novodobého olympijského hnutí Pierra de Coubertina a jíž ocenil aktivity a zásluhy o rozvoj sportu a olympijských ideálů.

Chystáme se na gymnaestrádu v Helsinkách

V současné době Česká obec sokolská, v rámci výpravy České republiky, připravuje svoji účast na 15. světové gymnaestrádě (WG) 2015, která se bude konat 12.–18. července 2015 Helsinkách. Česká obec sokolská se od roku 1991 světových gymnaestrád, které se konají každé čtyři roky, zúčastňuje pravidelně. Jsou to vlastně nesoutěžní „olympiády sportu pro všechny“, kde každá výprava cvičenců z různých zemí předvádí svoje vystoupení na pódiích nebo na stadionech. V Helsinkách se chceme prezentovat společnou hromadnou koedukovanou skladbu ČOS pro ženy a muže a sálovou skladbou.

ČOS spolupracuje s Dialog Jessenius

Česká obec sokolská a Dialog Jessenius o.p.s. podepsaly smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Ruce na prsa, který je jedním z několika, které společnost v současnosti realizuje. Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Evidenční listy na webu

Organizační oddělení ČOS umístilo na webové stránky www.sokol.eu evidenční listy pro jednoty a župy, které si lze stáhnout a elektronicky vyplnit. Formuláře evidenčních listů a doprovodné dopisy k nim jsou umístěny v rubrice Info pro členy (http://www.sokol.eu/info-pro-cleny-CBBE).

Proč jsou sokolovny pěkné?

Sokolovny jsou chloubou mnoha sokolských tělocvičných jednot. Zajímavý článek o nich přinesl IN magazín HN pod titulkem Jak se cvičilo mezi okny a sloupy a pod titulkem „Proč jsou sokolovny pěkné? Odpověď je prostá. Navrženy byly pro cvičení prostná“ ho následně publikoval server IHNED.cz. „Sokolovny jsou ozdobou českých a moravských měst, ať jde o stavby v secesním nebo funkcionalistickém slohu. Architekti se nemuseli omezovat a budovy pro cvičence stavěli i ti nejlepší. Krásné prostory pro sokoly se stavěly sto let,“ píše v úvodu autor článku Jiří Oulický. Plný text článku naleznete na http://life.ihned.cz/cestovani/c1-59461160-proc-jsou-sokolovny-pekne-odpoved-je-prosta-navrzeny-byly-pro-cviceni-prostna

XV. všesokolský slet na DVD

Agentura Leman s.r.o., která byla oficiálním marketingovým partnerem Oslav 150. výročí Sokola a XV. všesokolského sletu 2012, vydala DVD hromadných tělocvičných skladeb XV. všesokolského sletu. Dvě DVD obsahují nezkrácené verze vyrobené Českou televizí z obou dnů hromadných vystoupení. Cena je 240,- Kč + poštovné, podle sdělení agentury, garantuje dodání v týdnu po 10. 12. 2012.

XV. všesokolský slet skončil, ať žije XVI. VS 2018!

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra. Celému programu přihlíželi vzácní hosté – představitelé politického, společenského, kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.

XV. všesokolský slet v České televizi

Česká televize přenášela v týdnu od 1. do 6. července řadu akcí XV. všesokolského sletu. V neděli 1. července měli diváci možnost sledovat sletový průvod v přímém přenosu. Pořad Sokol Gala vysílala ze záznamu, v přímém přenosu pak vysílala 5. a 6. července I. a II. program hromadných skladeb. Česká televize rovněž bude vysílat reportáže ze slavnostního aktu u mohyly zakladatelů Sokola dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Zdravá rodina

Cvičení pro děti i rodiče

Nabídka knih v prodejně

V prodejně v Tyršově domě jsou v prodeji následující knižní tituly.


(c) 2007 Česká Obec Sokolská. Česká Obec Sokolská, Tyršův dům - Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel: 257 007 111 fax: 257 320 580