Napište námhome

Derniéra Prodané nevěsty 4. října 2015

Po pěti letech, kdy se na různých místech republiky konala představení Prodané nevěsty v nastudování sokolských souborů, se blíží poslední představení: Derniéra Prodané nevěsty se uskuteční v neděli 4. října 2015 od 14.00 hodin v pražském Divadle ABC. Předprodej vstupenek byl zahájen v pokladně Divadla ABC 1. září, vstupenky lze rovněž objednat on-line na stránkách divadla (http://www.mestskadivadlaprazska.cz/program-a-repertoar/program/mesic/2/).

Noc sokoloven v Tyršově domě

Tyršův dům České obce sokolské je sídlem této organizace a najdete ho na adrese Újezd 450, Praha 1. Tento dům, jehož počátky sahají do středověku a za svou existenci si prošel několika přestavbami a přístavbami, se veřejnosti otevře 11. září 2015 mezi 17. a 22. hodinou. Těšit se můžete na následující program.

Pozvánka na Tyršův Děčín 2015

O víkendu 12.–13. září se v Děčíně koná přátelské, sportovní a společenské setkání k výročí narození děčínského rodáka Dr. Miroslava Tyrše. Setkání bude zahájeno v sobotu dne 12. 9. 2015 v Děčíně v Kempu Děčín od 18.00 hodin, kde je připraven program. Slavnostní akt položení kytic u sochy dr. M. Tyrše se uskuteční v neděli 13. 9. v 9.00 hod. Následuje kulturní program, poté od 10.30 průvod na zámek k rodnému domku Dr. Tyrše.

Pozvánka na Shotokan Cup 2015

Ve sportovní hale města Vamberk se 26. 9. 2015 koná tradiční mezinárodní soutěž v karate – 14. ročník Shotokan cup Vamberk. Tato významná soutěž je určena pro všechny věkové kategorie od mladšího žactva po dospělé, mužské i ženské složky. Začátek soutěží je v 9 hodin.

Noc sokoloven 11. září 2015

Vzdělavatelský odbor ČOS se nechal inspirovat již tradičními akcemi jako je Noc kostelů, Muzejní noc, Noc s Andersenem atp. a vyhlásil na druhý zářijový pátek Noc sokoloven. Tato událost je zároveň jednou z akcí celorepublikového projektu SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu. Zářijový termín byl vybrán s ohledem na začínající školní rok, aby jednoty mohly Noc sokoloven spojit popřípadě s náborovou akcí pro veřejnost.

Zemřela sestra Miloslava Čamková-Misáková, legenda sokolského sportu, zlatá gymnastka z Londýna 1948

Ve věku 93 let odešla sportovní gymnastka Miloslava Čamková-Misáková, která v soutěži družstev na prvních poválečných olympijských hrách v Londýně získala zlatou medaili. Její sestra Eliška, také členka týmu, se na gymnastické pódium nepodívala, zemřela v britské metropoli na dětskou obrnu den po vítězství československého týmu.

V západočeské metropoli se konal SokolGym 2015 – Plzeňské slavnosti pohybu

Od pátku do soboty se o posledním červnovém víkendu konala v západočeské metropoli třetí z oficiálních akcí celoročního projektu SokolGym 2015 – Plzeňské slavnosti pohybu, které se zároveň staly sokolským příspěvkem k bohatého programu, jímž Plzeň prezentuje, že se pro letošní rok stala Evropským hlavním městem kultury.

Vyšlo červnové vydání časopisu Sokol

Letošním nejrozsáhlejším projektem ČOS je SokolGym 2015, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25 let od svého znovuobnovení. První oficiální akcí tohoto projektu byly květnové oslavy 90 let Tyršova domu, druhou pak o čtrnáct dní později Sokolské Brno 2015. O těchto akcích, stejně jako o dalším dění v Sokole si můžete přečíst v červnovém tištěném vydání časopisu Sokol. Jeho součástí je vedle přílohy Metodické listy i samostatná příloha Vzdělavatelské listy, které jsou věnovány sletové architektuře v letech 1891–1912.

SokolGym 2015 – Sokolské Brno se stalo nejpočetnější akcí letošního roku

Třídenní maratón sportovních a kulturních akcí a také zážitků poskytlo ve dnech 5.–7. června Sokolské Brno 2015, další ze šesti oficiálních akcí projektu SokolGym 2015, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25. výročí svého znovuobnovení. Na skladbě programu se podílely všechny programové útvary.

"Noc sokoloven" 11. září – byla zahájena registrace

Jednou z akcí celoročního projektu SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu je Noc sokoloven, která se v rámci vyhlášeného Roku sokolské architektury uskuteční 11. září 2015. V těchto dnech byla pro tělocvičné jednoty, které se chtějí a plánují do akce zapojit, zahájena registrace.

Vyvrcholení oslav 90. výročí Tyršova domu

Slavnostním večerním programem vyvrcholily v sobotu 23. května oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu. Akce k tomuto jubileu probíhaly po celý týden od 18. května a byly součástí celoročního projektu SokolGym, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25 let od svého znovuobnovení.

Sokolové vzpomenuli 70. výročí konce 2. světové války

Tak jako každý rok, i letos v květnu si sokolové s celou českou společností připomenuli již 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti. Sokolové se již tradičně zúčastnili pietních akcí, které se při této příležitosti konaly v hlavním městě i na dalších místech republiky. Při všech těchto akcích nechyběli ani sokolští praporečníci. Starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková v pátek 8. května uctila položením smutečního věnce památku padlých při oficiální pietní akci v Národním památníku na pražském Vítkově.

Olympijská naděje Alexander Choupenitch vyhlášen nejlepším sokolským sportovcem

Alexander Choupenitch, šermíř ze Sokola Brno I a olympijská naděje pro olympiádu v Riu, se stal nejlepším sportovcem České obce sokolské za rok 2014 v kategorii 19–23letých sportovců. V kategorii dospělí - jednotlivci se stala nejúspěšnější kanoistka Anna Zástěrová ze Sokola Písek. V kategorii do 18 let (žactvo, dorost) obsadila první místo sportovní gymnastka Veronika Cenková ze Sokola Moravská Ostrava I. V kategorii kolektivní sporty – dospěli se o primát dělí družstvo házenkářek Sokola Poruba a basketbalistky Sokola Hradec Králové. V kategorii kolektivní sporty – mládež byly vyhlášeny jako nejlepší dorostenky národní házené ze Sokola Tymákov.

SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu

SokolGym je projekt České obce sokolské datující se do devadesátých let dnes již minulého století.Pod názvem I. Sokolská gymnaestráda se poprvé uskutečnil, za spolupráce všech programových útvarů ČOS, v červenci roku 1996 v Praze. Hlavním cílem bylo programově a ideově navázat na národní tradici pořádání tělovýchovných a sportovních vystoupení s využitím zkušeností ze zahraničních akcí, především světových gymnaestrád. Současný projekt SokolGymu 2015 si klade za cíl navázat na původní záměr a dále jej rozvíjet. Zásadní změnou je rozšíření projektu na celorepublikou úroveň, do projektu se tak může přihlásit jakákoliv tělocvičná jednota nebo sokolská župa s vlastní akcí a (nebo) se může podílet na realizaci oficiálně vyhlášených akcí, kterých je v současné době připravováno šest.

Chystáme se na MOVE Week 2015

Move Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Letos se uskuteční v týdnu od 21. do 27. září. Stejně jako loni jsou koordinací Move Weeku v rámci České republiky pověřeni ČOS a ČASPV. V rámci ČOS proběhne jako součást celorepublikového projektu SokolGym 2015. V souvislosti s přípravami MOVE Weeku přinášíme dopis náčelnictva ČOS jednotám a župám s informacemi o možnostech zapojení se do této akce.

Děti v ČR a sport: Zdatnější jsou školáci ve velkých městech

Domnívali jste se, že děti na venkově či v menších městech jsou zdatnější a pohybují se lépe než jejich vrstevníci ve velkoměstech, protože tráví víc času venku? Pak jste se mýlili. Unikátní analýza výsledků více než 50 tisíc dětí, které v prvním pololetí tohoto školního roku splnily všech osm disciplín sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj, ukazuje pravý opak. Děti z velkých sídel předčí v pohybové zdatnosti školáky z menších obcí a měst.

Díky, trenére

V Česku je hodně trenérů mládeže, jejichž úsilí stojí za to ocenit slovem díky. Vyberme společně ty, kteří si to zaslouží nejvíc. Nová sportovně-společenská akce „Díky, trenére“ hledá od 2. března nejlepší trenéry mládeže. Kdokoliv - děti, jejich rodiče, funkcionáři svazů, oddílů, klubů i sami trenéři - na webových stránkách www.dikytrenere.cz může do 14. června nominovat trenéra mládeže. Vlastně už tím ho ocení, poděkuje mu za jeho práci a pošle ho do další fáze.

Knihy, které vás mohou zajímat

Český olympijský výbor vydává v letošním prvním pololetí v Edici ČOV nakladatelství Mladá fronta několik knížek, které by vás mohli zajímat. Jedná se o publikace: Talent se přeceňuje(autor Geoff Colvin), L´athlete et le gepard (Sportovec a gepard, autor Michel Dufour), Bibliografie 107 titulů, 11 prstenů (Phil Jackson), Erfolgreiches Teamcoaching (Lothar Linz) a dále Školení trenérů druhé třídy – obecná část, učebnici pro basketbal mládeže „Školení trenérů licence C“, Badminton. Anotace některých z nich přinášíme.

Sokolové uctili památku T. G. Masaryka

V sobotu dne 7. března  2015 se konal v 11:00 hodin ve středočeské obci Lány slavnostní pietní akt s položením věnců a květin ke hrobu Tomáše Garrigue Masaryka (prezidenta Osvoboditele) při příležitosti 165. výročí jeho narození. Jako každý rok položili zástupci České obce sokolské v čele se starostkou sestrou Hanou Moučkovou, dále za přítomnosti zástupců ČSOL, ČSBS a dalších spolků, na jeho hrob květiny.

Rok sokolské architektury

Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát – snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění, jako Československá, resp. Česká obec sokolská. Tělocvičné jednoty Sokol vybudovaly, za finančního i pracovního přispění svých členů, tisícovky sokoloven po celé zemi. Na jejich vzniku se podíleli i významní architekti, jakými byli například Ignác Ullmann, František Krásný, Alois Dryák, Karel Hugo Kepka, Miloslav Kopřiva a mnozí další.

Konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu

Náčelnictvo České obce sokolské vyhlašuje konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu, který se uskuteční v Praze v roce 2018 při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Každý může podat jeden i více námětů pro vyhlášené věkové kategorie. Po vyhodnocení podaných námětů budou autoři pozváni na konzultaci. Po konzultacích bude proveden konečný výběr námětů. S jednotlivými autory vybraných námětů budou projednány podmínky případné tvorby pohybové skladby.

Památný den sokolstva připomenul odkaz padlých za svobodu a demokracii

Při příležitosti Památného dne sokolstva si Česká obec sokolská ve středu 8. října připomenula odkaz všech sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského hnutí položili svůj život v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu. Ústřední pietní akce, při níž sokolové uctili památku padlých, se konala v Tyršově domě v Praze za účasti předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka, místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra kultury ČR Daniela Hermana a dalších představitelů vlády, Armády ČR, státní správy a sportovních a společenských organizací. Akce se rovněž zúčastnili velvyslanci, či jejich zástupci, Slovenska, Kanady, Německa, Rakouska a Ruské federace. Řada dalších vzpomínkových akcí se při příležitosti Památného dne sokolstva konala na dalších místech po celé republice, v jednotlivých sokolských župách a tělocvičných jednotách.

Na akce Ústřední školy bude možné přihlásit se on-line

Ústřední škola ČOS chystá dlouho připravovanou změnu způsobu přihlašování se na akce, které škola pořádá - formulář přihlášky je možné vyplnit on-line, tedy přímo na internetu. Podrobnosti o změně přináší dopis Ústřední školy.

Předsednictvo odboru sportu ČOS proti dopingu

V souvislosti s užitím zakázaných podpůrných prostředků jednoho z našich sportovců proběhla na předsednictvu odboru sportu ČOS diskuze k používání dopingu ve sportu. Předsednictvo odboru sportu ČOS vyjadřuje politování nad užíváním dopingu ve sportu, odsuzuje užívání zakázaných podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu. Vyzývá zainteresované sportovce a trenéry, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost. Řadu užitečných informací z oblasti antidopingu neleznete na webových stránkách Antidopingového výboru ČR - www.antidoping.cz

ČOS spolupracuje s Dialog Jessenius

Česká obec sokolská a Dialog Jessenius o.p.s. podepsaly smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Ruce na prsa, který je jedním z několika, které společnost v současnosti realizuje. Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Evidenční listy na webu

Organizační oddělení ČOS umístilo na webové stránky www.sokol.eu evidenční listy pro jednoty a župy, které si lze stáhnout a elektronicky vyplnit. Formuláře evidenčních listů a doprovodné dopisy k nim jsou umístěny v rubrice Info pro členy (http://www.sokol.eu/info-pro-cleny-CBBE).

Proč jsou sokolovny pěkné?

Sokolovny jsou chloubou mnoha sokolských tělocvičných jednot. Zajímavý článek o nich přinesl IN magazín HN pod titulkem Jak se cvičilo mezi okny a sloupy a pod titulkem „Proč jsou sokolovny pěkné? Odpověď je prostá. Navrženy byly pro cvičení prostná“ ho následně publikoval server IHNED.cz. „Sokolovny jsou ozdobou českých a moravských měst, ať jde o stavby v secesním nebo funkcionalistickém slohu. Architekti se nemuseli omezovat a budovy pro cvičence stavěli i ti nejlepší. Krásné prostory pro sokoly se stavěly sto let,“ píše v úvodu autor článku Jiří Oulický. Plný text článku naleznete na http://life.ihned.cz/cestovani/c1-59461160-proc-jsou-sokolovny-pekne-odpoved-je-prosta-navrzeny-byly-pro-cviceni-prostna

XV. všesokolský slet na DVD

Agentura Leman s.r.o., která byla oficiálním marketingovým partnerem Oslav 150. výročí Sokola a XV. všesokolského sletu 2012, vydala DVD hromadných tělocvičných skladeb XV. všesokolského sletu. Dvě DVD obsahují nezkrácené verze vyrobené Českou televizí z obou dnů hromadných vystoupení. Cena je 240,- Kč + poštovné, podle sdělení agentury, garantuje dodání v týdnu po 10. 12. 2012.

XV. všesokolský slet skončil, ať žije XVI. VS 2018!

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra. Celému programu přihlíželi vzácní hosté – představitelé politického, společenského, kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.

XV. všesokolský slet v České televizi

Česká televize přenášela v týdnu od 1. do 6. července řadu akcí XV. všesokolského sletu. V neděli 1. července měli diváci možnost sledovat sletový průvod v přímém přenosu. Pořad Sokol Gala vysílala ze záznamu, v přímém přenosu pak vysílala 5. a 6. července I. a II. program hromadných skladeb. Česká televize rovněž bude vysílat reportáže ze slavnostního aktu u mohyly zakladatelů Sokola dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Zdravá rodina

Cvičení pro děti i rodiče

Nabídka knih v prodejně

V prodejně v Tyršově domě jsou v prodeji následující knižní tituly.


(c) 2007 Česká Obec Sokolská. Česká Obec Sokolská, Tyršův dům - Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel: 257 007 111 fax: 257 320 580