Napište námhome

Vyšlo listopadové vydání časopisu Sokol

V listopadu se konaly podzimní sraz župních náčelníků a náčelnic, sraz župních zdravotníků, konala se pracovní porada zástupců sokolských žup... Stručné informace o jejich konání naleznete v tomto elektronickém listopadovém vydání časopisu Sokol, které právě vyšlo. Samozřejmě, že v časopise naleznete mnohé další zprávy o aktivitách České obce sokolské, žup a jednot, o úspěších sokolských sportovců. Ze zahraničí přináší informaci o zasedání Rady Světového sokolstva, které se konalo v americkém Chicagu. V tomto vydání přinášíme také dva diskusní články na téma sokolské kroje a moderní sokolské oblečení. Posledním dílem končí seriál metodických materiálů k parkouru, v listopadovém Sokolu naleznete také termínovou listinu Ústřední školy ČOS na rok 2016 a mnoho dalších zpráv

Sokol Dejvice I zve na výstavu do Písecké brány

U příležitosti Roku sokolské architektury pořádá T. J. Sokol Dejvice I výstavu připomínající vedle 90 let od zahájení cvičení v dejvické sokolovně i celou stotřicetiletou historii Sokola Dejvice. Výstava byla zahájena 28. října 2015 v 15:30 hodin po slavnostním shromáždění k 97. výročí vzniku Československa. Slavnostní shromáždění se konalo tradičně před historickým objektem Písecké brány. Výstava potrvá do 15. listopadu.

Vyšlo říjnové vydání časopisu Sokol

Přítomnost předsedy vlády B. Sobotky na vzpomínkové akci v Památný den sokolstva, setkání zástupců sportovního prostředí s ministryní školství K. Valachovou v Tyršově domě, derniéra sokolské Prodané nevěsty, Sokolská plavba po Vltavě, akce MOVE Week v sokolských jednotách – to jsou témata článků, které si mimo jiné můžete přečíst v říjnovém elektronickém vydání časopisu Sokol, které právě vyšlo.

Sokolská Cena fair play A. Hudce

V letošním roce bude opět udělena sokolská Cena fair play A. Hudce vybraným jednotlivcům nebo kolektivům za mimořádný čin na sokolských akcích vedoucí například k obětování nebo snížení své šance na výhru podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“, případně vedoucí k záchraně života a zdraví jiných soutěžících. Odměněni mohou být i jednotlivci za dlouhodobé šíření a podporu myšlenky fair play v sokolském sportu a tělovýchově spojené s čestným jednáním.

Premiér Sobotka vzpomenul odkaz padlých sokolů

„Vztah sokolů k naší zemi a svobodě vystihují slova skladby Přísaha republice, která zazněla v červenci 1938 při slavném X. všesokolském sletu: Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat.“ Těmito slovy připomenul na vzpomínkové akci, konané v Tyršově domě v Praze v Památný den sokolstva - 8. října, předseda vlády Bohuslav Sobotka odkaz sokolů, kteří ve více než 150leté historii sokolského hnutí položili své životy za svobodu a demokracii.

Derniéra Prodané nevěsty v divadle ABC

Po pěti letech, kdy se na různých místech republiky konala představení Prodané nevěsty v nastudování sokolských souborů, se v neděli 4. října 2015 uskutečnila v téměř vyprodaném pražském Divadle ABC poslední derniéra. Při této příležitosti byla vydána reprezentativní publikace Vyprodaná nevěsta, zachycující slovem a obrazem vznik a pětiletou cestu tohoto mimořádného kulturního projektu České obce sokolské. Součástí publikace je také DVD se záznamem představení Prodané nevěsty, natočeným v Salesiánském divadle, které bylo rovněž vydáno u příležitosti derniéry.

Stolní kalendáře na rok 2016 v prodejně v Tyršově domě

V prodejně v Tyršově domě jsou pod názvem „Sokolovny v paměti obrázků II“ k dostání sokolské stolní kalendáře na rok 2016. Vedle stolních kalendářů byl vydán rovněž nástěnný kalendář formátu A3 nazvaný Olympiské hry – Sokolští medailisté.

V západočeské metropoli se konal SokolGym 2015 – Plzeňské slavnosti pohybu

Od pátku do soboty se o posledním červnovém víkendu konala v západočeské metropoli třetí z oficiálních akcí celoročního projektu SokolGym 2015 – Plzeňské slavnosti pohybu, které se zároveň staly sokolským příspěvkem k bohatého programu, jímž Plzeň prezentuje, že se pro letošní rok stala Evropským hlavním městem kultury.

SokolGym 2015 – Sokolské Brno se stalo nejpočetnější akcí letošního roku

Třídenní maratón sportovních a kulturních akcí a také zážitků poskytlo ve dnech 5.–7. června Sokolské Brno 2015, další ze šesti oficiálních akcí projektu SokolGym 2015, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25. výročí svého znovuobnovení. Na skladbě programu se podílely všechny programové útvary.

Vyvrcholení oslav 90. výročí Tyršova domu

Slavnostním večerním programem vyvrcholily v sobotu 23. května oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu. Akce k tomuto jubileu probíhaly po celý týden od 18. května a byly součástí celoročního projektu SokolGym, jímž si Česká obec sokolská připomíná 25 let od svého znovuobnovení.

Sokolové vzpomenuli 70. výročí konce 2. světové války

Tak jako každý rok, i letos v květnu si sokolové s celou českou společností připomenuli již 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození naší vlasti. Sokolové se již tradičně zúčastnili pietních akcí, které se při této příležitosti konaly v hlavním městě i na dalších místech republiky. Při všech těchto akcích nechyběli ani sokolští praporečníci. Starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková v pátek 8. května uctila položením smutečního věnce památku padlých při oficiální pietní akci v Národním památníku na pražském Vítkově.

Olympijská naděje Alexander Choupenitch vyhlášen nejlepším sokolským sportovcem

Alexander Choupenitch, šermíř ze Sokola Brno I a olympijská naděje pro olympiádu v Riu, se stal nejlepším sportovcem České obce sokolské za rok 2014 v kategorii 19–23letých sportovců. V kategorii dospělí - jednotlivci se stala nejúspěšnější kanoistka Anna Zástěrová ze Sokola Písek. V kategorii do 18 let (žactvo, dorost) obsadila první místo sportovní gymnastka Veronika Cenková ze Sokola Moravská Ostrava I. V kategorii kolektivní sporty – dospěli se o primát dělí družstvo házenkářek Sokola Poruba a basketbalistky Sokola Hradec Králové. V kategorii kolektivní sporty – mládež byly vyhlášeny jako nejlepší dorostenky národní házené ze Sokola Tymákov.

SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu

SokolGym je projekt České obce sokolské datující se do devadesátých let dnes již minulého století.Pod názvem I. Sokolská gymnaestráda se poprvé uskutečnil, za spolupráce všech programových útvarů ČOS, v červenci roku 1996 v Praze. Hlavním cílem bylo programově a ideově navázat na národní tradici pořádání tělovýchovných a sportovních vystoupení s využitím zkušeností ze zahraničních akcí, především světových gymnaestrád. Současný projekt SokolGymu 2015 si klade za cíl navázat na původní záměr a dále jej rozvíjet. Zásadní změnou je rozšíření projektu na celorepublikou úroveň, do projektu se tak může přihlásit jakákoliv tělocvičná jednota nebo sokolská župa s vlastní akcí a (nebo) se může podílet na realizaci oficiálně vyhlášených akcí, kterých je v současné době připravováno šest.

Děti v ČR a sport: Zdatnější jsou školáci ve velkých městech

Domnívali jste se, že děti na venkově či v menších městech jsou zdatnější a pohybují se lépe než jejich vrstevníci ve velkoměstech, protože tráví víc času venku? Pak jste se mýlili. Unikátní analýza výsledků více než 50 tisíc dětí, které v prvním pololetí tohoto školního roku splnily všech osm disciplín sportovního projektu Sazka Olympijský víceboj, ukazuje pravý opak. Děti z velkých sídel předčí v pohybové zdatnosti školáky z menších obcí a měst.

Díky, trenére

V Česku je hodně trenérů mládeže, jejichž úsilí stojí za to ocenit slovem díky. Vyberme společně ty, kteří si to zaslouží nejvíc. Nová sportovně-společenská akce „Díky, trenére“ hledá od 2. března nejlepší trenéry mládeže. Kdokoliv - děti, jejich rodiče, funkcionáři svazů, oddílů, klubů i sami trenéři - na webových stránkách www.dikytrenere.cz může do 14. června nominovat trenéra mládeže. Vlastně už tím ho ocení, poděkuje mu za jeho práci a pošle ho do další fáze.

Knihy, které vás mohou zajímat

Český olympijský výbor vydává v letošním prvním pololetí v Edici ČOV nakladatelství Mladá fronta několik knížek, které by vás mohli zajímat. Jedná se o publikace: Talent se přeceňuje(autor Geoff Colvin), L´athlete et le gepard (Sportovec a gepard, autor Michel Dufour), Bibliografie 107 titulů, 11 prstenů (Phil Jackson), Erfolgreiches Teamcoaching (Lothar Linz) a dále Školení trenérů druhé třídy – obecná část, učebnici pro basketbal mládeže „Školení trenérů licence C“, Badminton. Anotace některých z nich přinášíme.

Sokolové uctili památku T. G. Masaryka

V sobotu dne 7. března  2015 se konal v 11:00 hodin ve středočeské obci Lány slavnostní pietní akt s položením věnců a květin ke hrobu Tomáše Garrigue Masaryka (prezidenta Osvoboditele) při příležitosti 165. výročí jeho narození. Jako každý rok položili zástupci České obce sokolské v čele se starostkou sestrou Hanou Moučkovou, dále za přítomnosti zástupců ČSOL, ČSBS a dalších spolků, na jeho hrob květiny.

Rok sokolské architektury

Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát – snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění, jako Československá, resp. Česká obec sokolská. Tělocvičné jednoty Sokol vybudovaly, za finančního i pracovního přispění svých členů, tisícovky sokoloven po celé zemi. Na jejich vzniku se podíleli i významní architekti, jakými byli například Ignác Ullmann, František Krásný, Alois Dryák, Karel Hugo Kepka, Miloslav Kopřiva a mnozí další.

Konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu

Náčelnictvo České obce sokolské vyhlašuje konkurz na náměty pro skladby programu hromadných vystoupení XVI. všesokolského sletu, který se uskuteční v Praze v roce 2018 při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Každý může podat jeden i více námětů pro vyhlášené věkové kategorie. Po vyhodnocení podaných námětů budou autoři pozváni na konzultaci. Po konzultacích bude proveden konečný výběr námětů. S jednotlivými autory vybraných námětů budou projednány podmínky případné tvorby pohybové skladby.

Na akce Ústřední školy bude možné přihlásit se on-line

Ústřední škola ČOS chystá dlouho připravovanou změnu způsobu přihlašování se na akce, které škola pořádá - formulář přihlášky je možné vyplnit on-line, tedy přímo na internetu. Podrobnosti o změně přináší dopis Ústřední školy.

Předsednictvo odboru sportu ČOS proti dopingu

V souvislosti s užitím zakázaných podpůrných prostředků jednoho z našich sportovců proběhla na předsednictvu odboru sportu ČOS diskuze k používání dopingu ve sportu. Předsednictvo odboru sportu ČOS vyjadřuje politování nad užíváním dopingu ve sportu, odsuzuje užívání zakázaných podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu. Vyzývá zainteresované sportovce a trenéry, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost. Řadu užitečných informací z oblasti antidopingu neleznete na webových stránkách Antidopingového výboru ČR - www.antidoping.cz

ČOS spolupracuje s Dialog Jessenius

Česká obec sokolská a Dialog Jessenius o.p.s. podepsaly smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Ruce na prsa, který je jedním z několika, které společnost v současnosti realizuje. Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Evidenční listy na webu

Organizační oddělení ČOS umístilo na webové stránky www.sokol.eu evidenční listy pro jednoty a župy, které si lze stáhnout a elektronicky vyplnit. Formuláře evidenčních listů a doprovodné dopisy k nim jsou umístěny v rubrice Info pro členy (http://www.sokol.eu/info-pro-cleny-CBBE).

Proč jsou sokolovny pěkné?

Sokolovny jsou chloubou mnoha sokolských tělocvičných jednot. Zajímavý článek o nich přinesl IN magazín HN pod titulkem Jak se cvičilo mezi okny a sloupy a pod titulkem „Proč jsou sokolovny pěkné? Odpověď je prostá. Navrženy byly pro cvičení prostná“ ho následně publikoval server IHNED.cz. „Sokolovny jsou ozdobou českých a moravských měst, ať jde o stavby v secesním nebo funkcionalistickém slohu. Architekti se nemuseli omezovat a budovy pro cvičence stavěli i ti nejlepší. Krásné prostory pro sokoly se stavěly sto let,“ píše v úvodu autor článku Jiří Oulický. Plný text článku naleznete na http://life.ihned.cz/cestovani/c1-59461160-proc-jsou-sokolovny-pekne-odpoved-je-prosta-navrzeny-byly-pro-cviceni-prostna

XV. všesokolský slet na DVD

Agentura Leman s.r.o., která byla oficiálním marketingovým partnerem Oslav 150. výročí Sokola a XV. všesokolského sletu 2012, vydala DVD hromadných tělocvičných skladeb XV. všesokolského sletu. Dvě DVD obsahují nezkrácené verze vyrobené Českou televizí z obou dnů hromadných vystoupení. Cena je 240,- Kč + poštovné, podle sdělení agentury, garantuje dodání v týdnu po 10. 12. 2012.

XV. všesokolský slet skončil, ať žije XVI. VS 2018!

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra. Celému programu přihlíželi vzácní hosté – představitelé politického, společenského, kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.

XV. všesokolský slet v České televizi

Česká televize přenášela v týdnu od 1. do 6. července řadu akcí XV. všesokolského sletu. V neděli 1. července měli diváci možnost sledovat sletový průvod v přímém přenosu. Pořad Sokol Gala vysílala ze záznamu, v přímém přenosu pak vysílala 5. a 6. července I. a II. program hromadných skladeb. Česká televize rovněž bude vysílat reportáže ze slavnostního aktu u mohyly zakladatelů Sokola dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

Zdravá rodina

Cvičení pro děti i rodiče

Nabídka knih v prodejně

V prodejně v Tyršově domě jsou v prodeji následující knižní tituly.


(c) 2007 Česká Obec Sokolská. Česká Obec Sokolská, Tyršův dům - Újezd 450, 118 01 Praha 1, tel: 257 007 111 fax: 257 320 580