Často kladené dotazy

MŮŽETE MI PRO PLATBU VZDĚLÁVACÍ AKCE VYSTAVIT FAKTURU?

Ano, ale pouze na účastnický poplatek. Případné stravování a ubytování je třeba fakturovat zvlášť. Žádost o platbu na základě faktury prosím uveďte v přihlášce na danou akci. Při zájmu o platbu faktury vyčkejte na její vystavení (poplatek tedy neplaťte dříve, než dostanete fakturu).

JAK / KAM MÁME ZAPLATIT ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA ŠKOLENÍ / SEMINÁŘ?

Přihlášeným zasíláme e-mailem po přihlášení potvrzení přihlášky, ve kterém je uvedeno, jakým způsobem zaplatit. Pokud Vám e-mail nedorazil, kontaktujte osobu prosím uvedenou na stránce příslušné akce.

KDE NAJDU INFORMACE K AKCÍM POŘÁDANÝM ČESKOU OBCÍ SOKOLSKOU?

Zde je seznam akcí pořádaných Ústřední školou. Ústřední škola zveřejňuje svůj program pořádaných akcí, kde naleznete i další informace, případně kontaktní osobu, která vám je podá. Akce ČOS, které neorganizuje Ústřední škola, naleznete na stránkách odborného útvaru, který akci pořádá: odbor všestrannosti, odbor sportu (1, 2, 3), vzdělavatelský odbor.

KDY ZAČÍNÁ A KDY KONČÍ ŠKOLENÍ / SEMINÁŘ?

Podrobný program akce obdržíte e-mailem před jejím konáním. Školení obvykle začínají v pátek v 17:00 a končí v neděli ve 14:00. Semináře obvykle začínají v 9:00 a končí v 16:00.

MOHU VYUŽÍT UBYTOVÁNÍ V HOSTELU SOKOL?

Ano, v přihlášce na akci prosím vyplňte, že máte zájem o ubytování. Ubytování v hostelu Vám zamluvíme, nemusíte tedy do hostelu volat. Cena pro členy ČOS je 225 Kč za osobu za noc (platí pouze pro osmilůžkové pokoje), cena pro veřejnost je 350 Kč za noc. Více na stránkách hostelu.

JE MOŽNÉ SE PŘI AKCÍCH UBYTOVAT V TĚLOCVIČNĚ?

Ne. Ubytování v tělocvičnách Tyršova domu není možné. Účastníkům akcí ústřední školy doporučujeme ubytování v hostelu Sokol. Zájem o zajištění ubytování prosím uveďte v přihlášce na akci.

KDY DOSTANU MŮJ CVIČITELSKÝ PRŮKAZ?

Po úspěšném absolvování školení dostanete Osvědčení o absolvování školení, které slouží jako podklad pro vydání cvičitelského průkazu. Cvičitelské průkazy prvních, druhých a třetích tříd (kromě průkazu cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti) vydává a zasílá poštou odbor všestrannosti (Juliana Zahradníková). Průkaz cvičitele všestrannosti III. třídy vydává příslušná župa (mapu jednot a žup naleznete zde).

JAK SI MOHU PRODLOUŽIT CVIČITELSKÝ PRŮKAZ?

Absolvováním třiceti hodin doškolovacích akcí (např. seminářů) během pěti let. Doklady o absolvování doškolovací akce s uvedeným počtem hodin uschovejte a před skončením platnosti Vašeho průkazu zašlete jejich kopie na náčelnictvo odboru všestrannosti – Julianě Zahradníkové. Výše uvedené platí pro cvičitele I., II. a III. třídy (kromě cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti). Průkaz cvičitele sportovní všestrannosti III. třídy prodlužuje příslušná župa (mapu jednot a žup naleznete zde).

MÁM PROPADLÝ CVIČITELSKÝ PRŮKAZ – CO S TÍM?

Pokud jste členy České obce sokolské a úspěšně složíte zkoušky, průkaz cvičitele III. třídy všestrannosti Vám vystaví vaše místně příslušná župa, u jiných odborností odbor všestrannosti. Pokud absolvujete školení II. a I. třídy, průkaz Vám vždy vystaví odbor všestrannosti (Juliana Zahradníková). Lhůty vystavení se tak mohou lišit. Pokud nejste členy ČOS, obdržíte osvědčení o absolvování školení na základě kterého Vám může být uznána odpovídající kvalifikace u jiného sdružení.

MOHU SI PRONAJMOUT TĚLOCVIČNU V TYRŠOVĚ DOMĚ?

Ano, pronájmy však nezajišťuje Ústřední škola. Více informací naleznete na této stránce.

CO POTŘEBUJI K PREZENCI NA VZDĚLÁVACÍ AKCI?

Budete potřebovat členský průkaz ČOS s platnou členskou známkou. Pokud je Vám méně než 18 let, pak také vyplněný souhlas zákonného zástupce.

MÁM JINÝ DOTAZ – NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT?

S dalšími dotazy se prosím obracejte na Martina Chlumského, mchlumsky@sokol.eu.