2017 rok československých legií

Archiv, muzeum a knihovna

Archiv, knihovna a sbírky spadají pod Historicko-dokumentační středisko, které dokumentuje sokolskou činnost po celém světe.  Sbírkové předměty a archivní materiály jsou tvořeny především dary a pozůstalostmi.

Přístup k předmětům a dokumentům je možný po předchozí domluvě.

Upozorňujeme badatele, že archiv České obce sokolské je uložen v Národním archivu a v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu pod Národním muzeem.

Kontakt:


  • Mgr. Kateřina Wágnerová
    vedoucí Historicko-dokumentačního střediska
    kwagnerova@sokol.eu
    tel.: 257 007 269

Knihovna

Zatím neexistuje žádný soupis knih, ale pracuje se na tom. Badatelé u nás nejčastěji vyhledávají stará periodika, župní almanachy a sborníky. Početný je též fond s legionářskou tématikou. Knihy a periodika jsou zpřístupněny pouze prezenčně po předchozí domluvě. 


Partneři