2017 rok československých legií

Se Sokolem za kopečky

Projekt komise turistiky OV ČOS Se Sokolem za kopečky v podstatě navazuje na předchozí Se Sokolem na rozhledny. Akce jsou pořádány jako hvězdicové pochody s určením cíle v daném místě našeho příhraničí nebo blízkém příhraničním místě sousedního státu. Jsou určeny nejen pro zájemce o turistiku z řad veřejnosti, ale také pro rodiny s dětmi a seniory. Součástí akce bývá vhodný doprovodný program – hry, soutěže, znalostní kvízy, apod. Projekt probíhá od roku 2013, pochody se konají většinou třikrát do roka.

Akce Se Sokolem za kopečky v roce 2016:

21. 5. 2016  Se Sokolem za kopečky - výstup na rozhlednu Geisingberg / Krušné hory
30. 7. 2016  Se Sokolem za kopečky - výstup na Schronisko Szrenica - Krkonoše
10. 9. 2016  Se Sokolem za kopečky - výstup na rozhlednu Velká Čantoryje  - pozvánka na akci zde

Akce Se Sokolem za kopečky v roce 2015:

23. 5. 2015   Se Sokolem za kopečky – Kohútka / Beskydy 

1. 8. 2015     Se Sokolem za kopečky – Slezský dům, Sněžka / Krkonoše

12. 9. 2015   Se Sokolem za kopečky – Hvozd / Lužické hory


Plán akcí 2016 najdete v termínové listině OV.

Fotografie z akcí najdete na Facebooku OV.

Partneři