Podmínky získání dotace ÚŠ ČOS


Podmínky pro získání dotace ÚŠ ČOS pro studium cvičitelů II. třídy, instruktorů v akreditovaných programech a trenérské licence úrovně B


Preambule:

Ústřední škola ČOS v zájmu zvyšování úrovně sokolského vzdělávání vypisuje dotační program na podporu získávání vyšších kvalifikačních tříd (II. třída, instruktor, trenér licence B). Dotační program spočívá v úhradě určitě výše účastnického poplatku v případě, že uchazeč splní níže stanovené podmínky.

Podmínky:


  • O dotaci žádá T. J. Sokol, která účastníka na školení vyslala. Žádost se podává zasláním vyplněného formuláře e-mailem na adresu hsturcova@sokol.eu. Ve formuláři se uvede název T. J., jméno účastníka a krátké doporučení. Vzor formuláře je dostupný zde .
  • Žádost je třeba podat minimálně tři týdny před začátkem školení. ÚŠ ČOS žádost vyřídí ve lhůtě jednoho týdne od jejího podání.
  • S platbou poplatku sníženého o dotaci vyčkejte na vyřízení žádosti ÚŠ ČOS ! 
  • Dotace nebude přiznána účastníkovi, jemuž na školení ve stejné odbornosti a kvalifikační třídě byla v minulosti již jednou dotace schválena.
  • ÚŠ ČOS stanoví pro každé jednotlivé školení II. třídy (licence B) maximální výši dotace a může stanovit další podmínky pro její přidělení.
  • Absolvent po ukončení školení vyplní hodnotící dotazník.


Výše dotace v roce 2017

Pro dotace na školení II. třídy, akreditovaná školení a trenérské licence úrovně B v roce 2017 jsou stanoveny následující zpřesnění:

V případě udělení dotace se její výše stanoví u vzdělávacího programu: 


  • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy na slevu 3000 Kč z celkového účastnického poplatku


Datum: 2017-01-09


Mgr. Martin Chlumský, DiS. v.r.
ředitel ÚŠ ČOS