Podmínky pro získání dotace ÚŠ ČOS

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE ÚŠ ČOS PRO STUDIUM CVIČITELŮ V AKREDITOVANÝCH PROGRAMECH II. TŘÍDY (INSTRUKTOR), TRENÉR II. TŘÍDY (LICENCE B) A TRENÉR III. TŘÍDY (LICENCE C)

PREAMBULE

Ústřední škola ČOS v zájmu zvyšování úrovně sokolského vzdělávání vypisuje dotační program na podporu získávání vyšších kvalifikačních tříd: II. třídy (instruktor, cvičitel II. třídy, trenér II. třídy, trenér licence B) a trenér III. třídy (licence C). Dotační program spočívá ve snížení určené výše účastnického poplatku v případě, že uchazeč splní níže stanovené podmínky.

PODMÍNKY UDĚLENÍ DOTACE


  • členství účastníka vzdělávacího programu v ČOS
  • zaslání vyplněné žádosti o udělení dotace na e-mailovou adresu hsturcova@sokol.eu (vzor ke stažení) nejpozději při přihlášení na akci
  • odevzdání vytištěné a podepsané žádosti při prezenci
  • vyplnění hodnotícího dotazníku účastníkem po ukončení vzdělávacího programu
  • Dotace nebude přiznána účastníkovi, jemuž na školení ve stejné odbornosti a kvalifikační třídě byla v minulosti již jednou dotace schválena.

VÝŠE DOTACE A LHŮTA NA VYŘÍZENÍ


  • ÚŠ ČOS stanoví pro každé jednotlivé školení II. třídy (licence B) a trenérské III. třídy (licence C) maximální výši dotace a může stanovit další podmínky pro její přidělení.
  • S platbou poplatku sníženého o dotaci vyčkejte na vyřízení žádosti ÚŠ ČOS!
  • ÚŠ ČOS bude účastníka i vysílající T. J. Sokol informovat o přidělení dotace e-mailem do jednoho týdne od podání žádosti.

Vzor žádosti

VÝŠE DOTACE V ROCE 2018

V roce 2018 jsou stanoveny následující zpřesnění:

V případě udělení dotace se její výše stanoví u vzdělávacího programu:

Trenér trampolín III. třídy na 1800 Kč z celkového účastnického poplatku

Datum: 5. 12. 2017

Mgr. Martin Chlumský, DiS. v.r.

ředitel ÚŠ ČOS