Projekt "100 sokolských keší republice" / 20.02.2017

Součástí projektu "100 sokolských keší republice" je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni hledači keší.

100 SOKOLSKÝCH KEŠÍ REPUBLICE je projekt České obce sokolské směřovaný k oslavám 100. výročí založení československého státu.

Projekt se skuteční v rozmezí let 2014 - 2018 na území České republiky. Cílem projektu je umístění 100 oficiálních keší na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola, a představit tak významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie. Podrobné informace.

Součástí projektu je také sběratelská hra a jeho vyvrcholením pak bude zveřejnění závěrečné multikeše v době konání XVI. všesokolského sletu v červenci 2018. Cílem hry je po dobu trvání projektu (tedy do 30. června 2018) nalézt co nejvíce ze sokolských schránek. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací karty nalepením samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této schránky. Zvláštní odměna je připravena pro 5 správců keší s největším počtem zalogovaných hledačů. Podrobné informace.