2017 rok československých legií

Sběratelská hra v projektu "100 sokolských keší republice" / 25.02.2016

Součástí projektu "100 sokolských keší republice" je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni hledači keší.

Součástí projektu "100 sokolských keší republice" je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni hledači keší. Pro účast ve hře je nutno stáhnout si z internetových stránek http://www.sokol.eu/ hrací kartu a následně ji vytisknout (doporučujeme na silnější papír).
Cílem hry je po dobu trvání projektu (tedy do 30. června 2018) nalézt co nejvíce ze sokolských schránek. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací karty nalepením samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této schránky.
Sběratelská hra pro hledače probíhá ve dvou etapách:

a. Během období 2014 – 30. června 2018.
Zde budou odměňováni úspěšní hledači drobnými odměnami za nalezení 20, 40, 60 a 80ti keší. Odměnu úspěšný hledač získá tak, že odešle vyplněnou hrací kartu na emailovou adresu jednoho z garantů projektu. Po zkontrolování údajů bude na adresu hledače zaslána odpovídající odměna.

b. Po ukončení hry budou vyhodnoceni hledači s nejvyšším počtem nalezených keší. Pro získání odměny je třeba zaslat vyplněnou kartu na adresu garantů projektu. Pět nejúspěšnějších hráčů bude odměněno věcnou cenou.

Zvláštní odměna je připravena pro 5 správců keší s největším počtem zalogovaných hledačů.

Partneři