5. CIRKUS skladba pro starší žactvo

Cirkus

autorka: Daniela Kurečková

hudba: Zdeněk Barták, Karel Svoboda, Waren Casey, Jim Jacobs

Cirkus je skladba pro starší žactvo. Záměrem choreografie je, aby si mladí lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili na ploše zajímavé obrazce. Nechybí prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvedou mimo jiné stojky na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb. Děvčata se představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky, aerobiku. Cvičení s kamarády jim v tomto věku jistě udělá radost.

Pro diváky jsou ve skladbě překvapivé i artistické výkony. Pokud se do nácviku zapojíte, nabízí se vám několik krátkých choreografií, se kterými můžete své skupiny cvičenců v průběhu roku prezentovat. Nabízí se zde prostor v malých celcích pro kreativitu cvičitelů.

Věříme, že spojením všech častí společně vytvoříme zajímavou stadiónovou choreografii, ze které budeme mít všichni radost.

Konzultant skladby: Radka Daňková, vedoucí: Radka Daňková

Rozhovor s autorkou skladby