Divadlo se usídlí v Tyršově domě, poprvé v pondělí / 30.04.2019

V pondělí 29.4. v 19:00 odstartuje představením sokolského Divadla pod Petřínem projekt, který by měl oživit Tyršův dům a přivést do něj divadlo, poezii, hudbu - zkrátka více kultury. Bláznivá komedie francouzského dramatika Erika Assouse "Můj nejlepší kamarád" začne v 19:00 a lístky se dají koupit buď na místě před představením, nebo v předporodeji na www.goout.net.

Na přelomu února a března se začalo hovořit o tom, že se připravuje mezisletový kulturní projekt.  Hovořilo se o třech vystoupení sokolských kulturních souborů měsíčně, od dubna do června. Zašli jsme tedy za bratrem Bohumilem Gondíkem, aby nám řekl, jak to ve skutečnosti je. „Ano, projekt připravujeme, letos bude jako pilotní,” potvrdil bratr Gondík. Následně jsme ho zahrnuli řadou otázek, nad nimiž se možná poněkud zapotil, protože vše je na začátku. Jaký je záměr tohoto projektu? Je časový plán i na delší časové období, než zatím plánované tři měsíce? Zatím v programu vystupují pražské soubory, budou se moci zapojit i mimopražské? A co další kulturní soubory, jako třeba folklorní či loutkářské – počítá se i s nimi? Uvažuje se i o výtvarném umění, tedy o výstavách, které by tato představení doprovázela? Neuvažujete rozšířit tento projekt i na další místa v republice?

Odpovědi shrnul bratr Gondík do souvislého povídání:

Nápad pořádat vystoupení sokolských kulturních těles v Tyršově domě má poměrně široké rozpětí. Především jde o trvalé přiblížení České obce sokolské a Tyršova domu pražské a potažmo celorepublikové veřejnosti. Vyšel jsem ze zkušenosti, kterou jsme v loňském roce udělali. Propagace XVI. všesokolského sletu byla mnohem lepší než při sletech minulých. Celá republika už od zimy žila přípravou na slet a samotný první týden v červenci byl pak národním svátkem. A to mě přivedlo na myšlenku pokračovat v tom trendu i v letech mezi jednotlivými slety. Povědomí o ČOS by nemělo na dalších pět let zapadnout pod stůl, aby se znovu oživilo v roce dalšího sletu. Národ by o Sokole měl vědět neustále. Povědomí o ČOS by mělo mít za cíl přilákat do řad Sokola další zájemce a nové členy. A hlavně: veřejnost by se měla více zajímat o život v Sokole. A napadla mě právě prezentace ČOS přes její sokolské soubory. V Tyršově domě zkouší pět velmi dobrých uměleckých těles, které mohou svoji práci pražské veřejnosti se ctí ukázat. Znám dobře prostor Michnova paláce a přišlo mi správné, jít právě touto cestou.

Po několika přípravných jednáních bylo dohodnuto, že letošní rok 2019 bude pilotním rokem tohoto projektu. Diskusi s jednotlivými soubory zabrzdily jarní prázdniny, proto se celý projekt rozbíhá pomaleji. V dubnu bude jedno divadelní představení, v květnu by měl být jeden koncert a opět divadelní představení a v červnu by měl být také jeden koncert. Do prázdnin by už mělo být všechno se soubory projednáno a stanoveny termíny jednotlivých produkcí od září do prosince 2019.

Jestliže v první polovině letošního roku se v Michnově paláci uskuteční jeden nebo dva pořady v měsíci, ta podzimní část by už měla být frekventovaná vícekrát za měsíc. Čím častěji se do Michnova paláce půjde za kulturou, tím více se ve veřejnosti usídlí povědomí o ČOS. Kromě smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha a muziky Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka projevil zájem také ženský pěvecký sbor Parne Čilagi, Rozmarýn (zatím bez taneční složky) a loutkový soubor Frydolín Sokola Hostivař. Určitě se v pořadech podzimní části tohoto projektu v Michnově paláci pražské veřejnosti představí. Divadlo pod Petřínem se teď prezentuje nejčastěji, ale to jenom proto, že má v nabídce více inscenací a kromě divadelních představení může nabídnout také komornější obor – poezii a hudbu. Od loňského jara má tento program s názvem „Verše s vůní kávy” za sebou už deset repríz v různých pražských kavárnách a ukazuje se, že o poezii s hudbou je velký zájem. Proto i tuto formu divadelní práce může v několika ročních premiérách Divadlo od Petřínem divákům v Michnově paláci představit.

Pestrost pořadů v různých uměleckých oborech by se měla stát motorem diváckého zájmu o kulturní pořady v Michnově paláci. Věřím, že v dalším období se pražské veřejnosti představí i další kvalitní sokolská tělesa nejen z Prahy a jejího okolí. Celý projekt by však neměl ustrnout pouze na jednotlivých vystoupeních sokolských souborů. Aby mohla být naplněna myšlenka, bude zapotřebí v každém roce najít zajímavé téma, které se v prostorách Tyršova domu nabídne veřejnosti a jejich realizace by měla zajímat nejen veřejnost, ale také média. A tehdy se začne naplňovat generální cíl tohoto projektu. Proto bych byl velmi nerad, kdyby celý projekt byl chápán pouze jako vstřícný krok umožnit sokolským souborům vystoupit před veřejností. Je to naopak. Sokolské soubory nabízejí svou dovednost a umění České obci sokolské a Tyršovu domu k dlouhodobé, anebo chcete-li, k trvalé prezentaci.