Česká obec sokolská

Marie Provazníková, rozená Kaloušová (1890 – 1991), byla jednou z předních osobností sokolského hnutí v letech 1918 – 1948. Nyní Vám přinášíme její paměti, které napsala v americkém exilu pod názvem To byl Sokol. "Vzpomínky jsou to nejcennější, co jsme mohli vzít s sebou přes hranice, a rovněž to nejcennější, co zůstalo sestrám a bratřím uvězněným v žaláři domova. Byli to hlavně oni, kteří žádali, abych napsala své paměti," uvádí v předmluvě. 

Provazníková začala cvičit jako žákyně v Sokole Karlín. V téže jednotě převzala za první světové války náčelnický post a roku 1931 nahradila Miladu Malou ve funkci náčelnice ČOS. Podílela se na organizaci IX., X. a XI. všesokolského sletu v letech 1932, 1938 a 1948. Po XI. sletu emigrovala do USA, kde pomáhala založit Ústředí československého sokolstva v zahraničí. Také v něm působila po mnoho let jako jeho náčelnice. Marie Provazníková byla popularizátorkou nových disciplín v Sokole, například krasobruslení či veslování, a intenzivně se věnovala publicistické činnosti. Urna s jejím popelem byla převezena z Ameriky do Čech a uložena do sokolské hrobky v Praze - Strašnicích.

 

TO BYL SOKOL 

Provazníková - To byl Sokol

Paměti Marie Provazníkové byly vydány v Mnichově v roce 1988 a mají 188 stran. Předkládaný text se neliší od původního a je zveřejněn s výslovným souhlasem sestry Anny Polesny, vnučky sestry Marie Provazníkové.

 

Knihu si přečtěte po kliknutí na fotku:

 

 

 

 

 

 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace