Česká obec sokolská

Už od prvních dnů, kdy se začalo uvažovat o založení ryze českého tělocvičného spolku, který bude mít za cíl zušlechťovat tělo a osobnost člověka, se vědělo, že bez kulturního pozvednutí ducha se hlavní myšlenka bude naplňovat obtížně. Národ bylo třeba kulturně pozvednout, aby se z něj stal národ fyzicky i duševně zdatný, s vlasteneckým cítěním, odolný a pracovitý. Tato myšlenka nezanikla ani v dobách pro Sokol neutěšených a vždy se vzepjala k novému sportovnímu a kulturnímu rozmachu. Cvičení – kultura – společnost: na těchto třech pilířích Sokol dodnes stojí.

Smyslem projektu Do Sokola za kulturou je představit široké veřejnosti Sokol nejen jako tělocvičnou, ale také jako kulturně společenskou organizaci. V rámci České obce sokolské totiž působí celá řada špičkových uměleckých souborů. A kde jinde představit sokolskou kulturu, než v sídle České obce sokolské – Tyršově domě a jeho reprezentačních sálech Michnova paláce.

Srdečně vás zveme do Michnova paláce, kde pro vás každý měsíc připravujeme bohatý program v podání sokolských kulturních těles. Folklor, divadelní představení, koncerty, komponované programy pro děti, literární večery,... Stačí si jen vybrat. 

Těšíme se na vás opět na podzim. Přejeme vám příjemné kulturní zážitky.

 

 

Program na podzim 2023:

3. 10. 2023 od 19:00 hod.: Melodie swingu
Koncert pražské swingové formace Modrá synkopa je věnován swingu z období 20.–40. let minulého století. Umělecký vedoucí souboru: Jaroslav Pařízek. Soubor pravidelně koncertuje v Michnově paláci v rámci projektu Do Sokola za kulturou. Koncerty jsou posluchači velmi oblíbené a hojně navštěvované. Radost dělají obzvláště písně W+V+J, ale v nabídce jsou jazzové skladby širokého spektra.

Vstupné 100 Kč, děti zdarma. Vstupenky je možné zakoupit na místě před začátkem koncertu.

 

17. 10. 2023 od 19:00 hod.: Dobří holubi se vracejí
Soubor Raňija a členové Pěveckého souboru Retro se ohlíží za odcházejícím létem a jdou vstříc zlatému podzimu. Kulturní pořad uvádí Jarka Knížková.

Vstupné 200 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před začátkem programu. 

 

Vstup pro diváckou veřejnost je hlavní branou přes první nádvoří Tyršova domu z ulice Újezd a vchodem do Michnova paláce. Tramvajová zastávka Hellichova je vzdálena 50 metrů. Pro handicapované osoby je zde volný sjezd ke vchodu do Michnova paláce a pořadatelé velmi rádi a ochotně pomohou při vstupu do sálu.

Další program připravujeme.

 

 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace