Česká obec sokolská

3 500 trenérů výkonnostní sport 5 500 cvičitelů

sportovní všestrannost 160 000 členů kultura

1 061 jednot pohybová gramotnost založeno 1862

S Sport
Vztah k pohybu

Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Lidem pomáhá nacházet v pohybu radost.

S
O Občanství
Vztah k zemi

Sokol je vlastenecký v nejlepším smyslu slova. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou hrdými, angažovanými občany své země, České republiky.

O
K Komunita
Vztah k obci

Sokol je místem setkávání a společné činnosti. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Sokolové jsou hrdí na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.

K
O Osobnost
Vztah k sobě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému a spravedlivému jednání, k aktivitě, samostatnosti a ke schopnosti pomáhat. Sokolským ideálem je člověk silný tělem i duchem.

O
L Laskavost
Vztah k sobě

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty. Vede své členy ke skromnosti, k respektu k druhým, k pomoci slabším a ke vzájemné snášenlivosti. Buduje sounáležitost mezi generacemi.

L
Jednoty a župy
Projekty

Sokolský běh republiky

Oslav republiku pohybem!

28. října slavíme založení samostatné republiky Sokolským během republiky! Kdo jiný než my, sokolové, kteří hráli při vzniku samostatného Československa klíčovou roli, a jak jinak než pohybem! Přidat se může každý, kdo má tuto zemi rád jako my.

Sokolský běh republiky se koná od roku 2019 a je organizován převážně (ale nejen) sokolskými jednotami. Závody mají délku 5 až 10 kilometrů, na řadě míst se konají i kratší dětské běhy. Největší akcí bývá pražský běh se zázemím v Tyršově domě na Malé Straně, kdy účastníci v národních barvách běží do Petřínských sadů.

SPORT, KOMUNITA, OBČANSTVÍ

Více

Cvičím se Sokolem

Cvičte pořád, cvičte správně, cvičte se chutí!

Cvičte pořád, cvičte správně, cvičte se Sokolem. Vše potřebné najdete ve videoseriálu České obce sokolské #cvičímsesokolem. Instruktážní cvičební videa pro všechny věkové kategorie připravují sokolští metodici ve spolupráci se známým sportovním youtuberem Tomášem Touhou a k vidění jsou na youtubovém kanále České obce sokolské a jejích sociálních sítích.

SPORT KOMUNITA

Více

Se Sokolem do života

Pohybová gramotnost pro předškoláky

Program pro nejmenší děti v mateřských školách, v sokolských jednotách i ve sportovních klubech. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 počet cvičících dětí i zapojených subjektů roste, letos jde už o skoro 1500 školek a 81 tisíc dětí!

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

SPORT, OSOBNOST

Více

Sokolgym 2021

Sokolský festival ve 4 městech

Chceme představit současný Sokol ve 4 vybraných regionech, ukázat, čím se zabýváme, co umíme, co u nás zájemci mohou hledat a také najít. Chceme ale také prezentovat sokolské hodnoty a především roli Sokola ve společnosti, význam naší činnosti pro dobrou kondici celé populace a důležitost aktivit sokolských jednot pro soudržnost místních komunit i celé české společnosti. Přesně podle znění naší mise: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Více
Kalendář
03
12

Webinář: Sokolství

Večerní škola cvičitelů online

05
12

Hrátky s Mikulášem

18
12

Přebor ČOS Christmas Cup 2020 Vysoké Mýto

Eshop
Aktuality

Vláda ČR na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Změny v krizových opatřeních souvisejí s přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES.

VÍCE

První díl Sokolského zpravodaje odvysílala ČT Sport v prosinci roku 2017 a od té doby se pořad stal pravidelnou součástí sobotního vysílání. Jednou týdně přináší informace z dění v sokolské obci.

VÍCE

V sobotu 28. listopadu proběhl Sokolský běh republiky na 23 místech Česka. V rámci individuální výzvy se ale zapojily stovky běžců na desítkách míst naší země i v zahraničí. Závod, který se měl původně uskutečnit 28. října jako oslava výročí Vzniku samostatného československého státu, byl odložen z důvodu epidemické situace v ČR. Posledních šest závodů se uskuteční 12. prosince formou otevřeného startu a bude tak prvním oficiálním běžeckým závodem v ČRpo nedobrovolné podzimní pauze.

VÍCE

Sokolské kalendáře na rok 2021 jsou v sokolském e-shopu. Nezapomeňte ozdobit své stěny a stoly tak, ať máte příští rok Sokol stále na očích. K dispozici jsou dvě varianty – nástěnný měsíční kalendář s tématikou sokolské architektury a stolní týdenní kalendář s fotografiemi z činnosti České obce sokolské.

VÍCE
VÍCE AKTUALIT
Sociální sítě

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace