Česká obec sokolská

9. Sokolská kapka krve - hromadný odběr v Praze - 2023

Druhý pražský hromadný odběr krve v rámci 9. ročníku se v prostorách Michnova paláce uskuteční v pátek 6. října. První se konal ve čtvrtek 16. února 2023. 

Na říjnový odběr krve se můžete přihlásit i Vy. Stačí se zapsat do tabulky dárců na tomto odkaze na Google disku.

Jak se zapojit do Sokolské kapky krve

Do Sokolské kapky krve se může zapojit každý člen Sokola, nečlenové ale určitě odmítnuti nebudou. Důležité je dodržovat obecná pravidla pro darování krve, především maximální počet odběrů. Darujete-li krev, nahlašte své odběry v jednotě nebo se staňte vy sami osobou, která bude sbírat hlášení od dárců. Výsledky se pak vyplňují 2x ročně (za příslušné období) do formuláře, který najdete ZDE. Celá pravidla projektu jsou uvedena ve druhé části stránky níže.   

Podpořit projekt můžete také vyvěšením plakátu (pod odkazem ke stažení) ve vaší sokolovně nebo sdílením příspěvků a fotek na Facebooku

Více informací o projektu Sokolská kapka krve získáte u koordinátorů br. Víta Jakoubka, e-mail: kapkakrve@sokol.eu a na webové stránce projektu sokolskakapkakrve.cz. Tam najdete informace z předchozích ročníků, odpovědi na nejčastější otázky ohledně darování krve, články plné užitečných informací, ale i formulář k vyplnění hlášení, plakáty a manuály k hromadnému odběru a zásadní informace pro potenciální dárce. 

Krev může darovat každý člověk dlouhodobě žijící v ČR splňující tyto podmínky:
 • 18-65 let; 
 • váha min. 50 kg;
 • netrpí závažnějším onemocněním, kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho zdraví; 
 • nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) nebo tyto choroby neprodělal; 
 • netrpí chronickým onemocněním (např. cukrovkou, epilepsií apod.). 

Odebírá se obvykle 450 ml krve do plastového vaku. Samotný odběr trvá 5-10 minut. Odebrané složky krve se nahradí během několika dnů až 3 týdnů.

Kde darovat dle svého výběru: přehled transfuzních stanic je například na darovanikrve.cz nebo darujukrev.cz

Jak to celé začalo?

Co vzniklo původně jako nápad jednoho lékaře - sokola a několika jeho přátel, našlo velkou odezvu v celém sokolském hnutí. Laskavost je naší hodnotou, proto se snažíme pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Dárcovství krve patří k těm nejcennějším způsobům pomoci - může zachránit život! S nápadem přišel před šesti lety lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice. „Vím, jak je dárcovství krve důležité. Vidíme to i dnes, kdy mnoho dárců onemocnělo nebo je v karanténě, je již nedostatek na mnoha místech republiky znát. Tato naše sokolská akce může celostátní snahu transfuzních stanic alespoň v malé míře podpořit,“ uvedl Vít Jakoubek.

V roce 2020 (6. ročník) darovali sokolové přes 380 litrů krve při 849 odběrech! Do projektu, který si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové dárce krve, se v loňském roce zapojilo 299 dárců ze 78 sokolských jednot, což je o třetinu více než v předchozím ročníku. Velmi potěšující je zapojení i malých jednot z celé České republiky. Celkové prvenství znovu obhájil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 27 dárců absolvovalo 86 odběrů.

Darování krve v Tyršově domě 17. 2. 2021

Hromadný odběr v Tyršově domě 17. 2. 2021

7. ročník projektu odstartoval poněkud netradičně. K příležitosti oslav 159. výročí založení sokolského spolku jsme uspořádali hromadný odběr v Tyršově domě zastřešený výjezdním týmem ÚVN. Během necelých čtyř hodin sokolové a jejich příznivci darovali přes 16 litrů krve. Na lehátka v tělocvičně postupně ulehlo 36 lidí, z toho zhruba dvě třetiny mladých dárců do třiceti let. Právě získání prvodárců bylo hlavním cílem akce. Jak to u nás vypadalo se můžete podívat ve videu. Další hromadný odběr v Tyršově domě plánujeme na 7. října, ne náhodou den před Památným dnem sokolstva.

„Mám ohromnou radost, že počet dárců v Sokolské kapce krve roste každý rok o desítky procent. Laskavost, nezištnost, pomoc potřebným, zájem o svět kolem nás, to jsou sokolské hodnoty, k nimž se tímto projektem hlásíme,“ uvedla Hana Moučková, starostka ČOS. 

Aktuálně pro ty, kdo prodělali onemocnění COVID-19

Prodělali jste onemocnění COVID-19? Vaše krev obsahuje protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2), a mohou v ní přetrvat delší dobu po uzdravení. Podání plazmy od osoby, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit. O možnosti darování rekonvalescentní plazmy jako pomoci k léčbě závažných forem tohoto onemocnění najdete bližší informace na následujícím odkaze.

Pokud byl očkován proti COVID-19 - dárce je vyřazen:
 • 7 dní po každé dávce (vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Sanofi)
 • 28 dní po každé dávce (vakcíny Astra Zeneca, Johnson&Johnson)
Z dárcovství je ale dočasně vyloučen dárce v těchto případech:
 • covid-19 pozitivní bez příznaků;
 • v posledních 14 dnech byl v některé zemi označené ve vztahu ke covid-19 na "semaforu" jako oranžová, nebo v posledních 28 dnech v zemi „červené“. Aktuálně platný “semafor” najdete na stránkách MZČR;
 • je v karanténě (do ukončení karantény), nebo byl v těsném kontaktu s osobou v karanténě či izolaci (do skončení karantény či izolace).

Materiály ke stažení

Brožura Daruj krev se sokolem - zapoj se jako koordinátor či dárce - (PDF - ke stažení)

Plakát (PDF)

Informační brožura (PDF)

Odběr krve - Nejčastější otázky (PDF)

Manuál: Jak uspořádat hromadný odběr krve i u ve vaší sokolovně? (PDF)

PRAVIDLA SOKOLSKÉ KAPKY KRVE

 • Sčítá se počet odběrů za sokolskou jednotu za 6, resp. 12 měsíců (období jsou následující: leden - červen, červenec - prosinec)

 • Protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem mohou darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže  je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max. 4 odběry za rok (bez ohledu na to, zda se jedná o plasmu či plnou krev)

 • Hlášení (obsahující jméno jednoty, župu, počet odběrů a počet dárců) se nově vyplňuje prostřednictvím google formuláře, který najdete ZDE. Formulář vyplňujte 2x ročně (dle vybraného období), za období leden - červen vždy do konce července aktuálního roku a za období červenec - prosinec do konce ledna následujícího roku; hlášení za druhé pololetí musí obsahovat také celkový počet dárců za celý rok (jelikož většinou nemusí jít o prostý součet dárců za obě pololetí)

 • Vyhlášení výsledků je 2x ročně, jednou průběžné a na začátku následujícího roku celkové výsledky za celý ročník; výsledky jsou zveřejněny na webu a v časopise Sokol, zúčastněné jednoty obdrží Čestné uznání a 4 nejlepší jednoty budou oceněny věcnými cenami

 • Každý dárce, který se zapojil do Sokolské kapky krve, dostane krásný pamětní odznak
Mapa
Aktuality projektu
Více aktualit

Fotky

Kalendář Akcí
06
10

Sokolská kapka krve - hromadný odběr - Michnův palác 6. 10. 2023

Kde: Michnův palác, Malá Strana, Praha

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace