Česká obec sokolská

sokol - pohyb
pro všechny

Pokud nechcete, aby vaše děti trávily každý den v týdnu v tělocvičně, aby je stresoval tlak na výkonnost a výsledky, ale přesto jim chcete dopřát zdravý pohyb, radost ze sebezdokonalování a kontakt s partou stejně naladěných kamarádů, pokud hledáte program pro svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků, ať už jste jakéhokoliv věku, máme pro vás řešení - sportovní všestrannost v Sokole.  

Program sportovní všestrannosti je vhodný pro zájemce všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví a radost z pohybu, kteří chtějí rozvíjet své pohybové dovednosti - rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učí vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. Všestranný rozvoj pohybových dovedností od útlého věku je také nezbytnou podmínkou pozdějšího zapojení do výkonnostního sportu.

Sokol je největší organizací v Česku věnující se sportu pro všechny a nesoutěžnímu sportu. Cvičební program v oddílech všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu jsou základy sportovní a moderní gymnastiky, pohybová výchova, rytmická gymnastika, aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry, atletika, míčové hry, netradiční hry a sporty, jóga, základy asijských bojových umění, zdravotní gymnastika atd.

Členové oddílů sportovní všestrannosti jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch nejmladších v oddílech rodičů a dětí a předškolních dětí až po seniory. Vedle toho existují také konkrétně zaměřené oddíly, např. oddíly zdravotní tělesné výchovy, aerobiku, jógy, florbalu, volejbalu apod. Tradiční a velmi populární součástí sportovní všestrannosti jsou i turistické a další oddíly, které se zaměřují na pobyt v přírodě a tábornické dovednosti. 

Sport pro všechny

Pokud mluvíme o sportu pro všechny,  vůbec to neznamená, že by se v něm nesoutěžilo. Výsledek ale nikdy není na prvním místě. Jde především o samotnou radost z pohybu, ze setkávání s podobně naladěnými lidmi, z poznávání a posunování svých pohybových i sociálních dovedností. Oddíly sportovní všestrannosti se účastní různých soutěží v rámci Sokola i mimo něj. A soutěžit můžete například i v zálesáckých dovednostech!

Specifickou disciplínou je tzv. sokolská všestrannost. Jde o čtyřboj vycházející z tradičních sokolských sportů - gymnastiky, atletiky, plavání a šplhu. Závodníci tak musí prokázat opravdovou všestrannost, sílu, obratnost, dynamiku i vytrvalost. 

sportovní všestrannost
v číslech

 

ODDÍLY VŠESTRANNOSTI v 970 sokolských jednotách

PRAVIDELNÁ ČINNOST pro zájemce od 2 do 100 let

KAŽDÝ ROK přes 5000 akcí pro 300 000 účastníků

Projekty sportu
pro všechny

Kromě pravidelné činnosti v oddílech organizuje Odbor všestrannosti České obce sokolské i řadu celorepublikových akcí.

Se sokolem do života

Pohybová gramotnost je jedna z nejdůležitějších lidských schopností, stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. S jejím rozvíjením je potřeba začít už u těch nejmenších - u předškoláků. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. Letos s námi cvičí přes 75 tisíc dětí ve více než 1000 mateřských školách!
Více o projektu na stránkách www.sesokolemdozivota.cz.

Sokol Spolu v pohybu

Každé září sokolové na jeden týden otevřou sokolovny, aby návštěvníkům předvedli svou činnost, a především jim umožnili se do ní zapojit a vše si vyzkoušet. Každoročně sokolské jednoty a župy uspořádají během týdne desítky akcí, do kterých se pravidelně zapojuje okolo 10 tisíc lidí. 

Move Week

MOVE Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Od roku 2012 se díky této kampani podařilo rozhýbat 3 444 930 lidí ze 38 států světa. Sokolské jednoty v rámci Move Week každoročně uspořádají desítky akcí, jako Sokolení, dny otevřených dveří, tradiční běhy, turistické pochody.
Více o projektu MOVE Week a kampani NowWeMove ZDE.

Se Sokolem na kopečky

Každý rok vystoupáme na známé i zapomenuté vrcholy Čech a Moravy, ve sletovém roce pak navíc i na Petřínskou rozhlednu v Praze. Cílem je vytáhnout z domovů co nejširší veřejnost, a to hlavně rodiny s dětmi, nejen za krásami naší vlasti a přírody, ale hlavně za pohybem.

100 sokolských keší republice

Projekt České obce sokolské připravený k oslavám 100. výročí založení československého státu.
100 oficiálních keší je umístěno na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola. Cílem je  představit významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie. Projekt probíhá po území celé republiky už od roku 2014. Umístěné kešky jsou zveřejňovány na webovém portálu geocaching.com a na těchto webových stránkách.
MAPA keší na území ČR ZDE

Sokolské prameny

Projekt turistických výletů je zaměřen i na méně známé toky a jejich prameny. Jejich cílem je připomínat význam ochrany přírody, především vody, jejíž zásoby a kvalita jsou ve stále větším ohrožení. Projekt chce zlepšit vztah k vodním tokům ČR a především povědomí o pramenech a o historii, která je s nimi spojena.

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace