Česká obec sokolská

DIVADLO, HUDBA 
I HISTORIE

Kulturní a společenskou činnost zastřešuje Vzdělavatelský odbor ČOS, který byl založen již v 19. století a náplň činnosti vychází z Tyršovy myšlenky kalokaghatie – souladu harmonického rozvoje těla i ducha. Pod Sokolem aktivně působí přes 200 kulturních souborů (především folklorní, divadelní, loutkové a pěvecké), které pomáhají udržovat společenské dění i v menších městech a obcích. Sokolové se hrdě hlásí k sokolské minulosti, která hrála důležitou roli v českých dějinách.

 

 

 

 

Tradiční akce pořádané Vzdělavatelským odborem:

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY KULTURNÍCH SOUBORŮ

– každý rok proběhnou dvě národní přehlídky v dané umělecké činnosti

NOC SOKOLOVEN 

– sokolovny jsou nejen českým unikátem a stavěly se všude tam, kam se rozšířil Sokol; touto akcí chceme upoutat pozornost široké veřejnosti k tomuto architektonickému fenoménu

Památný den sokolstva 8. října

– též významný den České republiky; Sokol si po celé republice připomíná tisíce zatčených mužů a žen v tento den v roce 1941, kteří za svoji sokolskou činnost byli vězněni, mučeni a popravováni; vzpomínáme i další sokoly perzekuované během první světové války a období totality

Mezi další vzdělavatelskou činnost patří pořádání přednášek, besed, výcviky v pořadové přípravě, pietní a společenské akce, popularizace sokolské myšlenky a historie, tématické sokolské hry atd.

Sokolská kultura
v číslech

70 - DIVADELNÍCH SOUBORŮ

30 - LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ

24 - FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

24 - PĚVECKÝCH SBORŮ

25 - HUDEBNÍCH SOUBORŮ A SKUPIN

Seznam a kontakty na sokolské umělecké soubory naleznete ZDE.


Historicko-dokumentační středisko

Archiv, knihovna a sbírky spadají pod Historicko-dokumentační středisko, které dokumentuje sokolskou činnost po celém světě. Sbírkové předměty a archivní materiály jsou tvořeny především dary a pozůstalostmi. Přístup k předmětům a dokumentům, včetně starých periodik, župních almanachů a sborníků je možný po předchozí domluvě a pouze prezenčně. Upozorňujeme badatele, že archiv České obce sokolské je uložen v Národním archivu a v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea. Nadále rozšiřujeme naše sbírky přijímáním dalších předmětů vážících se k činnosti Sokola – knihy, materiály, písemnosti, předměty atp.

Historii Sokola již čtvrtým rokem zpracovává publikace Vzdělavatelské listy, které jsou monotematické a čtenářům přibližují neznámé sokolské příběhy. Vycházejí čtvrtletně jako příloha tištěného časopisu Sokol. Elektronická verze Vzdělavatelských na výše zmíněném odkazu.

Dalším zajímavým počinem je mapování a zaznamenávání osudů významných nemovitých památek sokolské činnosti. Nejde jen o zajímavé budovy či interiéry sokoloven, často vytvořených významnými architekty a výtvarníky své doby, ale i o stovky pamětních desek či "stolpersteinů", připomínající osudy známých i neznámých sokolů. Tato databáze je určena široké veřejnosti a objekty do ní může vkládat kdokoli po zaregistrování se.  

Projekt Sokolské památky má své vlastní webové stránky.

Kontakt: 
Marcela Mandová
jednatelka
e-mail: mmandova@sokol.eu
tel: +420 257 007 269 

Sokolská stráž

Sokolská stráž je čestnou jednotkou České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace, zabezpečení a provádění slavnostních, pietních a smutečních aktů, dále sokolských průvodů a slavností. Sokolská stráž je nedílnou součástí oslav, které se vztahují k výročí vzniku župy či jednoty, oslav vzniku republiky nebo odhalování pamětních desek. Účastní se sokolských akademií i oslav rozvinutí či stužkování praporů. Za zmínku stojí také účast na sletech – při XVI. všesokolském sletu 2018 tvořila Sokolská stráž čelo průvodu, důležitou roli hrála i při úvodním a závěrečném ceremoniálu sletu.

K činnosti Sokolské stráže neodmyslitelně patří výuka pořadové přípravy pro krojované sokoly. Sokolská stráž sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.

Současná Sokolská stráž byla založena 5. 12. 2014 u příležitosti 96. výročí Hradní stráže na Pražském hradě, kde byl velitelem Hradní stráže slavnostně dekorován prapor, který v roce 1938 věnoval sokolstvu Dr. Edvard Beneš. Historicky odkazuje k činnosti Národní stráže, kterou sokolové organizovali v období po vzniku Československé republiky v roce 1918. Sokolové tehdy také položili základy dnešní Hradní stráži.   

Více o Sokolské stráži najdete ZDE.

 

 

 

 

 

 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace