Česká obec sokolská

Vítejte v sekci Zdravotní komise ČOS 

Zdravotní komise je zřízena Předsednictvem ČOS. Jedním z jejích úkolů je publikovat informace, které mohou využívat nejen župní a jednotoví zdravotníci, ale i všichni ostatní zájemci.

 

Zdravotní komise ČOS pracuje v současné době ve složení:

Předseda: MUDr. Tomáš Jelen (Sokol Komárov)

Členové: MUDr. Zdeněk Hlobil (Sokol Veselí na Moravě), MUDr. Vít Jakoubek (Sokol Libeň), MUC.Štěpán Krutilek (Sokol Spořilov), Bc. Kateřina Machů (Sokol Praha Vršovice) a Mgr. Michal Přibyl (Sokol Libeň)

 

 Činnost zdravotníka jednoty

- spolupracuje s župním zdravotníkem, případně s ČČK, praktickými lékaři a lékařem tělovýchovným

- spoluorganizuje zdravotní službu a poskytuje první pomoc při podnicích jednoty

- spolupodílí se na vedení Knihy úrazů, informuje o aktuálním pojištění v případě úrazu a ve spolupráci s ostatními činovníky formuluje aktuální protiúrazová opatření

- jednou za měsíc doplňuje obsah lékárničky v jednotě

- sleduje hygienu sportovního prostředí (zjišťuje stav šaten, umýváren, záchodů, dbá na čistý vzduch, správnou teplotu a osvětlení v tělocvičnách atd.) a upozorňuje vedení jednoty na odstranění závad, při sportovních akcích (je-li přítomen) sleduje hygienu cvičebního a tréninkového procesu včetně zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů mladistvými

- spolupracuje s cvičitelským sborem při řešení zdravotnických otázek ve sportu, spolupodílí se na ročních prohlídkách stavu nářadí

- pečuje o vzdělávání cvičitelů a trenérů v zdravotní problematice v součinnosti se vzdělavatelem, pečuje o zvýšení pohybové aktivnosti populace

- podle možností jednoty se účastní tělovýchovně lékařského sledování (reakce cvičenců na zátěž apod.)

Činnost župního zdravotníka

Pečuje o zdravotnickou činnost ve všech jednotách v župě sdružených. Členy župního zdravotního sboru jsou všichni zdravotníci jednot. Župní zdravotník (předseda župního zdravotního sboru) je spojovacím článkem mezi jednotami a zdravotní komisí ČOS.

Kdo může být zdravotníkem?

Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS, ZZA, ČČK), a student lékařství po ukončení třetího ročníku.

 

Dokumenty ze zdravotní komise:

Co dělat při úrazu

Kapka krve

Obecně platné předpisy

Pořádání dětských táborů

Zásady první pomoci

Zdravotní pokyny pro účastníky sletu

Zdravotní pokyny pro účastníky sletu - seznam LPS

Zdravotní zabezpečení akcí

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace