Nezapomeňte si pořídit předplatné časopisu SOKOL! / 13.03.2020

Změny v rámci strategie Sokol 2030 jste už určitě zaznamenali. Nová vizuální identita České obce sokolské se líbí, a tak je na čase udělat něco i s časopisem Sokol – vždyť v současné podobě vychází již patnáct let. Změny, k nimž v roce 2020 dochází, schválil na svém prosincovém zasedání Výbor ČOS.

Bude ukončen dosavadní způsob distribuce, kdy tištěné časopisy byly pro jednoty zasílány na župy. Březnové číslo (březen 2020) bude zasláno všem župám, jednotám a dalším odběratelům zdarma přímo na jejich poštovní adresu. Od červnového čísla (červen 2020) se zasílání tištěného časopisu zdarma ruší, ti, kteří chtějí časopis dostávat, musí časopis předplatit. Cena ročního předplatného na rok (4 čísla, červen 2020 až březen 2021) činí 199 korun, do zahraničí se bude připočítávat doplatek za poštovné do příslušné země. Obdobně jako v předchozích letech je nutné vyplnit (a zaslat do redakce – poštou do Tyršova domu nebo e-mailem na jhorka@sokol.eu) kartotéční objednávkový lístek, na němž je potřeba uvést adresu, na níž se mají výtisky zasílat. Součástí časopisu bude i nadále samostatná příloha Vzdělavatelské listy. 

K nejdůležitějším z nich dochází v oblasti distribuce, Výbor rovněž rozhodl o ukončení vydávání měsíční elektronické verze časopisu, jehož obsah bude publikován ve zpravodajství webových stránek www.sokol.eu. Články z webu budou každý měsíc zasílány spolu s důležitými organizačními informacemi ve speciálním e-mailovém newsletteru. V tištěné formě bude časopis Sokol vycházet nadále se čtvrtletní periodicitou. Bude obsáhlejší a věříme, že bude i čtivější a přehlednější.

Zpravodajství ze života jednot a oddílů dostane místo i v Aktualitách na webu www.sokol.eu. Díky tomu bude přístupné pro více čtenářů než současná verze v PDF, články půjdou sdílet i na sociálních sítích. V současné chvíli se připravují zásadní změny webových stránek, které již začátkem příštího roku umožní, aby organizátoři vkládali zpravodajství ze svých akcí sami. Nejčtenější články budou zveřejněny i v pravidelném měsíčním elektronickém newsletteru.

Nové rubriky

V časopise přibudou nové rubriky a témata. Půjde například o rozhovor se zajímavou osobností, která je nějak se Sokolem spjata, případně může být pro sokoly inspirací. Větší rozsah dostanou reportáže a fotografie ze zajímavých akcí, v každém čísle vám také představíme jednotu, oddíl nebo člena Sokola, kterým se v uplynulých měsících něco mimořádného povedlo. Prostor dostanou i materiály, ve který se dozvíte novinky potřebné pro chod jednot nebo oddílů, ať už půjde o legislativní nebo organizační záležitosti.

Zpravodajství ze života jednot a oddílů dostane místo i v Aktualitách na webu www.sokol.eu. Díky tomu bude přístupné pro více čtenářů než současná verze v PDF, články půjdou sdílet i na sociálních sítích. V současné chvíli se připravují zásadní změny webových stránek, které již začátkem příštího roku umožní, aby organizátoři vkládali zpravodajství ze svých akcí sami.