Akce Vzdělavatelského odboru

Tradiční akce Vzdělavatelského odboru patří pravidelné každoroční přehlídky kulturních sokolských souborů, Noc sokoloven či Památný den sokolstva. Během roku členové odboru reprezentují Sokol při společenských a pietních setkáních. 

Tradiční akce

Noc sokoloven

Noc sokoloven se stala již tradicí. První ročník se uskutečnil v roce 2014. Přihlášené sokolské jednoty každoročně připravují pro návštěvníky pestrý program. Nejčastějšími body programu jsou různé hry a soutěže pro děti, ukázky ze života a činnosti jednot, prohlídky sokoloven, výstavy, loutková divadla, posezení u táboráku a samozřejmě možnost přespání v sokolovnách. V roce 2018 mnohé jednoty v rámci programu připomenuli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní, v pořadí již čtvrtý, ročník se stal rekordním – celkem se do Noci sokoloven 2018 zapojilo 116 jednot. Velké oblibě se každoročně těší Noc sokoloven přímo v Tyršově domě, sídle České obce sokolské.

Reportáže a fotografie z jednot naleznete na tomto odkaze

Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 byli v rámci tzv. "Akce Sokol" gestapem pozatýkáni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % zatčených zaplatilo životem. Následně byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Tyto tragické události si každoročně připomínají sokolové po celé republice v rámci Památného dne sokolstva. Na mnoha místech jsou konány pietní akty k uctění památky padlých sester a bratrů během všech tří domácích odbojů.

Pietní akt probíhá každý rok 8. října také v Tyršově domě, a to za účasti představitelů vlády, zástupců sportovních a společenských organizací, vedení České obce sokolské a samozřejmě pamětníků. 

Jedním z cílů Památného dne sokolstva je to, aby se s touto historií seznámily vhodným způsobem také děti. Proto od roku 2014 vyplouvají kolem 8. října na řeky i potůčky lodičky se světýlky v rámci Večera sokolských světel – jedno světélko, jedna sokolská duše. 

V roce 2019 jsme si poprvé Památný den sokolstva připomněli také jako významný den České republiky. Při této příležitosti vydal vzdělavatelský odbor brožuru

Památný den sokolstva 2019 v médiích:


Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se tak konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Smyslem výcviků je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory. Pro zájemce je pokaždé připraven i doprovodný program v podobě prohlídky areálu Pražského hradu či cvičení v Sokole Pražském, první sokolské jednotě na světě.

Termíny pro rok 2020:


  • 1. termín: 1.–3. dubna 2020
  • 2. termín 9.–11. září 2020

Více informací na na webových stránkách www.sokolskastraz.cz, na e-mailové adrese sokolskastraz@gmail.com nebo na čísle 721 823 777 (bratr Marek Manda).

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Česká obec sokolská pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Každý rok probíhají dvě přehlídky. Naposledy se jednalo v roce 2016 o IX. národní sokolskou přehlídku pěveckých sborů v Boskovicích a Praze a VI. národní přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech,v roce 2017 o X. národní přehlídku sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které byl vybrán divadelní soubor pro XVI. všesokolský slet a VIII. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. Na zvýrazněných odkazech si můžete přečíst články o těchto přehlídkách, které vyšly v jednotlivých číslech časopisu Sokol.IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů, 10. – 12. května 2019; Přerov a XI. národní přehlídka sokolských divadelních souborů a hostů, 27. – 28. 4. 2019, 18. – 19. 5. 2019; Lázně Toušeň

V roce 2020 proběhnou dvě přehlídky sokolských kulturních souborů, a to:


  • 25. 4. 2020 přehlídka sokolských pěveckých souborů v Boskovicích
  • 16. 5. 2020 přehlídka sokolských folklorních souborů v Martínkově

Bližší informace budou včas doplněny.


Další akce

Soutěže a akce pro rok 2020

Česká obec sokolská, Vzdělavatelský odbor ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila pro rok 2020 následující soutěž: 


Česká obec sokolská, Vzdělavatelský odbor ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila pro rok 2020 novou akci:


Česká obec sokolská, Vzdělavatelský odbor ČOS, Programová komise zve 25. a 26. 1. 2020 na seminář:Branné závody

V roce 2017 zahájila Česká obec sokolská spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se konal 24. října 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V letošním roce se mohla závodů, probíhajících tentokrát ve více městech, účastnit široká veřejnost. První závod proběhl 15. září opět na Vyšehradě, a to v rámci Festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další závody proběhly 22. října v Olomouci a 26. října v České Třebové.

Ve čtvrtek 24. 10. 2019  se uskutečnil třetí ročník závodu Republika, a to od 8:30 do cca 14:00 pro druhý stupeň základních škol. Sokolové  měli v závodu několik stanovišť, dvě pohybové a jedno vědomostní. Více informací zde