Přehlídky OV


  • Přehlídka pódiových skladeb a skladeb Aerobik Team OV ČOS - Tyršův dům, Praha, 23. března 2019

                                                                           33 pódiových skladeb, 400 cvičenců a cvičenek