Podmínky pro získání dotace ÚŠ ČOS

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE ÚŠ ČOS PRO STUDIUM CVIČITELŮ V AKREDITOVANÝCH PROGRAMECH II. TŘÍDY (INSTRUKTOR), TRENÉR II. TŘÍDY (LICENCE B) A TRENÉR III. TŘÍDY (LICENCE C)

Informace platné pro rok 2019. Aktualizováno 2018-12-05.

PREAMBULE

Ústřední škola ČOS v zájmu zvyšování úrovně sokolského vzdělávání vypisuje dotační program na podporu získávání vyšších kvalifikačních tříd: II. třídy (instruktor, cvičitel II. třídy, trenér II. třídy, trenér licence B) a trenér III. třídy (licence C). Dotační program spočívá ve snížení určené výše účastnického poplatku v případě, že uchazeč splní níže stanovené podmínky:


  • Členství v ČOS
  • Zaslání vyplněné žádosti o udělení dotace na e-mailovou adresu skola@sokol.eu současně s přihláškou
  • Odevzdání vytištěné a podepsané žádosti při prezenci
  • Vyplnění hodnotícího dotazníku účastníkem po ukončení vzdělávacího programu

Dotace nebude přiznána účastníkovi, jemuž na školení ve stejné odbornosti a kvalifikační třídě byla v minulosti již jednou dotace schválena.

ÚŠ ČOS stanoví pro každé jednotlivé školení II. třídy (licence B) a trenérské III. třídy (licence C) maximální výši dotace a může stanovit další podmínky pro její přidělení.

ÚŠ ČOS bude účastníka i vysílající T. J. Sokol informovat o přidělení dotace e-mailem do jednoho týdne od podání žádosti. S platbou poplatku vyčkejte na vyřízení žádosti ÚŠ ČOS!

Výše dotace v roce 2019

V případě udělení dotace se její výše stanoví u vzdělávacího programu:


Školení Výše dotace
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy 1 500 Kč
Cvičitel všestrannosti II. třídy 1 500 Kč
Cvičitel RDPD II. třídy 1 500 Kč
Instruktor parkouru 2 000 Kč
Trenér skoků na trampolíně 1 600 Kč

Dne 5. 12. 2018.

Mgr. Martin Chlumský, DiS. v.r.

ředitel ÚŠ ČOS