Archiv akcí Ústřední školy

2018 

Akreditovaná školení a semináře

Školení III. třídy

Semináře

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Další

2017 školení

1. pololetí 2017

2. pololetí 20172017 semináře

Červen


Září


2016 školení

2016 semináře

Akce řazené podle jejich čísel (kódů)

2019

2019 001 Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

2019 002 Funkční trénink – síla a mobilita

2019 003 Inspirace do hodin aerobiku

2019 004 Feldenkrais pro děti

2019 005 Rozhodčí předškolních dětí

2019 006 Cvičitel parkouru III. třídy

2019 007 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy

2019 008 První pomoc pro členy ČOS – školení

2019 009 Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – ženské složky

2019 010 Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – mužské složky

2019 011 Cvičitel seniorů III. třídy

2019 012 Cvičitel všestrannosti III. třídy

2019 013 Hrazda a přeskok od základů

2019 014 Instruktor parkouru (II. třída)

2019 015 První pomoc pro členy ČOS – doškolovací seminář

2019 016 Cvičitel pohybových aktivit s hudbou (Rekondik) III. třídy

2019 017 Tvorba pódiových skladeb

2019 018 Školení pravidel malého TeamGymu

2019 019 Feldenkrais pro dospělé

2019 020 Hry pro předškolní a mladší školní věk

2019 021 Posilování na BOSU®

2019 022 Funkční trénink – lokomoce

2019 023 Prázdninová škola mladých pomahatelů

2019 024 Cvičitel všestrannosti II. třídy

2019 025 Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

2019 026 Motivace lidovou písničkou I

2019 027 Feldenkrais pro děti – podzim

2019 028 Cvičitel jógy III. třídy

2019 029 Parkour pro začátečníky

2019 030 Seminář pro cvičitele seniorů

2018

2018 001 Mezinárodní setkání cvičitelů Sokola

2018 002 Hravé zdravé jógové rozcvičky

2018 003 Rok s pohybem a hudbou

2018 004 Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

2018 005 První pomoc pro členy ČOS

2018 006 Trenér trampolín III. třídy

2018 007 Cvičení podle Feldenkraise

2018 008 Pečujeme o své tělo

2018 009 Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

2018 010 První pomoc – doškolení

2018 011 Kineziotaping pro cvičitele II

2018 012 Pohybové a míčové hry předškolní a mladší školní věk

2018 013 Akrobatická jóga

2018 014 Cvičení na nestabilních plochách (gymball, BOSU, čočka)

2018 015 Nářadí zábavně a netradičně pro žactvo

2018 016 Cvičitel parkouru III. třídy podzim

2018 017 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

2018 018 Cvičitel aerobiku III. třídy

2018 019 Feldenkrais pro děti

2018 020 Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD – PaCH 2018

2018 021 Funkční trénink – síla a mobilita

2018 022 Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy opakování

2018 023 Cvičení podle Feldenkraise opakování

2018 024 Pohybové a míčové hry předškolní a mladší školní věk opakování

2018 025 Cvičitel parkouru III. třídy jaro

2018 026 Cvičitel všestrannosti III. třídy Cheb


2017

2017 001 Kineziotaping pro cvičitele II

2017 002 Cvičitel všestrannosti

2017 003 Cvičitel jógy

2017 004 Cvičitel aerobiku

2017 005 Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí

2017 006 Cvičitel seniorů

2017 007 Trenér volejbalu

2017 008 Kineziotaping I (Králův Dvůr)

2017 009 Tvorba sestav SG – mužské složky

2017 010 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy

2017 011 Školení činovníků

2017 013 Zdravotník zotavovacích akcí

2017 014 Kineziotaping pro cvičitele I

2017 015 Seminář k problematice pořádání valných hromad

2017 016 Aerobics inspiration day

2017 017 BOSU ve zdravotní tělesné výchově

2017 018 Závěsná akrobacie

2017 019 Párová akrobacie

2017 020 Pohybové hry hravě (pro děti s ADHD)

2017 021 Cvičíme s rozumem

2017 022 Nářadí pro RDPD II

2017 023 Cvičení podle Feldenkraise

2017 024 Zdravotník zotavovacích akcí - doškolovací seminář

2017 025 Jóga smíchu

2017 026 Sportovní gymnastika po přemet

2017 027 Sportovní gymnastika od přemetu

2017 028 Latino Dance, Vogue, Jazz

2017 029 Začni s badmintonem

2017 030 Basketbal nejen pro žactvo

2017 031 Nářadí pro RDPD II

2017 033 Cvičitel parkouru

2017 034 Seminář pro organizátory župních sletů

2017 035 Prázdninová škola mladých pomahatelů

2017 036 Na vodě bezpečně a technicky správně

2017 037 Začni s badmintonem

2017 038 Tvorba sestav SG – ženské složky

2017 039 Funkční trénink

2017 040 Seminář pro seniory

2017 041 Chlapi v tělocvičně

2017 042 Plavání ve sportovní všestrannosti

2017 043 Atletika ve sportovní všestrannosti

2017 044 Mažoretky

2017 045 Hudebně pohybové hry a hlasový projev

2017 046 Význam kvality pohybu v korekci oslabení pohybového systému

2017 047 Street Workout

2017 048 Rozhodčí volejbalu

2016

2016 001 Právní problematika pro činovníky – valné hromady

2016 002 Napětí a dotyk

2016 003 Noha a její ploska

2016 004 Instruktor parkouru

2016 005 Cvičitel všestrannosti II. třídy

2016 006 Cvičitel rekondiku

2016 007 Tvorba sestav SG ve sportovní všestrannosti + rozhodčí SG

2016 008 Zranění ve cvičebních jednotkách sportovní všestrannosti

2016 009 Nářadí pro RDPD - opakování

2016 010 Cvičíme na BOSU

2016 011 Hooping

2016 012 Párová akrobacie

2016 013 Závěsná akrobacie

2016 014 Nářadí pro RDPD - opakování

2016 015 Pohádky v hodinách RDPD III - opakování

2016 016 Tvorba pohybové skladby pro soutěže TGJ

2016 017 Aerobik a hudební formy s náčiním

2016 018 Přirozená cvičení pro předškoláky

2016 019 Cvičitel všestrannosti III. třídy

2016 020 Zdravotník zotavovacích akcí

2016 021 Motivované rozcvičky pro RDPD

2016 022 Zdravotník zotavovacích akcí

2016 023 Prázdninová škola mladých pomahatelů

2016 024 Street workout

2016 025 Na vodu bezpečně a technicky správně

2016 026 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

2016 027 Badminton

2016 028 Sportovní gymnastika po přemet

2016 029 Sportovní gymnastika od přemetu

2016 030 Mezinárodní seminář pro cvičitele, instruktory rodičů a dětí, předškolních dětí. PaCH 2016

2016 031 Seminář pro seniory

2016 032 Kineziotaping pro cvičitele

2016 033 Trenér akrobatického rock and rollu II. třídy

2016 034 Napětí a dotyk (2)

2016 035 Noha a její ploska (2)

2016 036 Instruktor parkouru

2016 037 Noha a její ploska (3)

2016 038 Polohová relaxace

2016 039 Cvičíme na BOSU – opakování

2016 040 Cvičíme s rozumem

2016 041 Trenér skoků na trampolíně III. třídy

2016 042 Trenér volejbalu III. třídy

2016 043 Sportovní gymnastika po přemetu – opakování

2016 044 Sportovní gymnastika od přemetu – opakování


2015

15-001 Cvičitel rodičů a dětí a předškolních dětí III. třídy

15-002 Trenér akrobatického rock and rollu III. třídy

15-003 Počítače pro činovníky

15-004 Pohádky v hodinách RDPD II.

15-005 Míče a padák pro nejmenší

15-006 Cvičitel jógy III. třídy

15-007 Plavání v sokolské všestrannosti

15-008 Atletika v sokolské všestrannosti

15-009 Kineziotaping pro cvičitele

15-010 Instruktor parkouru

15-011 Badminton

15-012 Lyžování na pohodu

15-013 Tai-chi pro děti

15-014 Cvičitel všestrannosti III. třídy

15-015 Cvičitel rodičů a dětí a předškolních dětí II. třídy

15-016 SokolGym 2015 – 90 let otevření Tyršova domu

15-017 SokolGym 2015 Sokolské Brno

15-018 Prázdninová škola zahraničních cvičitelů

15-019 Základy parkouru

15-020 Funkční rozcvičení

15-021 Cvičitel seniorů III. třídy

15-022 Na vodě bezpečně a technicky správně

15-023 Kineziotaping pro cvičitele

15-024 Street – jazz – twerk

15-025 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

15-026 Pohádky v hodinách RDPD III.

15-027 Nářadí pro RDPD

15-028 Školení činovníků

15-029 Kompenzační cvičení pro žactvo

15-030 Rozhodčí florbalu sportovní všestrannosti

15-031 Hlasová technika

15-032 Marketing a PR sportovních akcí

15-033 Lezení na umělých stěnách

15-034 Setkání seniorů

15-035 Divadelní improvizace

15-036 Svalové napětí a jeho regulace dotykem

15-037 Školení trenérů trampolín III. třídy

15-038 Fitjazz - tančit může každý

15-039 Cvičitel jógy III. třídy – opakování

15-041 Zdravotníci zotavovacích akcí

15-042 Napětí a dotyk

2014

1-14 Cvičitelé aerobiku III. třídy

2-14 Cvičitelé zdravotní TV II. třídy

3-14 Cvičitelé aerobiku II. třídy

4-14 ZČ pro cvičitele III. třídy

5-14 Elixír mládí

6-14 Cvičitelé RDPD III. třídy

7-14 Jak na granty

8-14 Aerobik - inspirace do hodin

9-14 Cvičitelé pobytu v přírodě II. třídy

10-14 Školení rozhodčích pro soutěže předškolních dětí

11-14 Parkour Workshop - Umění pohybu

12-14 Lyžování na pohodu

13-14 Cvičitelé všestrannosti III. třídy

14-14 Pohádky v hodinách RDPD I.

15-14 Hudebně-pohybová výchova + lidové tance

16-14 Cvičitelé seniorů III. třídy

17-14 Zdravotníci zotavovacích akcí - školení

18-14 Prázdninová škola mladých pomahatelů

19-14 Rope skipping

20-14 Setkání studentů a přátel vzdělávání

211-14 Tvorba sestav sportovní gymnastiky - ženy

212-14 Tvorba sestav sportovní gymnastiky - muži

22-14 Na vodě bezpečně a technicky správně - akreditovaný seminář v rámci DVPP

23-14 ZČ pro cvičitele III. třídy

24-14 Pohádky v hodinách RDPD II.

25-14 Parkour Workshop - Umění pohybu

26-14 Pořadatelství a organizace akcí

27-14 Míče a padák pro nejmenší

28-14 Kruhový trénink pro muže

291-14 Ústřední škola na cestě

292-14 Ústřední škola na cestě

30-14 Mezinárodní seminář RDPD

31-14 Jóga

32-14 Nový cirkus

331-14 Ústřední škola na cestě

332-14 Ústřední škola na cestě

34-14 Seminář pro seniory

36-14 Zdravotníci zotavovacích akcí - seminář

37-14 Pohádky v hodinách RDPD I.

38-14 Základy písemné a elektronické komunikace

39-14 Kineziotaping pro cvičitele 1

40-14 Kineziotaping pro cvičitele 2

2013

1/13 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

2/13 Zima v hodinách RDPD

3/13 První krok k tanci

4/13 Metody kondičního cvičení

5/13 Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

6/13 Inspirace pro začínající cvičitele ZdrTv

7/13 Relaxační techniky nejen pro cvičitele ZdrTv

8/13 Cvičení na balanční podložce BOSU

9/13 Tvorba sestav SG – sokolské všestrannosti

10/13 Zdravotník zotavovacích akcí

11/13 Školení cvičitelů aerobiku III. třídy

12/13 Jaro v hodinách RDPD

13/13 Předškoláci v pohybu IV

14/13 Školení cvičitelů všestrannosti III. třídy

15/13 Léto v hodinách RDPD

16/13 Zdravotník zotavovacích akcí - doškolovací seminář

17/13 Školení činovníků

18/13 Pohybové hry s míčem i bez míče

21/13 Seminář pro lektory župních školení ZČ a všestrannosti III. třídy

22/13 Setkání studentů a přátel ÚŠ ČOS

23/13 Základy tenisu pro malé i velké

24/13 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

25/13 Parkour workshop – umění pohybu

26/13 Základy sportovní fotografie

27/13 Podzim v hodinách RDPD

28/13 Míče a padák pro nejmenší

29/13 Cvičitelé aerobiku III. třídy

30/13 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy

32/13 Tvorba sestav SG – sokolské všestrannosti

33/13 Jak na granty

34/13 Jak můžeme zlepšit vnitřní komunikaci

35/13 Elixír mládí čínských císařů

36/13 Pohybové hry s hudbou

37/13 Aktivní po padesátce

38/13 Předškoláci v pohybu V

39/13 Setkání seniorů

2012

1/12 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

2/12 Školení cvičitelů rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

3/12 Školení cvičitelů jógy III. třídy

4/12 Tai chi, Fitjazz

5/12 Tvorba pohybové skladby

6/12 Senioři

7/12 Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

8/12 Zdravotní tělesná výchova

9/12 Školení a doškolení rozhodčích SG žen a mužů

10/12 Školení cvičitelů všestrannosti III. třídy

11/12 Předškoláci v pohybu II.

12/12 Bodystyling

13/12 Netradiční sportovní hry

14/12 Rafty

15/12 Aerobik

16/12 Školení rozhodčích plavání

17/12 Školení (doškolení) rozhodčích atletiky

2011

1/11 Rekondik III.třída

2/11 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

3/11 Hudebně pohybová výchova

4/11 Školení rozhodčích SG žen a mužů

5/11 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy

6/11 Školení rozhodčích SG žen a mužů

7/11 Zdravotní tělesná výchova

8/11 Členové první pomoci

9/11 Pohybové hrátky v nevšedních dnech III.

10/11 Míčové, pohybové a netradiční hry

11/11 S pohybem každý den

12/11 První krok k tanci

13/11 Rekondik III. třídy

22/11 Setkání dvojkařů na Těle

23/11 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

24/11 Školení cvičitelů aerobiku III. třídy

25/11 Rekondik III. třídy

26/11 Aerobik

27/11 Cvičitel sokolské všestrannosti II. třídy

28/11 Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

29/11 Jak vyzrát na gymnastiku

30/11 Cvičení na židlích a něco navíc

31/11 Jóga pro děti

32/11 Lidové tance

33/11 Předškoláci v pohybu I.

34/11 Dětský aerobik

35/11 Jak jsme na tom s kondicí?

2010

1/10 Wellness seminář

2/10 Dance aerobik

3/10 Cvičitelé všestrannosti II. třídy

4/10 Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

5/10 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

6/10 Moderní a džezový tanec pro všechny

7/10 Rekondik

8/10 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

9/10 Tvorba pohybové skladby

10/10 Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy

11/10 Rytmická, taneční a pohybová výchova III. třídy

11/10 Školení cvičitelů Rytmické, taneční a pohybové výchovy III. třídy

12/10 Taneční a pohybové etudy

13/10 Bodystyling

15/10 Aerobik - Bosa

16/10 Setkání členů první pomoci

17/10 Senioři

18/10 Současné taneční styly

20/10 Nízké lanové aktivity

21/10 Školení činovníků ČOS

23/10 Dětský aerobik

24/10 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy

25/10 Pohybové hrátky v nevšedních dnech

27/10 Doškolovací seminář pro cvičitele II. třídy

28/10 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

29/10 Zdravotní tělesná výchova

30/10 Školení cvičitelů aerobiku III. třídy

31/10 Pohybové hrátky v nevšedních dnech II.

32/10 Rekondik

33/10 Seminář aerobiku – „INSPIRATION DAY“

34/10 Jóga pro děti

35/10 Pohybové hry pro předškoláky a malé školáky

36/10 Mezinárodní seminář pro cvičitele seniorů

37/10 Školení cvičitelů rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

38/10 Školení cvičitelů jógy III. třídy

39/10 Florbal v oddílech všestrannosti

40/10 Školení trenérů skoků na trampolíně III. třídy

41/10 Nové závodní sestavy SG ženské složky

42/10 Nové závodní sestavy SG ženské složky

46/09 Setkání seniorů

2009

1/09 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

2/09 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy II. třídy

2/09 Trenér florbalu licence C

3/09 Cvičitelé jógy III. třídy

4/09 Instruktor lyžování se specializací na předškolní děti

5/09 Estetická skupinová gymnastika

6/09 Cvičitelé rytmické gymnastiky III. třídy

7/09 Seminář aerobik

8/09 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

9/09 Cvičitelé RDPD III. třídy

10/09 Hravě na nářadí malými dětmi

11/09 Aerobik pro seniory

12/09 Latinsko-americké tance

13/09 Seminář aerobik

14/09 Trenéři a cvičitelé trampolín

15/09 Hudebně pohybové hrátky na jaře a v létě

16/09 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

17/09 Župní náčelnice a župní náčelníci

18/09 Orientální tance

19/09 Seminář aerobik

20/09 Rafty

21/09 Street dance, HIP HOP

22/09 Seminář pro seniory

23/09 Sebeobrana

23/09 Tai chi

24/09 Bumbác Ball

25/09 Cvičitelé pobytu v přírodě III.tříd

27/09 Cvičitelé II. třídy na kolech i pěšky

30/09 Cvičitelé všestrannosti II. třídy

31/09 Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

32/09 Základní část pro cvičitele III. třídy

33/09 Seminář pro seniory

34/09 Školení cvičitelů rekondiku III. třídy

35/09 Školení cvičitelů aerobiku III. třídy

36/09 Školení cvičitelů všestrannosti III. třídy

37/09 Sportovní gymnastika

38/09 Fitness

39/09 Seminář ESG

40/09 Školení cvičitelů rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

41/09 Seminář ESG

42/09 Jóga pro děti

43/09 Wellness seminář

44/09 Školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy III. třídy

45/09 Dětský aerobik

2008

1/08 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

2/08 Cvičení pro radost s předškoláky, seminář pro RDPD

3/08 Sportovní gymnastika

4/08 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

5/08 Trenéři florbalu licence C

6/08 Seminář aerobik – Stepy

7/08 Seminář aerobik – Fit ball a Over ball

8/08 Seminář aerobik – Body styling

9/08 Seminář aerobik – Dance aerobik

10/08 Seminář pro cvičitele žactva – Míčové hry

11/08 Seminář pro cvičitele žactva – ESG a základy SG

12/08 Seminář pro cvičitele žactva – Dětský AE

13/08 Seminář pro cvičitele žactva – Plavání, kompenzační cv.

14/08 Trenéři florbalu licence C

15/08 Semináře pro instruktory a cvičitele fitness

16/08 Semináře pro instruktory a cvičitele fitness

17/08 Semináře pro instruktory a cvičitele fitness

18/08 Semináře pro instruktory a cvičitele fitness

19/08 Lyžování na Severáku

20/08 Cvičitelé pobytu v přírodě II. třídy

21/08 Cvičitelé SV a PP

22/08 Trenéři florbalu licence C

23/08 Práce s hlasem

24/08 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy II.třídy

25/08 Trenéři a cvičitelé trampolín

26/08 Cvičení s nejmenšími

27/08 Trenéři florbalu licence C

28/08 Školení archivářů, knihovníků a kronikářů

29/08 Rafty

30/08 Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy

31/08 Vzdělavatelé žup a jednot

32/08 Jóga s dětmi

33/08 Vedoucí dětských táborů

35/08 In-line

36/08 Trenéři volejbalu III. třídy (licence C)

37/08 Trenéři florbalu

38/08 Instruktor florbalu

38/08 Trenéři florbalu licence B

39/08 Seminář pro seniory

40/08 Country tance a Line dancing

41/08 Seminář tanec

42/08 Seminář tanec

43/08 Seminář tanec

44/08 Seminář tanec

47/08 Instruktor fitness

48/08 Tanec balet

49/08 Tanec moderní

50/08 Tanec novinky

51/08 Cvičitelé aerobiku II. třídy

51/08 Instruktor aerobiku II. třídy

52/08 Power jóga

53/08 Dance aerobik

54/08 Bosu – cardio, pilates

55/08 Hudebně pohybové hrátky

56/08 Cvičení s nejmenšími

57/08 Cykloturistika a orientační běh

58/08 Základní část školení pro cvičitele III. třídy

59/08 Trenér florbalu licence C

60/08 Atletika

61/08 Netradiční sportovní hry

62/08 Setkání seniorů

63/08 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy II. třídy

64/08 Cvičitelé rytmické gymnastiky III. třídy

65/08 Trenér florbalu licence C

66/08 Seminář pro župní náčelnice a náčelníky

67/08 Seminář ESG

68/08 Seminář pro trenéry florbalu

69/08 Seminář pro trenéry florbalu

70/08 Královna Tyršova domu

2007

01/07 Cvičitelé aerobiku (seminář)

02/07 Všeobecný základ pro cvičitele III. třídy

03/07 Program pro seniory

04/07 Trenéři florbalu III. třídy (licence C)

05/07 Cvičitelé jógy III. třídy

06/07 Hravě a zdravě s předškoláky

07/07 Cvičitelé aerobiku III. třídy

08/07 Trenéři florbalu III. třídy (licence C)

09/07 Instruktoři ESG

10/07 Cvičitelé aerobiku (seminář)

11/07 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

12/07 Cvičitelé aerobiku (seminář)

13/07 Taneční techniky – Irské tance

13/07 Taneční techniky – Latinso americké tance

14/07 Trenéři florbalu III. třídy (licence C)

15/07 Instruktoři fitness

16/07 Rafty

17/07 Trenéři volejbalu III. třídy (licence C)

19/07 Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy

20/07 Program pro seniory

21/07 Základy in-line pro děti

22/07 Taneční techniky – Břišní tance

23/07 Trenéři florbalu licence B

24/07 Tělo Jižní Čechy - výběrový seminář

25/07 Cvičitelé Pobytu v přírodě II. třídy

26/07 Cvičitelé aerobiku (seminář)

27/07 Cvičitelé fitness II. třídy

28/07 Cykloturistika (PP, VŠ)

29/07 TěloCVIK 2007

30/07 Trenérky moderní gymnastiky

31/07 Netradiční sportovní hry

32/07 Trenéři florbalu C

32/07 Trenéři florbalu C

33/07 Trenéři skoků na trampolíně III. třídy

34/07 Instruktoři fitness

34/07 Instruktoři fitness

34/07 Instruktoři fitness

35/07 Členové první pomoci

35/07 Členové první pomoci

35/07 Členové první pomoci školení

36/07 Cvičitelé aerobiku III. třídy

36/07 Cvičitelé aerobiku III. třídy

36/07 Cvičitelé aerobiku III. třídy

37/07 Všeobecný základ pro cvičitele III. třídy

38/07 Trenéři SG III. třídy

38/07 Trenéři SG III. třídy

38/07 Trenéři SG III. třídy

39/07 Cvičitelé RDPD III. třídy

39/07 Cvičitelé RDPD III. třídy

40/07 Estetická skupinová gymnastika

41/07 Tanec

42/07 Tanec

43/07 Tanec

44/07 Tanec

45/07 Wellness program

46/07 Wellness program

47/07 Wellness program

48/07 Wellness program

49/07 Cvičitelé ZdrTV III. třídy

49/07 Cvičitelé ZdrTV III. třídy

50/07 Zdravotníci ČOS

51/07 Cvičení pro radost s předškoláky

52/07 Trenéři SG

53/07 Královna Tyršova domu

54/07 Setkání seniorů

55/07 listopad Trenéři florbalu C

55/07 Trenéři florbalu C

56/07 Lyžování – LVVZ

57/07 Doškolovací kurz pro instruktory snowboardingu

58/07 Základní kurz snowboardingu

59/07 Základní kurz LVVZ

60/07 Rozhodčí SG (všestrannost)

61/07 Rozhodčí atletiky III. tř.

2006

01/06 Trenéři florbalu licence C

02/06 Trenéři RnR II.třídy

03/06 Sportovní gymnastika

04/06 Všeobecný základ pro cvičitele III. třídy

05/06 Lázně Libverda

06/06 Cvičitelé fitness III. třídy

07/06 Opomíjené příčiny bolestí zad

08/06 Trenéři florbalu licence C

09/06 Výukový týden pro děti

10/06 Cvičitelé aerobiku III. třídy

11/06 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy

12/06 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

13/06 Irské tance

14/06 Cvičení při osteoporóze

15/06 Trenéři florbalu licence C

16/06 Rozhodčí Teamgym junior

17/06 Trenéři florbalu licence C

18/06 Rafty

19/06 Cvičitelé aerobiku II.třídy

20/06 Trenéři florbalu

21/06 Aerobik

22/06 Trenéři volejbalu III. třídy

23/06 Tělo Jižní Čechy

24/06 Trenéři florbalu licence B

25/06 Všeobecný základ pro cvičitele III. třídy

26/06 Estetická skupinová gymnastika

27/06 Estetická skupinová gymnastika

28/06 Trenéři florbalu III. třídy (licence C)

29/06 Všeobecný základ pro cvičitele III. třídy

30/06 Instruktor estetické skupinové gymnastiky

31/06 Cvičitel rytmické, pohybové a taneční výchovy II. třídy

32/06 Taneční techniky

33/06 Team-gym junior

34/06 Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy III. třídy

36/06 Aerobik - seminář ke Královně Tyršova domu

37/06 Nové trendy v hodinách gymnastiky a aerobiku

38/06 Trenéři sportovní gymnastiky

39/06 Školení pro cvičitele všestrannosti – trenér florbalu licence C

40/06 Trenéři florbalu III. třídy (licence C)

41/06 Královna Tyršova domu X. ročník SOUTĚŽ

42/06 Aerobik - seminář

2005

249/05 Cvičitelé turistiky III. třídy

260/05 Trenéři florbalu licence C

261/05 Trenéři sportovní gymnastiky II. tř.

263/05 Všeobecný základ pro cvičitele a trenéry III. třídy

264/05 Trenéři florbalu licence C

265/05 Tančíme v každém věku – senioři

266/05 Aerobik – cvičíme s mistryněmi světa

267/05 Cvičitelé všestrannosti II. tř. – zimní aktivity

268/05 Cvičitelé rytmické gymnastiky II. tř.

269/05 Tanec

270/05 Rozhodčí Eurotým-junior

271/05 Trenéři a rozhodčí ESG

272/05 Trenéři sportovní gymnastiky III. třídy

273/05 Cvičitelé RD+PD

274/05 Taneční a pohybová průprava pro cvičitelky žákyň a dorostenek

275/05 Trenéři florbalu licence C

276/05 Cvičitelé zdravotní TV III. třídy

277/05 Program pro seniory

278/05 Cvičitelé jógy III. třídy

279/05 Tanec

280/05 Práce s hlasem

281/05 Výukový týden pro děti

282/05 Instruktoři snowboardingu

283/05 Aerobik

284/05 Instruktoři snowboardingu

285/05 Vedoucí a instruktoři lyžování

286/05 Vedoucí a instruktoři lyžování

287/05 Cvičitelé RD+PD III. třídy

288/05 Činovníci a organizátoři – slet

289/05 Trenéři florbalu licence C

290/05 Cvičitelé aerobiku III. třídy

291/05 Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy

292/05 Tanec

293/05 Rafty

294/05 Nácvik pohybové skladby

295/05 Rozhodčí SG – všestrannost

296/05 Tanec

297/05 Aerobik

298/05 Trenéři volejbalu licence C

299/05 Cvičitelé všestrannosti II. tř.

300/05 Prague Games – florbal

301/05 Czech Open – florbal

302/05 Trenéři florbalu licence B

303/05 Tělo Jižní Čechy

304/05 Trenéři florbalu licence C

305/05 Hry v přírodě, orientační běh, tábornické dovednosti

306/05 Tanec

307/05 Program pro seniory

308/05 Tyršův dům pro děti – parník

309/05 Plavecká výuka a cvičení k udržení svalové rovnováhy

310/05 Všeobecný základ pro cvičitele

311/05 Práce s hlasem - velký prostor

312/05 Cvičitelé aerobiku III. třídy

312/05 Cvičitelé aerobiku III. třídy

312/05 Cvičitelé aerobiku III. třídy

313/05 Členové první pomoci

313/05 Členové první pomoci

314/05 Cvičitelé fitness III. třídy

315/05 Práce s hlasem –

316/05 Estetická skupinová gymnastika

317/05 Cvičitelé zdravotní těl.vých.

318/05 Aerobik – příprava na Královnu Tyršova domu

319/05 Trenéři florbalu licence C

320/05 Vzdělavatelé a činovníci ČOS

321/05 První pomoc

322/05 Trenéři florbalu

323/05 Aqua aerobik

324/05 Trenéři florbalu

325/05 Trenéři SG – všestrannosti

326/05 Královna Tyršova domu

2004

209/04 Trenéři florbalu licence B

245/04 Cvičitelé aerobiku III. třídy

2003

111/03 VS Jóga

112/03 DS lekt. ČOS

113/03 DS tr. VOL

114/03 VS cv. hudba

115/03 VS názvosloví

116/03 DS cvič. v přír.

117/03 DS SG

118/03 VS netr. sporty

120/03 VS AE

131/03 snow.,lyž.

134/03 Tělo JČ

135/03 DS tr.vol.

136/03 VS AE

137/03 DS Flor.cv.VŠ

138/03 Tan.formy

138/03 Taneční formy

139/03 ZS VŠ

140/03 KTD

141/03 Hory děti

142/03 cv. Vš. II.

143/03 cv.zdr.TV II.

144/03 cv.PP II.

145/03 člen. první pomoci

146/03 tr.flor. III.

147/03 jóga III.

148/03 RG III.

149/03 tr.flor.III. Brno

150/03 cv.zdr.TV III.

151/03 cv. RD+PD III.

152/03 cv. AE III.

153/03 tr.flor.III.

154/03 tr.volej. III.

155/03 ins.lyžování

156/03 ins.snow.

157/03 ins.snow.a lyž.

158/03 DS rozh.ESG

159/03 roz.atletiky

160/03 Rozh. SG-vš.

161/03 rozh.SG III.

162/03 DS tren.SG

163/03 sem.florbalu

164/03 VS lyž.tur.

165/03 VS senior

166/03 VS AE

167/03 VS TF

168/03 VS rafty

169/03 VS TF

170/03 koloběh

171/03 VS AE

172/03 VS senior

173/03 DS cv.florbal

174/03 VS AE

175/03 DS tr.SG

176/03 cykloturistika


2002

61/01 VS sp. manag.

62/01 VS mod+hlas

63/01 DS cv RG

64/01 DS raft

65/01 DS RD+PD

66/01 DS tr VOL

67/01 VS Olomouc

68/01 DS cv VŠ II.tř.

69/01 DS netr.sp.

70/01 VS Tělo JČ

73/01 DS cv PP

75/02 tr SG II.tř.

86/01 DS tr VOL

87/01 VS BALTECH

88/01 VS PODVYST

89/01 VS ESG

90/01 VS TANFORMY

91/01 VS ZDRPOST

92/01 Královna TD

93/02 cv PP II.tř.

94/02 cv AE II.tř.

95/02 cv ZDR TV II.tř.

96/02 tr RnR III.tř.

97/02 cv AE III.tř.

98/02 cv RG III.tř.

99/02 tr florbal III.tř.

100/02 tr. vol. III.tř.

101/02 tr. NH III.tř.

102/02 cv RD+PD III.tř.

103/02 cv PP III.tř.

104/02 ins. FIT

105/02 ins. SNOW

106/02 ins. LVVZ

108/02 rozh. atl. III.tř.

109/02 rozh. vol.III.tř.

110/02 rozh. SG

119/02 pob.cv. s rod.

122/02 cv. VŠ II.tř.

123/02 flor.II.tř.

126/02 Dance III.tř.

2001

23/01 cv RPTV II.tř.

27/01 cv VŠ II.tř.

29/01 tr SG III.tř.

34/01 cv AE III.tř.

43/01 mez.rozh ESGYM

44/01 rozh POST

45/01 tr FL III.tř.

46/01 cv JOG III.tř.

47/01 cv ZDRTV III.tř.

48/01 cv VŠ III.tř.

49/01 in DOŠK_LYŽ

50/01 cv RG III.tř.

51/01 rozh ESGYM

52/01 in ZÁKL_LYŽ

53/01 cv RD+PD III.tř.

54/01 in ZÁKL_SNOW

55/01 rozh VOL

56/01 tr VOL III.tř.

57/01 tr FL II.tř.

58/01 cv AE III.tř.

59/01 cv RPTV III.tř.

60/01 cv PP II.tř.

71/01 škola tance

72/01 škola cvič.

73/01 cv AE II.tř.

74/01 cv JO II.tř.

75/01 tr SG II.tř.

76/01 tr VOL III.tř.

77/01 cv RG III.tř.

78/01 cv ZdrTV III.tř.

79/01 tr FL III.tř.

80A/01 in SNOW

80B/01 in SNOW

81/01 DOŠK_LYŽ

82/01 in LYŽ

83/01 rozh LYŽ

84/01 rozh VOL

85/01 rozh ET

Máte k této stránce připomínky? Pošlete je Milanu Hybnerovi – mhybner@sokol.eu.