Publikace OV ČOS

Na této stránce máte možnost dozvědět se něco více o publikacích vydávaných Odborem všestrannosti ČOS a o jejich dostupnosti

ADHD SYNDROM

je vývojová porucha, která se u dětí projevuje neschopností udržet pozornost, zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním. Dnes se tyto projevy již celkem úspěšně diagnostikují.

Domníváme se, že základní informace o ADHD syndromu by běžná populace měla mít. I v našem sportovním prostředí se můžeme s tímto problémem setkat.

Odbor všestrannosti ČOS vydal publikaci „ADHD syndrom očima lékařky a matky“ MUDr. Vlasty Syslové. Autorka popisuje životní příběh svého syna od narození do jeho třiceti let. Poukazuje na četná výchovná úskalí, která bylo třeba zvládat. Ukazuje, že tento problém není neřešitelný a při správném výchovném postupu vede k optimistickým výsledkům. Autorka chce touto publikací pomoci usnadnit výchovu i výuku ADHD syndromem postižených jedinců. Publikace je v současné době jediná svého druhu v České republice.

Publikaci nabízíme především zdravotnickým zařízením, psychologickým a pedagogickým poradnám, ale i ostatním zájemcům, kteří pracují s mládeží, tedy i našim cvičitelům. Záměrem je, aby se dostala do rukou potřebným.

Zájemci si jí mohou vyžádat na odboru všestrannosti ČOS.

Kontakt: br. Petr Svoboda tel. 257 007 349, e-mail: psvoboda@sokol.eu