1. MÉĎOVÉ skladba pro rodiče a děti

Méďové

autorky: Jitka Hrnčířová, Dagmar Toncarová

hudba: Vadim Petrov, Jaroslav Lenk – Samson, Ivan Mládek

Skladba je určena pro děti 2–5leté spolu s dospělým partnerem (rodič, prarodič apod.).

Společná hra rodičů s dětmi od nejútlejšího věku je obrazem harmonické pohybové a citové výchovy v sokolské rodině. Při ní se nejlépe děti učí rozvíjet základní pohybové vlastnosti, zvládnout přiměřené pohybové dovednosti, odstraňuje bázeň, zlepšuje kázeň, utužuje vzájemný citový vztah a radost ze společné činnosti. Plně využívá náčiní, vyžaduje spolupráci dětí s dospělým i dokonalou souhru dospělých v jednom cvičebním celku. Plyšovou hračku medvídek využívá jako polštářek, který se dá sbalit a vložit do obalu se šňůrkami (aby ho rodiče mohli mít na zádech). Dětské písně o medvědech vedou děti k radostnému pohybu a hře, kde napodobují medvíďata.

Konzultant skladby: Věra Smejkalová, vedoucí: Jitka Hrnčířová, metodik: Helena Vaňková

Rozhovor s autorkami skladby zde