4. DĚTI, TO JE VĚC skladba pro mladší žákyně, mladší žáky

Děti, to je věc!

autorky: Jana Rosáková, Jana Vlčková

hudba: Jaroslav Uhlíř

Skladba je určena pro děti mladšího školního věku, pro chlapce i děvčata. Jde o skladbu s náčiním, kdy děti využívají míče a skládací žíněnky. Z textů Zdeňka Svěráka vychází pohybový obsah cvičení. Děti si hravou formou osvojí základní gymnastické, atletické a taneční dovednosti. Děvčata se naučí využít míč jako náčiní při estetickém pohybu. Všechno, co se děti naučí, se jim bude hodit v dalších letech ve cvičení oddílů sokolské všestrannosti.

Konzultant skladby: Šárka Přibylová

Rozhovor s autorkami skladby zde