Časopis SOKOL

Časopis SOKOL

76. ročník, vydává Česká obec sokolská - IČO 00409537
Navazuje na časopis Sokol vydávaný v Praze od roku 1871 a Sokolský věstník vydávaný od roku 1897. Od roku 2011 vychází v elektronické podobě jako e-Sokol. Od roku 2013 vychází čtvrtletně také v tištěné verzi.

ISSN 0489-6718 (Print)

ISSN 2336-8187 (Online)

MK ČR E 17339

Adresa redakce: ČOS - tiskové oddělení, Újezd 450, 118 01 Praha 1,Tel./fax.: 257 007 332
E-mail: jhorka@sokol.eu
Redakce: Jana Horká, jhorka@sokol.eu

Uzávěrka jednotlivých vydání: vždy k poslednímu dni předchozího měsíce před měsícem vydání.

PŘEDPLATNÉ
předplatné tištěných vydání pro rok 2020 činí 199,- Kč – ČR,

(pro zahraničí + poštovné za 4 výtisky ročně)

Kartotéční objednávkový lístek předplatného na rok 2020 kez stažení zde

INZERCE
Ceník a podmínky inzerce ke stažení zde


AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Dostává se k vám poslední vydání časopisu Sokol v roce 2019. Od příštího roku dojde v jeho vydávání k některým změnám. O nich se více dovíte právě v tomto vydání, v němž naleznete i objednávkový lístek na předplatné časopisu v roce 2020. A samozřejmě v prosincovém vydání je pro vás připraveno množství dalších zpráv o dění v Sokole. Součástí časopisu jsou i jeho pravidelné přílohy Vzdělavatelské listy – tentokrát se věnují historii jednotlivých žup – a Metodické listy.

Časopis Sokol ročník 2016 

                                

Prosinec 2016

listopad 2016

říjen 2016

srpen/září 2016

Červen/červenec 2016

Květen 2016

Duben 2016

Březen 2016

Únor 2016

Leden 2016