Česká obec sokolská

Česká obec sokolská vypisuje
poptávkové řízení na zpracování auditu

15. 04. 2024

Česká obec sokolská vypisuje poptávkové řízení na zpracování forenzního auditu. Lhůta pro podání nabídek je do 23. dubna 2024 do 12:00.

ČOS chce formou forenzního auditu objasnit, jak došlo k nezákonnému jednání na jeho ústředí. Cílem je zjistit, proč nebyla hned odhalena interními kontrolními mechanismy a nástroji, zda, kdo a jakým způsobem pochybil v rámci ČOS a popř. i mimo ní, zda jsou neoprávněně uzavřené smluvní vztahy platné a účinné, a vůči komu by bylo možno uplatnit náhradu škody.

"Chceme mít objektivní a nezávislý pohled, který nám umožní lépe pochopit, proč se to stalo a poskytne další doporučení pro zvýšení zabezpečení. Externí audit je standardní věc, zvyšuje důvěryhodnost a transparentnost společnosti," řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, aktuálně pověřený vedením spolku.

Nabídky je nutné podat do 23. dubna 2024 do 12:00 do podatelny ČOS v sídle spolku Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, a to buď osobně paní Ivetě Havelkové (257 007 366) či elektronicky na e-mail: ihavelkova@sokol.eu nebo podatelna@sokol.eu. 

Přesné znění Výzvy k podání nabídky na forenzní audit České obce sokolské a podrobnosti najde v dokumentu ZDE.

Zadání forenzního auditu připravila pětičlenná komise zvolená na mimořádném Výboru ČOS. Komise byla složená ze tří zástupců výboru ČOS, člena Předsednictva ČOS a Rozhodčí komise. Hlas poradní mě člen Kontrolní komise a vedoucí finančního oddělení ČOS.

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace