Česká obec sokolská

Kultura v Sokole
200 souborů a stovky představení ročně

11. 07. 2023

Co se většině lidí vybaví, když se řekne Sokol? Na prvním místě to pravděpodobně bude cvičení, sport, pohyb. To je samozřejmě správně, avšak podstata a oblast působení sokolského hnutí je mnohem pestřejší. Už Miroslav Tyrš, jenž kladl důraz nejen na fyzickou, ale i duševní zdatnost člověka, vetkl do základů myšlenku antické kalokagathie, která se stala jedním z pevných pilířů. Tak se vedle tělocvičné činnosti začala hojně rozvíjet i kultura, sokolovny se postupně staly doslova společenskými a kulturními centry daného místa.

Již od druhé poloviny 19. století se v jednotách utvářely divadelní odbory, vznikala loutková divadla i pěvecká uskupení. V období do vzniku Československé republiky můžeme navíc hovořit o přesahu směrem k národnímu uvědomění. V sokolovnách se totiž hrálo česky! Naše divadlo, potažmo i kultura jako celek byla po první světové válce již rozvinuta natolik, že v projektech sokoloven více než často narazíme na návrhy plně vybavených jevišť. 

Hrálo se česky

Kultura se stala rovněž neodmyslitelnou součástí sletů. Propagovala nejen spolek, ale i nadcházející největší sokolský svátek. V letech 1932 a 1938 se konala i sletová pěvecká, loutkářská a divadelní soutěž. Již tehdy se uvažovalo o tom, že by vítěz soutěže mohl během sletových dnů sehrát představení. Tehdy tato myšlenka nebyla realizována, avšak v novodobé historii, tedy od roku 1994, se už nejedná o nic neobvyklého. Obrovským úspěchem bylo zahájení XVI. všesokolského sletu v roce 2018, kdy poprvé v dějinách Národního divadla odehrál na jeho prknech své představení sokolský ochotnický soubor. Divadlo pod Petřínem, a to ve spolupráci jak se Souborem písní a tanců Josefa Vycpálka, tak i s Divadelním souborem Lázně Toušeň, k této příležitosti nastudovalo hru Naši furianti. Tehdy se ale představily všechny složky sokolské kultury. Nová scéna Národního divadla i venkovní pódia patřila mimo jiné folkloru a pěveckým sborům, v Divadle Kampa sehrávali svá představení loutkáři. 

Kultura v Sokole dokázala přetrvat, stejně jako celá organizace, dva totalitní režimy, a znovu se začala probouzet v devadesátých letech minulého století. Došlo k obnovení souborů. Vznikaly a stále vznikají nové, v některých jednotách navazují na prvorepublikovou tradici. Jako třeba Nástup z pražské Libně. Tam fungovalo loutkové divadlo mezi válkami a díky nadšení několika členů na tuto tradici v minulém roce úspěšně navázali. Za obnovu divadla byl soubor nominován do ankety Sokol roku 2022, kde v kategorii Kulturní počin roku obsadil třetí místo. Druhé místo patří loutkovému divadlu Přerovský Kašpárek za představení pro ukrajinské děti, na první příčce se umístil Národopisný soubor Formani ze Slatiňan, a to za uspořádání benefičního koncertu Tóny pro Ukrajinu.

V ČOS je dvě stě souborů

V současné době sdružuje Česká obec sokolská více než dvě stě uměleckých těles. Řada z nich dosahuje vysoké úrovně, mnohé se účastní pravidelných festivalů, prezentují se v zahraničí a jsou nedílnou součástí regionů.

Každý rok Česká obec sokolská připravuje přehlídky, kde jednak představuje svoji kulturu, ale také poskytuje příležitost, aby se uskupení setkala a předala si cenné zkušenosti. I letošní jaro patřilo divadlům a loutkářům. Během třetího dubnového víkendu se uskutečnila XII. národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeň, která se pravidelně koná od roku 2000. Tehdy se však ještě odehrávala i na dalších místech. Letos se představilo sedm souborů jak s pohádkami pro děti, tak i s divácky oblíbenými komediemi nebo novými autorskými díly. Pozornost jistě vzbudila pohybová hudební performance Ana v podání Ondřeje Menouška. Ta na přehlídce měla svoji premiéru. Ondřej s hraním začal právě v Lázních Toušeň. V současné době studuje japanologii na Univerzitě Karlově a v rámci spolku Špatné divadlo vytváří autorské projekty. Hudební performance Ana vznikla v koprodukci právě zmíněného Špatného divadla a DS Lázně Toušeň. Ostatně vlastní autorská díla nejsou u našich divadelníků ničím neobvyklým. Jde například o největší sokolské divadlo v republice, tedy Spurníkův ochotnický soubor z Litovle, kterým prošla už stovka herců. V repertoáru má autorské hry Pojďme se bát, SOKL, Na značky a další. 

Necelý měsíc po toušeňské přehlídce, od 12. do 14. května 2023, se uskutečnila 11. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. Poprvé se zde loutkáři setkali v roce 2003. Od té doby se každý druhý rok do Přerova sjede kolem osmi sokolských loutkových divadel, v letošním roce to bylo dokonce devět divadel. Nechybělo ani představení domácího souboru. Svůj um ukázal i libeňský Nástup. 

V Tyršově domě v Praze se každý měsíc v rámci projektu Do Sokola za kulturou představují naše soubory široké veřejnosti. K tomu dojde i v příštím roce, kdy se uskuteční XVII. všesokolský slet. Znovu se tak ukáže, že Sokol je organizací, kde je fyzická zdatnost a síla ducha ve vzájemné rovnováze. 

 

Text: Marcela Mandová, Vzdělavatelský odbor ČOS

 

 

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace