Česká obec sokolská

Martin Chlumský
je novým starostou Sokolů

27. 04. 2024

Martin Chlumský je novým starostou České obce sokolské (ČOS). Dosavadního 1. místostarostu zvolila do čela spolku v dovolbách většina členů dnešního řádného Výboru ČOS v Tyršově domě s mandátem do června roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Chlumský nahradil ve funkci Hanu Moučkovou, která na post po 13 letech rezignovala na březnovém mimořádném Výboru ČOS. Prvním místostarostou se stal Miroslav Kroc (Sokol Stupno). Pozici místostarostky předsednictva získala Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky) a členem předsednictva byl zvolen Jaroslav Postl (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Chlumský byl z pozice 1. místostarosty pověřen vedením Sokola od začátku března. Do dovoleb byl jediným kandidátem na starostu a získal 69 ze 75 hlasů přítomných členů výboru. "Vážím si důvěry a funkci starosty přijímám s pokorou. Čas, který mám do konce řádného období, je relativně krátký, ale přesto budu dělat maximum pro dobré jméno Sokola. Základem je důvěra, transparentnost v procesech řízení, důsledná kontrola a otevřená komunikace," řekl Martin Chlumský.

Cílem pro nadcházející týdny je především zdárné uspořádání XVII. všesokolského sletu. "Který je tou nejlepší prezentací Sokola. Věřím, že nás nabije pozitivní energií, dodá chuť do práce a ukáže, že Sokol je za jakýchkoli okolností silný. Věřím, že slet spojí republiku," řekl Martin Chlumský.

Dvaačtyřicetiletý Chlumský je od školního věku členem Sokola Praha Libeň, kde léta působil jako cvičitel sportovní všestrannosti. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, studoval v Dánsku, kde byl i lektorem. V posledních 11 letech vedl Ústřední školu ČOS, která za tu dobu uspořádala přes 400 seminářů za účasti víc než 8000 lidí. Mnohokrát byl hostem i zahraničních seminářů a workshopů, například školil na akci Fórum gymnastiky pro všechny v brazilském Sao Paulu a byl také národním koordinátorem mezinárodní akce MoveWeek. Podílel se na přípravě akčního plánu pohybových aktivit v rámci zdraví 2020 a stojí i za digitalizaci Sokola.

Členové výboru odhlasovali svolání mimořádného Výboru ČOS v září letošního roku, na kterém se bude mimo jiné volit nový jednatel. Mimořádný výbor už by mohl být seznámen i s výstupy z forenzního auditu, který by měla pro ČOS na základě výběrového řízení provést společnost KPMG.

Chlumský ve své zprávě (celou si přečtěte ZDE) členy výboru informoval, že z bankovních dokumentů k účtům v Komerční bance vyplynulo, jakým způsobem byly uzavřeny dva neschválené úvěry a kontokorentní účet. „Všechny zmíněné smlouvy byly elektronicky podepsány v internetovém bankovnictví oběma tehdejšími statutárními zástupci bez předchozího schválení orgány ČOS a z tohoto titulu jsou odpovědní za jejich uzavření,“ uvedl Chlumský. Dodal, že je důležité poznamenat, že v tuto chvíli není jasné, jak k tomu konkrétně došlo a jak bývalá asistentka starostky prováděla převody mezi účty a proč tyto převody nebyly nikým zachyceny. To je předmětem vyšetřování policie.

Česká obec sokolská si nechala udělat právní rozklad, z něhož vyplývají následné kroky směrem k bývalým statutárním zástupcům. „Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře, která nám ukládá, abychom v případě, že organizaci vznikla škoda, ji jednoznačně vyžadovali po nich. Je to naše zákonná povinnost," prohlásil Chlumský. 

Nově zvolená místostarostka předsednictva Kamila Šrolerová dodala, že Sokol situaci analyzuje a plánuje se, že škoda bude vymáhána v rámci civilního řízení. „Připravit takovýto dokument bude záležitostí právního zástupce ČOS a je potřeba to udělat správně. To bude nějakou dobu trvat,“ uvedla Šrolerová. Oba někdejší statutární zástupci – bývalá starostka Hana Moučková a jednatel Jan Těšitel – byli podle slov Chlumského o situaci informováni.

Výbor schválil vyrovnaný rozpočet ústředí ČOS na letošní rok v obratu 138 milionů korun. Projevují se v něm i výše zméněná zjištění. Díky škrtům v projektech a rozpočtech jednotlivých odborů se počítá se splacením úvěru na 12 miliónů korun a kontokorentu (cca 5 mil. Kč), částí škody z bankovního a úvěrového podvodu ve výši 46 miliónů korun spáchaného bývalou zaměstnankyní. "K rozpočtu jsme přistoupili tak, aby byla minimálně zasažena činnost žup a jednot," řekl Martin Vlk, člen Předsednictva ČOS a šéf rozpočtové komise.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace