Česká obec sokolská

NSA vyjednalo navýšení rozpočtu pro sport o půl miliardy
Vypíše i důležitý program Provoz a údržba

22. 07. 2022

Vedení Národní sportovní agentury se dohodlo s ministerstvem financí na navýšení rozpočtu pro sport o 0,5 miliardy korun. To je pro sportovní kluby a oddíly, včetně sokolských tělocvičných jednot a žup skvělá zpráva. Navíc NSA oznámilo, že vypíše program Provoz a údržba 2022, po kterém ČOS dlouhodobě volá. Kvůli značným chybám v žádostech vypíše program Můj klub 2. Kdyby to neudělalo, řada klubů by nedostala peníze.

500 000 000 Kč navíc dostane do svého rozpočtu od Ministerstva financí ČR Národní sportovní agentura. „Prioritou pro nás po snížení rozpočtu bylo zachování peněz pro sportovní svazy a hlavně 7000 dětských sportovních klubů v rámci výzvy Můj klub“,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Dohodnuté navýšení umožní vypsat program „Provoz a údržba“, po kterém kluby volaly a při vlně zdražování stále hlasitěji volají.

„Jsem ráda, že se vedení NSA podařilo sjednat navýšení rozpočtu o tuto částku. Sport se opravdu nachází v kritické situaci, což jasně deklaroval i 13. sjezd ČOS výzvou politikům k řešení složité situace. Už nyní ale víme, že horší časy nás čekají na podzim tohoto roku a počátkem roku příštího. Pro zajištění fungování našich jednot bude třeba sokolovny vytápět, abychom zajistili odpovídající podmínky pro naše cvičence. Vzhledem k očekávanému nárůstu cen energií, budou adekvátně růst i náklady našich tělocvičných jednot. Proto vítám oznámení o chystaném vypsání programu Provoz a údržba,“ řekla starostka ČOS Hana Moučková.

Bude nová výzva "Můj klub 2"

Národní sportovní agentura také oznámila, že kvůli neopravitelným chybám v žádostech o podporu v programu „Můj klub“ vypíše novou dotační výzvu „Můj klub 2“. „Je potřeba si uvědomit, že v dotační výzvě Můj klub nejčastěji žádají sportovní kluby z malých obcí, které mají například jen několik desítek dětí a veškerou administrativu a účetnictví jim dělají rodiče nebo dobrovolníci po práci bez nároku na honorář. Kvůli malé chybě, která je ovšem podle zákona neopravitelná, by pak přišly o peníze z výzvy Můj klub, které mnohdy tvoří až 70 % jejich rozpočtu. Našim cílem je naopak co nejvíce podporovat sport dětí ať už ve velkých městech, nebo malých obcích, proto těmto žadatelům pomůžeme vypsáním další výzvy, kde mohou žádat,“ upřesňuje 1. místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.

„Vypsání výzev je skvělou zprávou. Nyní je potřeba tyto peníze dostat co nejrychleji do jednot a klubů. Vedení ČOS je připraveno, stejně jako ČUS, být NSA nápomocno prostřednictvím naší personálně – administrativní sítě,“ uvedl ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař a dodává: „Radost z toho máme ze dvou důvodů: jednak je to částečné řešení akutního problému českého sportu vyvolaného inflací a zvýšením ceny energií, a také – za mě podstatnější – je to signál, že Vláda ČR si uvědomuje, jak je sport pro naši společnost důležitý a je jej i v této pro stát nelehké ekonomické situaci schopna podpořit. Věříme, že tento přístup bude zastávat i při sestavení rozpočtu pro rok 2023.“

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace