Česká obec sokolská

Osobní dopis starostky
Hany Moučkové k případu podvodu

23. 02. 2024

Milé sestry, milí bratři, rozhodla jsme se vám napsat obsáhleji k případu bankovního a úvěrového podvodu, který zde v Tyršově domě řešíme od konce ledna. Zatím jsem se k případu vyjadřovala jen stroze, protože jsem vzhledem k probíhajícímu vyšetřování vázána mlčenlivostí. Cítím ale potřebu některé záležitosti objasnit, případně uvést na pravou míru, minimálně v rámci možností, které mi zákon dovoluje.

Hned v úvodu bych ráda zdůraznila, že si uvědomuji závažnost situace a nejen já, ale i všichni ve vedení ČOS bezesporu cítíme zodpovědnost z naší pozice. Celá kauza vrhá na náš spolek, jeho hodnoty a zásady, nedobré světlo. Uvědomuji si, že mnohým z vás to komplikuje život při každodenní činnosti, například při jednáních o dotace a podporu župních či krajských sletů a dalších akcí. Věřte mi, že mě to trápí.

Pro mě osobně je celá kauza obrovským a jen těžko popsatelným zklamáním i po lidské stránce. Jak mnozí víte, podvodů se dopustila moje blízká spolupracovnice. Postupně si dokázala získat mé sympatie, z velké části kvůli tvrzení, že je vážně nemocná. Vyvolala ve mně pocit, že potřebuje pomoc. Bohužel, ve skutečnosti šlo o promyšlené, plánované lži podpořené i falzifikáty lékařských zpráv a dalších dokumentů.

Společně jsme za těch několik let, co byla v mém sekretariátu, strávily spoustu času v kanceláři, na služebních cestách a později i na několika soukromých zájezdech. Dovolené si každá z nás platila sama. Věděla jsem, že je v insolvenci, ale říkala mě i dalším, že získala finanční prostředky od rodiny. Neměla jsem důvod tomu nevěřit.

Škoda, kterou udává policie je vysoká, vzbuzuje nejistotu. Chci vás ale ubezpečit, že celá kauza zásadněji neohrozí financování chodu České obce sokolské nebo přípravy XVII. všesokolského sletu. Nemohu jít při vysvětlování do velkého detailu, ale snad mohu sdělit alespoň to, že nejsme jediným poškozeným subjektem, část škody pokrývá pojištění a nemalá část odcizených peněz byla zajištěna v trestním řízení.

K minimalizaci škod zároveň podnikáme všechny možné právní kroky. Především jsme se přihlásili do trestního řízení jako poškozený. Podali jsme návrh na zajištění majetku pachatelky, žádost o umožnění nahlížení do trestního spisu a podstatným bodem je také uplatnění nároku škody způsobené trestným činem.

Policisté nám při vyšetřování opakují, že šlo opravdu o důmyslný podvod. Přesto prověříme a přenastavíme kontrolní mechanismy, abychom minimalizovali možnost opakování této situace. Finanční oddělení už chystá interní audit ve spolupráci s nezávislým subjektem.

Mnohokrát děkuji za projevy podpory, kterých se mi dostává. Věřte, že v této velmi těžké chvíli, jsou pro mě důležité a velmi si jich vážím. Vy, kteří mě znáte, víte, že se nezříkám odpovědnosti a znova opakuji, že ji rozhodně cítím.

Zároveň ale nejsem zvyklá utíkat z boje a jsem připravena, a hlavně schopna dál pokračovat ve vedení ČOS. Beru za svou povinnost dotáhnout přípravu XVII. všesokolského sletu ke zdárnému konci, ale to jen s důvěrou, o kterou si řeknu na mimořádném Výboru ČOS. Ne kvůli svému osobnímu prospěchu, ale kvůli tomu, že jsem přesvědčena, že pro náš spolek je úspěch sletu naprosto zásadní.

Zaznamenala jsem, byť v menší míře, i negativní reakce. Věřte, že pro ně mám také pochopení. Informací o případu je vzhledem k probíhajícímu vyšetřování málo, což logicky zavdává prostor pro spekulace. Snad budu moci co nejdříve vše detailně vysvětlit a pochopíte, že vzhledem k propracovanosti a rafinovanosti jsem neměla s kolegy reálnou možnost trestnou činnost odhalit.

Jsem si jista, ačkoliv jde o závažnou záležitost, že náš spolek vše zvládne.

Se sokolským pozdravem

Hana Moučková, starostka ČOS

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace