Česká obec sokolská

Právník: ČOS řádně uplatňuje
svá práva poškozeného

12. 02. 2024

V návaznosti na oznámení o sofistikovaném bankovním a úvěrovém podvodu, jehož obětí se stala také Česká obec sokolská (ČOS), bychom vás chtěli souhrnně informovat o zásadních krocích, které jsme udělali, abychom minimalizovali vzniklé škody.

Zřejmě nejdůležitějším krokem je, že se ČOS přihlásila jako poškozený do trestního řízení. "Tím se dožaduje vrácení odcizených finančních prostředků. Zároveň podala návrh, aby byl zajištěn veškerý majetek pachatelky, aby tento majetek mohl být použit na úhradu škody způsobené ČOS. Návrhy byly podány jak přímo k vyšetřujícím orgánům Policie ČR, tak i k místně příslušnému státnímu zastupitelství. Česká obec sokolská řádně uplatňuje svá práva poškozeného," říká advokát Richard Šubrt z advokátní kanceláře Šťovíček : Šťovíček, zastupující ČOS.

Společně s vyšetřovateli zjišťujeme rozsah způsobených škod. Policie ČR vyčíslila zatím celkovou škodu způsobenou podvodem na 40 milionů korun. Nicméně poškozených je více. "Lze navíc důvodně předpokládat, že nikoli malá část odcizených finančních prostředků bude navrácena ČOS, v rámci jejich zajištění v trestním řízení. V této souvislosti jsme s policejními orgány v úzkém kontaktu, abychom v co možná nejvyšší míře chránili zájmy ČOS v rámci trestního řízení," vysvětluje advokát Šubrt.

Stejně jako v prohlášení (ZDE) k bankovnímu a úvěrovmu podvodu, bychom znovu rádi zdůraznili, že financování běžné činnosti spolku není ohroženo, stejně tak se tato záležitost nijak nedotkne příprav letošního XVII. všesokolského sletu. Můžeme ujistit, že se případ netýká dotací, které ČOS čerpá z veřejných zdrojů. ČOS měl loni příjem celkem přes 160 milionů korun, z této částky činily dotace z Národní sportovní agentury 40 %. NSA v loňském roce nakládání s těmito prostředky kontrolovala a žádné pochybení nezjistila. 

Podrobnější informace v tomto ohledu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování poskytnout nemůžeme, ačkoli se snažíme se o maximálně otevřenou a proaktivní komunikaci. Při podávání informací jsme ale do značné míry omezeni, a to z důvodu povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s probíhajícím trestním řízením. „Tato mlčenlivost byla ČOS uložena v zájmu toho, aby nedošlo k ohrožení objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, včetně ochrany osobních údajů a ochrany zásady presumpce neviny,“ vysvětluje advokát.

Z výše uvedeného důvodu proto ČOS nemůže označit ani konkrétní podezřelou osobu, ani zatím blíže popsat způsob provedení trestné činnosti. „Podání těchto informací bude možné až po skončení trestního řízení, respektive v návaznosti na závěry trestního řízení,“ dodává advokát. České obec sokolská se stala v tomto případě obětí velmi propracovaného a sofistikovaného podvodu provedené s pomocí velmi zdařile zfalšovaných dokumentů. 

Starostka ČOS Hana Moučková svolala na středu 14. února 2024 mimořádné zasedání předsednictva ČOS, které bude po seznámení s možnými detaily kauzy verifikovat další postup. O závěrech tohoto jednání vás budeme samozřejmě informovat.

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace