Česká obec sokolská

Přednáška profesora Pavla Koláře přilákala více než 200 posluchačů
Metodici, trenéři a cvičitelé se sjeli do Prahy v rámci projektu Se Sokolem do života

12. 07. 2021

Trenéři a cvičitelé kteří se v Sokole zabývají prací s nejmenšími dětmi, metodici projektu Se Sokolem do života, partneři České obce sokolské a hosté se v pondělí 12. července účastnili přednášky profesora Pavla Koláře "Senzomotorické funkce v dětském věku. Jak se dětmi správně cvičit, na co dávat pozor při přípravě metodiky a co sledovat na těle dětí při růstu". V sále moderního konferenčního centra O2 Universum, který byl zaplněn do posledního místa, bylo přes 200 posluchačů a mnoho z nich si dělalo řadu poznámek. Na závěr téměř dvouhodinové přednášky měli posluchači řadu dotazů. „Je vidět, že s pohybem dětí mají řadu zkušeností, protože některé dotazy byly opravdu hodně detailní," řekl po skončení akce profesor Pavel Kolář

Projekt Se Sokolem do života zve všechny mateřské školy a organizace pracující s dětmi, aby se zapojily do již šestého ročníku, který odstartuje v září se začátkem školního roku. V uplynulém roce cvičilo se Sokolem 28 % všech mateřských škol u nás, celkem 1 656 organizací a přes 90 tisíc dětí. Do dalších let má ambici vzít pod svá sokolská křídla většinu mateřských škol a významně se tak podílet na rozvoji pohybové gramotnosti dětí ve věku 3-6 let. Hlavní myšlenku projektu – motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho jako přirozenou součást života – podpořil i profesor Pavel Kolář, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost pohybu u dětí. 

Prof Pavel Kolář s logy projektu SSDŽ

„Jsem velmi ráda, že nám pan profesor Kolář nabídl možnost konzultace metodiky a zároveň i jeho čas, který věnuje semináři. Poslání našeho spolku je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě. Projekt Se Sokolem do života je jednou z našich hlavních aktivit pro děti v předškolním věku, kde je tato potřeba naprosto klíčová. Vyzývám proto všechny zřizovatele mateřských škol k účasti v projektu. Pomůžete nejen dětem, ale i celé společnost,“ říká Hana Moučková, starostka České obce sokolské. 

TK Hana Moučková a Pavel Kolář

„Je naprosto zásadní věnovat se dětem v předškolním věku. Je to období, kdy získávají pohybové návyky, které v dospělosti už nenahradíte. K tomu aby, se pro děti stal pohyb přirozenou součástí jejich života a měly ho rády, jsou potřeba tři věci – podpořit jejich radost z úspěchu, vyvarovat se nadměrné jednostranné zátěži a dělat pohyb správně, aby nevznikaly špatné pohybové stereotypy,“ říká profesor Pavel Kolář. „Věřím, že tento projekt a činnost Sokola je pro řešení tohoto společenského problému správná cesta.“


Výše zmíněné prvky jsou i základní stavební kameny projektu Se Sokolem do života. Všestranný rozvoj nejen pohybových dovedností vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti baví motivační prvky v podobě zvířátek a nalepování samolepek za splněné úkoly. V nadcházejícím ročníku si dal za cíl zaměřit se více na správné provedení. „Cílem projektu je, aby se děti naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby a zároveň zvyšovat svou zdatnost a pohyb se stal součástí jejich života, bavil je a užívaly si ho. K tomu slouží podrobně vypracované metodické materiály, které pedagogům pomáhají rozvíjet pohybovou gramotnost, ale i poznání světa okolo. Jako novinku jsme letos připravili i metodická videa, která pedagogy všemi aktivitami s dětmi názorně provedou,” uvádí Věra Smejkalová, spoluautorka projektu.

Důležitost pohybu nejmenších dětí si uvědomuje i Radomil Štumpa, Brand Activation Manager České spořitelny, generálního partnera projektu: „Česká spořitelna se věnuje dlouhodobě rozvoji vzdělávání a finanční gramotnosti v naší zemi a jelikož víme, že právě pohyb je u dětí jedna z klíčových oblastí jejich rozvoje a celkového potenciálu, tak se snažíme tento potenciál u dětí maximálně podpořit. Pohyb dětí a všech věkových kategorií podporujeme řadou pohybových projektů a právě projekt „Se Sokolem do života“ míří na ty nejmenší děti a svou velikostí a zapojením České obce sokolské má velký zásah.“

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace