Česká obec sokolská

Říčanští sokolové se tuží
okolnostem navzdory

23. 02. 2021

Ačkoliv náčiní v sokolovně leží ladem, členové všestrannosti Sokola Říčany a Radošovice nezahálí. Zdejší cvičitelé se snaží svým svěřencům nabízet co nejpestřejší škálu bezpečných aktivit. Na počátku podzimní uzávěry tělocvičen probíhala většina hodin podle běžného rozvrhu s tím, že se cvičilo venku na čerstvém vzduchu. Po zpřísnění opatření museli cvičitelé vymyslet nové způsoby, jak neztratit se členy svých oddílů kontakt, podpořit je v pohybu a pomoci jim udržet si dobrou náladu.

Cvičitel rekondiku Martin Sláma zareagoval prakticky okamžitě a začal spolu s kolegyní Bayaanou vysílat své lekce online. Této možnosti využili nejen stávající členové oddílu, ale i celé sokolské rodiny, kterým společný pohyb začal chybět, a rády se ke skupině přidaly, aby při cvičení s prvky taiči a pilates protáhly těla a zklidnily mysl. Do online cvičení se pustili také oddíly předškoláků, nejprve skupina Moniky Janouškové zaměřená na gymnastiku a po Novém roce i oddíl Renaty Zobalové.

Říčany 2 Říčany 3

Cvičitelky dětských oddílů již pátý měsíc každý týden připravují stezky s úkoly pro cvičence všeho věku. Prvotním impulzem byla snaha zpestřit nejmenším sokolíkům rodinné procházky do přírody plněním úkolů. Jak začala obliba stezek stoupat, rozšířily se i jejich varianty. Z tematicky laděných stezek stojí za zmínku mikulášská, nebo vzdělavatelská k 125. výročí založení jednoty, a také aktuální masopustní s doprovodnou soutěží masek. 

Seniorky se zamčených dveří sokolovny rovněž nezalekly. Jsou zvyklé vyrážet na pěší výlety po Ladově kraji i po dalších místech vlasti, jak se lze dočíst v jejich poctivě vedeném turistickém deníku. Jedinou změnou tak pro ně byla nutnost zmenšit velikost výletních skupinek.

Další snahou vedení bylo přijít s aktivitami, které by oslovily skutečně všechny členy. Prvním počinem byl adventní kalendář s úkoly nejen z oblasti sportu, ale i s tvořením a s pěstováním mezilidských vztahu. Dlouhodobější akcí tohoto typu je Sokolské kamínkování, inspirované aktivitou z webináře ses. Kateřiny Pokorné. Původní nápad zdobení kamínků jako odměn pro děti pojali říčanští jako komplexní aktivitu –  kamínek si doma ozdobí, podepíšou a při procházce vymění za jiný na místě spjatém se Sokolem.

 Mnohé z těchto činností si cvičenci velmi oblíbili, a berou je jako něco, na co se mohou přes týden těšit. Někteří také sami přicházejí s nápady na aktivity a pomáhají s jejich přípravou.  Život v říčanské sokolské komunitě tak pokračuje dál novými způsoby. 

Text: Lucie Lacinová, místonáčelnice Sokola Říčany a Radošovice

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace