Česká obec sokolská

Sokolové si připomněli Památný den sokolstva
děti pouštěly lodičky se svíčkami

09. 10. 2022

V sobotu 8. X. se v celé republice vzpomínalo na oběti, které sokolové přinesli v boji za svobodu, když sloužili v legiích a budovali Československo. Později byli vězněni, mučeni a popravováni nacisty za jejich příslušnost k našemu spolku a o něco později za pomoc při přípravě atentátu na Heydricha a skrývání parašutistů. Ještě později v historii byla řada členů našeho spolku, který komunisté zakázali, vězněna a mučena tímto režimem. Od roku 2019 je tento den Významným dnem ČR.

Vojenských zkušeností a skvělé organizovanosti sokolů se Reinhard Heydrich obával a proto po příchodu do Prahy podepsal rozkaz „Akce Sokol“. V noci ze 7. na 8. října 1941 se začala naplňovat. Nacistické perzekuční složky pozatýkaly na 1500 představitelů Sokola. Někteří z nich byli zastřeleni hned, jiní mučeni a posléze vězněni v koncentračních táborech.

Osud nakonec ukázal, že se Heydrich Sokola obával oprávněně. Byly to právě sokolské rodiny, které výrazně pomáhaly parašutistům připravujícím atentát na zastupujícího říšského protektora. Nepřestaly pomáhat ani poté, co se atentát povedl a německá mašinérie usilovně pátrala po jeho vrazích. Historici se shodují, že bez lvího podílu členů spolku Sokol by byl atentát téměř nemožný. Celkově rukou nacistů zemřelo téměř 4 tisíce sester a bratrů.

Od roku 2019 je Památný den sokolstva Významným dnem ČR. „Velmi si toho vážím, že se nám podařilo přesvědčit tehdejší politiky a podařilo se tento den uzákonit jako Významný den ČR. Tím dávají všichni najevo, že si obětí našich předků váží a chtějí, aby se to připomínalo, protože měli velký podíl na boji za svobodu a také v odboji. Snažili jsme se o to 5 let a povedlo se to. Mám z toho vždy dobrý pocit, když vidím, kdo všechno přijde na pietní akt,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Pietního aktu v Tyršově domě, se účastní nejvyšší představitelé státu. Tentokrát to byli: 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek, za Vládu ČR ministr školství mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, náměstek ministra průmyslu Edvard Kožušník a náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, delegace Národní sportovní agentury a sportovních svazů, představitelé městských částí, zástupci církví a řada dalších. Přišel také velvyslanec Polské republiky, J. E. Mateusz Gniazdowski a zástupci dalších velvyslanectví. Úvodní projev přednesla sestra starostka České obce sokolské Hana Moučková, po ní promluvil 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová a ministr školství Vladimír Balaš.

Poté všichni hosté smutečního aktu položili věnce či květiny u pamětní desky se jmény zavražděných a umučených členek a členů spolku Sokol.

Při slavnostním nástupu Hradní stráže nastoupily sestry sokolky ze Sokolské stráže

Slavnostním okamžikem, který se koná jen jednou za rok – právě u příležitosti Památného dne sokolstva – byl ještě před pietním aktem slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže na I. nádvoří Pražského hradu. Přihlížely mu stovky diváků. Díky spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky v pravé poledne uspořádán slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže. Letos se na I. nádvoří Pražského hradu v rámci Památného dne sokolstva představil druhý prapor Sokola Pražského, prapor, který věnovaly v roce 1922 členky spolku k 60. výročí založení Sokola jako oslavu rovnoprávnosti členství žen a mužů. „Letos si připomínáme 100 let od slavnostního předání tohoto praporu. Přišlo mi proto jako dobrý nápad ho představit právě při slavnostním střídání Hradní stráže na Pražském hradě v Památný den sokolstva. Proto se slavnostního nástupu zúčastní šest krojovaných sester jako stráže sokolských praporů. Sestry se slavnostního nástupu sokolských praporů při střídání Hradní stráže na I. nádvoří Hradu zúčastní vůbec poprvé", říká velitel Sokolské stráže Marek Manda.

Večer sokolských světel ozářil Čertovku

Vzpomínkový den jsme zakončili tradiční akcí Večer sokolských světel. U řeky Čertovky, která teče centrem Prahy, se pod Karlovým mostem sešly desítky členů a příznivců našeho spolku. Pouštěním lodiček se svíčkami si připomínáme ty sestry a bratry, kteří už nejsou mezi námi. Zároveň touto formou předáváme naše hodnoty nejmladší generaci. Protože lodičky přece rádo pouští každé dítě. V jeden moment byla Čertovka plná sokolských světel. „Mám tuto akci moc ráda, protože tradičně kolem sebe vidím nejmladší členy našeho spolku a jejich nadšení z toho, jak se lodička rozjede po Čertovce. V kombinaci s pomalu padající tmou a mihotajícími se svíčkami je to krásný zážitek,“ říká Hana Moučková.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace