Česká obec sokolská

Sokolové věnovali na XVII. slet již skoro půl milionu
Nejstarší jednota - Sokol Pražský - věnovala 160 tisíc korun

06. 01. 2023

Sokolové, jejich jednoty a župy dosud na pořádání XVII. všesokolského sletu vybrali k 443 400,- Kč. Vyplývá to ze statistik transparentního účtu 4. lednu, který byl pro dobrovolné sletové příspěvky zřízen u našeho partnera - České spořitelny. Stále můžete na největší sportovní akci roku 2024 v České republice přispět i vy. A není podmínkou být členem Sokola.

Sokol Pražský - co rok to 1000 Kč. Celkem tedy 160 tisíc

V pořadí tělocvičných jednot, které na připravovaný XVII. všesokolský slet zakoupily nejvíce dobrovolných sletových známek je na prvním místě T. J. Sokol Pražský - nejstarší tělocvičná jednota v našem spolku. Její výbor odhlasoval sumu 160 tisíc korun. Starostka jednoty T. J. Sokol Pražský, sestra Martina Schořová k tomu říká:

„Motivace byla u nás jasná! Podpora sletu je důležitá. Je to jedna z mála věcí, která Sokol propaguje v celorepublikovém a hlavně celoobčanském měřítku. Nebo-li, skutečně téměř každý člověk se jej může zúčastnit. A protože jsme nejstarší jednotou, první založenou, tak jsme se rozhodli pro příspěvek odrážející tuto skutečnost. Tedy co rok existence, to 1000,- Kč a tak 160 let = 160 000,- Kč. Doufáme a věříme, že konáním XVII. všesokolského sletu, stejně, jako u těch předchozích, podpoříme zdravý pohyb všech generací v naší zemi,“ shrnula motivaci sestra Martina Schořová. K pěkné částce výboru T. J. Sokol Pražský se přidalo i 23 členů této jednoty, takže prozatímní suma spojená s touto jednotou je 162.300 Kč (1 dobrovolná známka = 100 Kč).

Pardubice I. na druhém místě

Na druhém místě se umístila Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Její starostka Lenka Pařízková řekla, že iniciativa k podpoře XVII. všesokolského sletu vzešla od oddílu všestrannosti. „Řešili jsme to na cvičitelském výboru naší jednoty a shodli jsme se na tom, že tak významnou akci, jako je XVII. všesokolský slet, podpoříme. Vyslyšeli jsme prosbu sestry starostky Hany Moučkové, která zazněla na 13. Sjezdu a byla opakována posléze i v sokolských médiích,“ řekla sestra Lenka Pařízková s tím, že pardubičtí sokolové podporují slet pravidelně. „Teď začínáme hledat župní vedoucí skladeb pro XVII. všesokolský slet, protože máme zkušenosti, že pokud má skladba vedoucího na úrovni župy, tak je nácvik efektivnější. Nyní tedy rozhodujeme o tom, do kterých skladeb se zapojíme,“ prozradila k nácvikům sletových skladeb Lenka Pařízková.

Uherské Hradiště na „bronzové příčce“

Pomyslnou bronzovou příčku obsadil T. J. Sokol Uherské Hradiště, který má v žebříčku zaznamenáno 174 známek. „Naše jednota se zúčastňuje všesokolského sletu pravidelně od jeho znovuobnovení. Slet vnímáme jako naprostou TOP akci celého sokolského hnutí a proto jsme se moc nerozmýšleli a prostě přispěli. Na úžasné věci je třeba přispívat a co je hlavní - přispíváme sami sobě, abychom to měli boží! Už teď vzpomínáme na poslední slet, co jsme vše zažili a těšíme se, co všechno zažijeme!," vysvětluje pohnutky jeho jednoty bratr Jaroslav Ševčík - starosta T. J. Sokol Uherské Hradiště. Na dalších místech se v první desítce umístily tyto jednoty: Třebětice, Maxičky, Chocerady, Říčany a Radošovice, Libeň, Žalkovice, Čertovka.

 

Dobrovolné sletové známky_pořadí T. J.

Přispějte i vy! Stále můžete. Stačí několik kliků myší

Pokud vás při čtení těchto řádků napadá, že byste se chtěli také zapojit, stále máte možnost. Stačí přejít na stránky Prosokoly.eu. Zapojit se mohou i nečlenové našeho spolku, kterým je činnost Sokola sympatická.

Pořadí žup vede Pražská - Scheinerova

Pokud srovnáme podle pořadí sokolské župy, tak veden Pražská - Scheinerova s 1687 zakoupenými dobrovolnými známkami, následuje Východočeská - Pippichova a na bronzovém místě je Komenského. V první desítce ještě figurují župy: Hanácká, Barákova, Jungmannova, Severočeská - Novákova, Podbělohorská, Jana Podlipného, Plzeňská.

Dobrovolné sletové známky_župy

 

Mezi týmy a jednotlivci vedou Oddíl žen a cvičení rodičů s dětmi z T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Mezi týmy a jednotlivci vede Oddíl žen a cvičení rodičů s dětmi ze stejné jednoty - T. J. Sokol Říčany a Radošovice. Následují: Kamil Zapletal, Předsednictvo SŽ Jungmannovy, Muži Sokola Libeň, Sokolský klub seniorů z Jablonce nad Nisou , Eva Florová + 29 žen, z T. J. Sokol Jičín, Všestrannost T. J. Sokol Kolín, Cvičitelé všestrannosti T. J. Sokol Královské Vinohrady, Leoš Příhoda z T. J. Sokol Pardubice I, Ludmila Raková, Klub seniorů Renáty Tyršové Jalmax z T. J. Sokol Jalůvči.

Dobrovolná známka - jednotlivci a týmy

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace