Česká obec sokolská

Starostka ČOS Hana Moučková i v březnu jednala o pravidlech pro uvolnění restrikcí pro sport a kulturu
Sportoviště se musí otevřít co nejdříve i za cenu některých protiepidemických opatření

01. 04. 2021

Jednání o pravidlech, která by měla urychlit otvírání sportovišť i spolkových kulturních aktivit nabývají s přicházejícím jarem a koncem nouzového stavu intenzity. Starostka ČOS Hana Moučková se většiny z nich účastní. „Na všech jednáních zaznívá, jak je zdravý životní styl, který Česká obec sokolská propaguje od svého vzniku před 159 lety, důležitý. Role našeho spolku je v této oblasti nenahraditelná,“ dodala Moučková.

Nutnosti společného postupu v oblasti podpory sportu si je vědoma i Hospodářská komora ČR, která založila „Sekci pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu“. Jejího prvního zasedání, které se konalo samozřejmě online, se účastnila i starostka České obce sokolské Hana Moučková. O důležitosti vzniku této sekce svědčí také účast dalších představitelů českého sportu včetně šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky, předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, předsedy České unie sportu Miroslava Jansty. 

Svůj významný díl na vzniku této nové součásti Hospodářské komory má Jana Havrdová z České komory fitness, který je i členkou představenstva nově vzniklé sekce. Její představitelé budou velice úzce spolupracovat s institucemi, jejichž zástupci byli u prvního jednání, včetně české obce sokolské. Důležitá je též spolupráce s lékaři i zdravotními pojišťovnami. Pravidelný pohyb totiž může prokazatelně ušetřit značnou část nákladů státu na zdravotní péči.

„V tomto ohledu vidím nezastupitelnou úlohu Sokola a to jak sportovních oddílů, tak především všestrannosti. Protože právě všestrannost už od počátků spolku klade důraz na celkovou tělesnou kondici – a současnými slovy řečeno - na soustavné posilování imunitu každého z nás. Vždyť už Tyrš razil ono známé „Ve zdravém těle zdravý duch“,“ řekla starostka ČOS Hana Moučková.

Podle ní jedním z důležitých bodů, který se projednával byla „bezpečná provozovna“. Tedy nastavení hygienických a dalších pravidel, které budou muset splňovat sportoviště pro to, aby mohla být otevírána. 

„Velká diskuse se také vedla o nastavení podmínek pro kompenzační bonusy provozovatelů sportovišť, při nichž by nemělo být zapomenuto na spolky,“ dodala Moučková.

 

 

Sport jako nejvíce perspektivní obor

 „Obor sportu je z podnikatelského pohledu jedním z nejvíce perspektivních. Pokud se i za podpory Hospodářské komory podaří český národ více rozhýbat, bude toto odvětví skýtat kromě nesporných zdravotních benefitů i zajímavé byznysové příležitosti,“ uvedl prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. V této souvislosti zmínil Národní soustavu kvalifikací, kde již dnes Komora nabízí možnosti zkoušek z profesních kvalifikací mj. právě v oblasti sportu a pohybu obecně.

Restart sportu řeší i Národní sportovní agentura

Speciální program pro obnovení činnosti sportovišť připravuje také Národní sportovní agentura a ČOS u toho pochopitelně nechybí. Na Předsednictvu ČOS zazněla od sestry starostky informace o tom, že Restart sportu bude mít čtyři fáze „rozvolňování“, přičemž fáze poslední má nejužší provázanost na standardní aktivity České obce sokolské.

Podle Hany Moučkové však v tomto projektu budou muset být vyspecifikovány definice jednotlivých druhů sportovců či sportování (profesionální sportovec/profesionální sportování, amatérský sportovec / organizovaný - rekreační sportovec/jednotlivec.

I v nadcházejícím měsíci dubnu budou jednání o těchto programech pokračovat. Představitelé ČOS absolvují také řadu separátních jednání, na nichž vysvětlují důležitost návratu dětí na sportoviště současně s uvolněním opatření ve školách. To je důležité nejen pro děti, ale i pro tisíce trenérů a cvičitelů, kteří se na své svěřence a kamarády těší.

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace