Česká obec sokolská

Zástupci ministerstva kultury, magistrátu i Prahy 1 jsou nadšeni z plánů na revitalizaci Tyršova domu
Vznikne prostor pro nový cirkus a další aktivity

28. 05. 2021

Plán na revitalizaci a posun Tyršova domu do nového tisíciletí vzbudil velice pozitivní ohlasy. Vedení České obce sokolské spolu s autorem projektu architektem Josefem Pleskotem pozvalo zástupce Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a městské části Praha 1 na jednání, kde byl představen záměr přestavby v celé šíři.

Starostka ČOS Hana Moučková na úvod řekla: „Jsem ráda, že se celý projekt razantně posunul a dnes jej můžeme představit Vám, kteří máte zodpovědnost za další rozvoj Prahy. Zároveň mám radost, že se nám daří naplňovat strategii Sokol2030, v níž je zahrnuta i tato revitalizace.“ Samotný plán úprav Tyršova domu, který je majetkem Sokola už 100 let, představil pak výkonný ředitel ČOS Marek Tesař.

Kromě již dříve představeného modelu budoucí podoby nádvoří Tyršova domu ukázal architekt Josef Pleskot také podrobné vizualizace jednotlivých částí plánovaného projektu, a to včetně vzdálených pohledů od Pražského hradu nebo Petřína, na kterých dokladoval, že nebude narušen stávající pohled na památkovou rezervaci jako takovou. Po skončení prezentace se aulou rozezněl uznalý potlesk.

„Jsem rád, že si tak ctihodná instituce, kterou Česká obec sokolská bezpochyby je, vybrala tak skvělý projekční tým. Malá Strana samozřejmě nabízí méně místa pro rozvoj než okrajové části Prahy. Nádvoří Tyršova domu je jedním z těch mála míst, kde se něco vybudovat může. Líbí se mi i to, že projekt respektuje historickou analogii,“ řekl Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR. „Vážím si toho, že celý projekt postupuje správným směrem a že se architekt Pleskot i zástupci Sokola nedobývají rovnou na generální ředitelství památkářů, jak se to někdy u velkých projektů stává,“ řekl náměstek Ouroda s tím, že pak chápe pracovníky památkové péče, kteří v případech, kdy bývají takto obejiti, jsou k projektům skeptičtí. „Zde je to všechno v pořádku. Z toho mám radost. A v souvislosti s prosklenou věží, která pohledově koresponduje s rozhlednou na Petříně, chápu, že jen málokterý architekt by odolal tomu, aby z Prahy stověžaté neudělal Prahu stojednavěžatou,“ dodal.

Architekti Josef Pleskot a Petr Hlaváček diskutují nad modelem Tyršova domu z dílny architektonického studia Josefa Pleskota. Přihlíží Hana Moučková, Marek Tesař a Vít Šimral.

Náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. arch. Petr Hlaváček míní, že projekt je velice kultivovaný: „Otevřenost areálu a funkčnost plánované revitalizace je nejen pro obyvatele Prahy 1 nesmírně potřebná. Dlouhodobě víme, že se s tímto areálem musí něco stát. Vize, se kterou přichází Česká obec sokolská spolu s renomovaným architektem Josefem Pleskotem, tuto potřebu bezesporu naplňuje a vrací areál původnímu účelu, tedy venkovnímu sportování a nejen jemu. Pokud se vše podaří zrealizovat tak, jak je naplánováno, přitáhne rozšíření aktivit do Tyršova domu i nové lidi, což je skvělý záměr. Myslím si, že by to měla být jedna ze zásadních staveb následujících let.  Sokol hraje ve společnosti klíčovou roli a jeho důležitost je současnou dobou ještě násobena,“ řekl radní Petr Hlaváček. 

Jeho kolega z Rady hlavního města Prahy Vít Šimral, který má na starosti oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání řekl, že návrh považuje za skvělý. Upozornil však, že je potřeba stanovit jednotlivé etapy projektu, aby se dalo dopředu zajistit jejich financování: „Vize architekta Pleskota, která zahrnuje vytvoření tělocvičné zahrady a nové věže pro představení nového cirkusu, je skvělým pokračováním dobře nastaveného marketingu Sokola.“

„Jsem nadšen. Zrovna nedávno jsme se bavili o tom, že je zapotřebí, aby se v Pražské památkové rezervaci začalo dít něco, co bude respektovat genia loci, ale zároveň to bude moderní architekturou,“ reagoval starosta Prahy 1 Petr Hejma. Dodal, že jako šéf úřadu, v jehož městské části Tyršův dům stojí, už slyšel řadu fám, co by zde zaručeně mělo vzniknout. „Studie, kterou jsem dnes viděl, to všechno naprosto vyvrací. Za což jsem rád,“ dodal s tím, že ho těší, že se prostor navrátí ke sportovnímu vyžití a vznikne zde navíc i nové kulturní zázemí. „To samozřejmě otevírá řadu dalších možností pro spolupráci s kulturními a občanskými institucemi, které na Malé Straně působí,“ doplnil Hejma.

„Jsem rád, že se nám se sestrou starostkou povedlo sezvat zástupce většiny klíčových institucí, které budou hrát významnou roli v celé realizaci a financování. Čeká nás opravdu dlouhá cesta, ale věříme, že i tato schůzka ukázala, že se jedná o důležitý projekt, a to pro všechny zainteresované,“ řekl ke schůzce výkonný ředitel České obce sokolské Marek Tesař.

Výkonný předseda ČOS Marek Tesař při představení projektu revitalizace Tyršova domu

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace