Česká obec sokolská

Cvičení s malými dětmi
Domácí tělocvična

Odborníci se shodují, že pro vytvoření pozitivního vztahu k pohybu a správných pohybových návyků je nejlépe začít s pravidelným všestranným cvičením už v předškolním věku, například v mateřských školách nebo v sokolské Cvičení pro rodiče a děti. Sokol se svými cvičebními programy se právě na tyto věkové kategorie zaměřuje, ať už ve svých jednotách, či v rámci projektu Se Sokolem do života, který rozvíjí pohybovou gramotnost dětí ve více než tisícovce českých mateřských škol. 

Jak tedy správně s dětmi cvičit? Jak je zabavit, aby pro ně cvičení bylo stále hrou? Je jasné, že cvičení musí být pro děti především zábava, při které rozvíjejí své pohybové schopnosti automaticky. Inspiraci, jak s dětmi cvičit, rozvíjet jejich pohybové schopnosti, a zároveň je zabavit, podívejte se na naše video ze seriálu #cvičímsesokolem. 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace