Česká obec sokolská

Cvičení s malými dětmi
Hra na kuchaře

Odborníci se shodují, že pro vytvoření pozitivního vztahu k pohybu a správných pohybových návyků je nejlépe začít s pravidelným všestranným cvičením už v předškolním věku, například nebo v mateřských školách v cvičení rodičů s dětmi. Sokol se svými cvičebními programy se právě na tyto věkové kategorie zaměřuje, ať už ve svých jednotách, či v rámci projektu Se Sokolem do života, který rozvíjí pohybovou gramotnost dětí ve více než tisícovce českých mateřských škol. 

Jak tedy s malými dětmi cvičit? A jak cvičit správně? Je jasné, že cvičení musí být pro děti především zábava, hra, při které děti rozvíjejí své pohybové schopnosti automaticky. Inspiraci, jak s dětmi cvičit, rozvíjet jejich pohybové schopnosti, a zároveň je zabavit, podívejte se na naše video ze seriálu #cvičímsesokolem. A protože děti rádi pomáhají v kuchyni, tento díl vám ukáže, jak i hrát na vaření a na kuchaře a ještě si u toho zasportovat!

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace