Česká obec sokolská

Jdi za štěstím - skladba pro seniorky, seniory a věrnou gardu

 

 

 

Nenásilné a  přesto působivé a jakoby samozřejmé provázání pohybového obsahu seniorů, seniorek a věrné gardy v celkové kompozici, která koresponduje s Appeltovou teorií české školy pohybových skladeb. Souznění hudby s myšlenkovým, pohybovým a choreografickým obsahem je samozřejmostí. Pohybový obsah je ve skladbě rozvíjen se znalostí pohybových možností dané věkové kategorie. V intencích české školy jsou využity i pohybové leitmotivy, změny rytmu, tempa a gradačních možností. 

 

 

Hudba: Karel Svoboda, Jaromír Klempíř, Ladislav Štaidl a Jiří Šlitr
Zpívá: Karel Gott
Texty: Zdeněk Borovec, Jaroslav Štaidl, Jiří Suchý
Hudební dramaturgie: Zdeněk Barták

Autoři skladby: Helena Peerová (Sokol Břevnov), Václav Pavelka (Sokol Kostelec nad Orlicí)
Vedoucí skladby: Václav Pavelka
Metodik: Anna Jurčíčková

Kontaktní email pro zájemce o nácvik: jdizastestim.slet@sokol.eu

Základní celek   9 seniorek, 9 seniorů, věrná garda, 2 cvičenky/ci
Značková síť       3 x 3
Nářadí a náčiní  bez nářadí a náčiní
Odkaz na materiály ke skladbě

Jak se vaše skladba jmenuje, o čem je a co má vyjadřovat?

Sletová skladba pro seniorky, seniory a věrnou gardu na XVII. Všesokolský slet se jmenuje „Jdi za štěstím“. Tato Skladba je o dobré partě spojené společným prožitkem založeným na pohybovém obsahu, kontinuitě cvičení, hudby a přátelské atmosféry. S pokornou úctou začleňuje v druhé části skladby cvičení věrné gardy.

Základem tvorby sletové skladby „Jdi za štěstím“ je geniálně střižená, do srdcí vstupující hudba, která v kompozici Zdeňka Bartáka vytvořila nevšední rámec pro pohybový a choreografický obsah. Komponovaný celek je poctou jak Karlu Gottovi, tak věrné gardě, všem cvičitelkám, cvičitelům, cvičenkám a cvičencům, kteří svým pohybovým ztvárněním vzdávají hold životu, tradicím našeho národa, vzájemné spolupráci, životním radostem, vzájemné úctě a vzájemné sounáležitosti.

  • I. oddíl - Jdi za štěstím: Souzní jak hudebně, tak pohybově s uvedeným názvem. Hledání štěstí ve čtyřech světových stranách je alegorií této myšlenky.                
  • II. oddíl - Pretty Woman:Vyjadřuje svým tanečním obsahem vzájemnou úctu a empatii mezi mužem a ženou, mezi cvičenci navzájem.                              
  • III. oddíl – Oči má sněhem zaváté:Se nadneseně stylizuje do naparování se mužů před ženami, vzájemného jiskření, koketování, namlouvání se a odmítání.                                                     
  • IV. oddíl – Fanfáry a C´est la vie: Je pokorným návratem k historii Sokola, k všesokolským sletům a předáním poselství cvičenkám, cvičencům, divákům a celému národu Pecháčkovou Přísahou republice.     
  • V. oddíl – Trezor:Je oslavou pohybu, který je nemyslitelný bez tlukotu spřízněných srdcí. 
  • VI. oddíl – Být stále mlád:  Naznačuje bilancování každého z nás nad svými životními hodnotami a je oslavou mládí jako nejkrásnějšího období našeho života.        
  • VII. oddíl – Lady Carneval:Uzavírá ve svém finále celou skladbu, je poděkováním České obci sokolské a oslavuje každý krásný den jako nalezené životní štěstí.
Pracujete i s nářadím (náčiním), s pomůckami - jak?

Skladba „Jdi za štěstím“ je bez náčiní. Využívá aerobního kondičního charakteru cvičení, tanečních, výrazových a choreografických prvků.

Co vás inspirovalo při tvorbě skladby, co bylo prvním impulsem?

Inspirací pro tvorbu této sletové skladby byly zkušenosti z předchozí tvorby sletových, pódiových skladeb a pohybové zaměření obou autorů. První impuls pro tento námět vyslovil Zdeňek Barták, který svou hudební režií vytvořil základ pro pohybovou tvorbu. Následně byla režijní komisí (jmenovitě Petrem Svobodou) oslovena Helena Peerová, která svým entuziasmem nadchla k tvorbě skladby Vaška Pavelku.

Proč jste se rozhodli vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Tvorba skladby pro tuto věkovou kategorii nám přináší nové impulsy a realizační možnosti.

Nejzajímavější moment skladby (který by třeba i mohl divákovi uniknout) z pohledu autora?

Z pohledu autorů jsme přesvědčeni, že naše tvorba sletové skladby „Jdi za štěstím“ koresponduje s Appeltovou teorií české školy pohybových skladeb. Souznění hudby s myšlenkovým, pohybovým a choreografickým obsahem je samozřejmostí. Pohybový obsah je ve skladbě rozvíjen se znalostí pohybových možností dané věkové kategorie. V intencích české školy jsou využity i pohybové leitmotivy, změny rytmu, tempa a gradačních možností. Stadionová choreografie vychází ze základního postavení cvičenek a cvičenců na cvičební ploše, které umožní s minimálními přechody zaujímat divácky zajímavé cvičební celky.

Zajímavé momenty skladby, na které se mohou cvičenci těšit

Mezi zajímavé momenty skladby patří nenásilné a přesto působivé a jakoby samozřejmé provázání pohybového obsahu seniorů, seniorek a věrné gardy v celkové kompozici.

Co vás inspirovalo při navrhování cvičebního úboru

Při navrhování cvičebních úborů nás inspirovala celoživotní elegance Karla Gotta. Cvičební úbory jsou ve stylu elegance. Seniorky mají modré šaty s bílými doplňky v lehkém retro stylu, senioři dlouhé bílé kalhoty, světlemodrou polokošili s bílými doplňky a věrná garda má tradiční cvičební úbor žen a mužů.

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo?

Při nácviku předváděcího celku nás oba potěšilo a mnohdy až dojalo nadšení cvičenek a cvičenců věrné gardy, upřímná radost ze cvičení seniorek a seniorů a nádherná atmosféra nácviků. To je ten „motor“, který nás oba u tvorby sletových skladeb neustále drží.

Který moment ze skladby či prvek choreografie máte nejraději a proč?

Takzvaně vypíchnout moment skladby nebo prvek choreografie je pro nás zavádějící. Skladba je uceleným, v jednotlivých částech nezastupitelným dílem. Líbí se nám jako celek.

Jak se vám podařilo získat cvičence pro pracovní předvedení a máte zajímavou historku z nácviku?

Cvičenky a cvičenci předváděcího celku byli osloveni autorskou dvojicí, cvičitelskými sbory a týmovými spolupracovníky. Nácviky probíhaly v Praze, v Kostelci nad Orlicí a Poděbradech. Pro nás všechny bylo listopadové vystoupení v Sokole Královské Vinohrady impulzem pro přípravu na XVII. Všesokolský slet. Nádherná atmosféra, mnohdy slzy dojetí, radost ze sounáležitosti  ke skladbě – na to se nezapomíná. Všem členům týmu a všem cvičenkám a cvičencům patří velký dík.

Kdo vám nejvíce pomohl se skladbou kromě spoluautorů?

Kromě spoluautorů ovlivňovali tvorbu této skladby konzultanti – Anička Jurčíčková a Pepík Zedník. V týmu předváděcího celku dále významně pracovali: Jana Hartmanová, Jana Sobotová, Maruška Hamplová, Lucie Berková, Milan Sobota, Petr Jirků, Mirek Vrána, Franta Siegl a mnoho dalších.

 

 

 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace