Česká obec sokolská

Před kamerou - skladba pro dorostence a muže

 

 

Choreografie pro muže, která obsahuje dechberoucí momenty - zejména v závěru - má v sobě zakomponován také jeden zajímavý prvek. Je to prostné cvičení z roku 1938 z dnes již legendární skladby "Přísaha republice", které ukazuje, jak bylo nadčasové a že i po více jak 80 letech má co nabídnout. Tímto se symbolicky spojují generace sokolů. Právě "Spojujeme" je téma nadcházejícího XVII. všesokolského sletu.

 

 

 

Hudba: Dudácká skupina Dropkics Murphys, The Snake Charmer a skupina Cimbal brothers

Autoři skladby: Martin Matura, Stanislav Trávníček, Jakub Čudlý (Sokol Písek)
Vedoucí skladby: Martin Matura
Metodik: Jakub Čudlý

Kontaktní email pro zájemce o nácvik: predkamerou.slet@sokol.eu

Základní celek    12 
Značková síť       6x6
Nářadí a náčiní  bez nářadí a náčiní
Odkaz za materiály ke skladbě

 
Pracujete i s nářadím (náčiním), s pomůckami - jak?

S nářadím ani náčiním nepracujeme. U mužských skladeb platí zásada, že muži nesmí mít nic, co se dá ztratit nebo zapomenout v hospodě (smích).

 

Co vás inspirovalo při tvorbě skladby, co bylo prvním impulsem?

Prvotním impulsem bylo to, že Sokol je naším životním stylem a chtěli jsme mu vrátit alespoň něco málo z toho všeho, co nám dal. Už na minulém sletě jsme si pohrávali s myšlenkou napsat skladbu pro další slet, která bude odpovídat naší věkové kategorii. Tak se zrodila řekněme základní vize.

Dalším velkým impulsem a inspirací byl moment, kdy jeden z nás „objevil“ Filmový megamix v podání Cimbal Brothers, který byl tak silně inspirativní, že z nás skladba vylétla téměř sama.

 

Proč jste se rozhodli vytvořit skladbu pro tuto věkovou kategorii?

Protože do ní patříme – nebylo o čem přemýšlet. Navíc posledních několik sletů byla skladba pro dorostence a muže tvořena pro věkovou kategorii dorostenců a mužů od 16 do 90 let a přizpůsobena spíše seniorům, což nám příliš nevyhovovalo a chtěli jsme proto vytvořit skladbu, která by byla blíže mužům mimo seniorský věk.

 

Nejzajímavější moment skladby (který by třeba i mohl divákovi uniknout) z pohledu autora

Kolik lidského úsilí stojí za akcí jako je slet…a také jak prostné cvičení z roku 1938, skvěle pasuje do hudebního motivu z roku 1994 J

 

Zajímavé momenty skladby, na které se mohou cvičenci těšit

Skladba je koncipována jako celek a jedna část doplňuje druhou, tak aby výsledek nadchl nejen diváka, ale i cvičence. Je tam to, co chlapy baví – pocit sounáležitosti, týmový duch a spolupráce. Je tam vtip i kontakt s diváky a spoluvytváření jedinečné atmosféry. Kdybychom však měli něco vypíchnout, tak mezi zajímavé momenty patří určitě skupinová cvičení, při kterých muži spolupracují na vytvoření různých figur pomocí vlastních těl. Osobně jsme také velmi zvědaví na prostná cvičení.

 

Co vás inspirovalo při navrhování cvičebního úboru

Při navrhování oblečení nás inspirovalo několik faktorů. V první řadě to byla vizuální stránka skladby. Chtěli jsme hodně pracovat s barevnými změnami tak, aby byla skladba živá a byly v ní neočekávané změny. Dále to byla udržitelnost oblečení. Z předchozích skladeb máme spousty oblečení, ale použijeme je maximálně při oživení té dané skladby, jinak to nikdo nenosí. Proto jsme pracovali s takovými materiály a střihy, aby oblečení chlapi nosili i do běžného cvičení nebo na sport. Posledním aspektem bylo využití národních barev a motivů, které prostě ke cvičení dorostenců a mužů patří.

 

Co vás při nácviku nejvíce překvapilo nebo potěšilo

Množství mužů, kteří se rozhodli nám pomoci s předváděčkou. Díky nim skladba ožila a zhmotnila se. Věnovali tomu svůj volný čas a úsilí, najednou to byla společná věc všech a každý pro ni chtěl udělat maximum. Velice za to všem děkujeme. Velmi nás to těší a vážíme si toho. A pak nás také potěšilo, že skladba vypadá fakt dobře J

 

Který moment ze skladby či prvek choreografie máte nejraději a proč

Máme rovnou tři: Prvek, kterému pracovně říkáme Gauče – je to takový vtipný okamžik a až to uvidíte a spojí se vám to s hudebním doprovodem, určitě poznáte, proč se to tak jmenuje. My Vám za to zamáváme.

Poté závěr skladby, kde je potřeba obrovská spolupráce a každý má určitou roli a musí odvést svůj kus práce, aby se vše povedlo.

A pak choreografii, která není naše. Je to prostné cvičení z roku 1938, které prostě ukazuje, jak bylo nadčasové a že i po více jak 80 letech má co nabídnout a víc než co jiného spojuje generace sokolů.

Jak se vaše skladba jmenuje, o čem je a co má vyjadřovat?

Skladba se jmenuje „Před kamerou“ a je o historii, současnosti a doufejme i budoucnosti Sokola. Přenese nás do světa filmu, protože v ní zazní více než 10 známých filmových melodií v unikátním provedení od Cimbal Brothers.

Je pojata jako dvougenerační a dává možnost dorostencům/mladším mužům – synům zacvičit si se svými otci – muži. Vyjadřuje tradici a kontinuitu mužských hromadných skladeb. A je výzvou pro současné cvičence: zda dokážeme zacvičit prvky, které cvičili naši dědové a pradědové a zda-li dokážeme přidat i něco navíc? Aby i další generace jednou shlédla záznam ze sletu 2024 a řekla si: „To byli chlapi! To byli SOKOLOVÉ!!!“ 

 

Jak se vám podařilo získat cvičence pro pracovní předvedení a máte zajímavou historku z nácviku?

Kontaktovali jsme bratry z různých jednot a žup a ti se rozhodli nám pomoci. To je na Sokole krásné, je v něm spousta lidí, kteří si rádi pomáhají a vycházejí vstříc.

Nejsilnější zážitek máme spojený s nácvikem závěru skladby, kde stavíme velkou pyramidu. Vzhledem k počtu potřebných cvičenců jsme ji mohli natrénovat až v předvečer vystoupení a až do poslední chvíle jsme si jako autoři nebyli jistí, zda „to klapne“. Velký dík patří bratru náčelníkovi Josefu Kubištovi a Sokolu Praha Libeň za ochotně poskytnuté zázemí, díky kterému jsme mohli vše secvičit.

Kdo vám nejvíce pomohl se skladbou kromě spoluautorů?

Paradoxně asi Covid a s ním spojený lockdown. Najednou bylo přeci jenom více času a mohli jsme se „ponořit do tvorby“. Byť podmínky, ve kterých jsme tvořili, dnes vyvolávají úsměv na tváři. Je to taková „On-line skladba z obýváku“ (smích). Naše díky také patří Pepovi Zedníkovi, který nám částečně pomohl s popisem skladby a samozřejmě také všem cvičícím bratrům, kteří se podíleli na nacvičování a poskytovali nám zpětnou vazbu.

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace