Česká obec sokolská

Podrobnější informace:

Noc sokoloven proběhne 25. června 2021

Těšit se můžete na sportovní odpoledne, divadlo pro děti, opékání buřtů a pokud to situace dovolí, tak i na přespání v sokolovně.

Podrobný program bude upřesněn dle situace

O sokolovně

Sokolovna v městské části Rožnov má pestrou historii, původně byla tato stavba postavena jako škola Matice školské českobudějovické, která usilovala o stavbu české školy v části města obývaném především Němci. Škola byla otevřena 18. listopadu 1912. Jednota Sokola Rožnov byla založena 27. června 1919. Po skončení 1. světové války ukončila Matice česká svou činnost a v roce 1920 od ní českobudějovický Sokol budovu odkoupil, nadále se zde učily děti. K 1. lednu 1925 ji budějovická jednota prodala jednotě rožnovské. Budova byla postupně přestavována a v létě 1928 otevřena ke svému účelu tělocvičny. Jako tělocvična Sokola byla využívána až do vypuknutí II. světové války. Po jejím skončení, konkrétně v lednu 1946 bylo na valné hromadě rozhodnuto o její přestavbě a zároveň přístavbě jeviště, což se podařilo v rekordním čase a v polovině prosince roku 1946 se zde začalo opět cvičit a hrát divadlo. Po únoru 1948, kdy nastalo další temné období naší historie, byl Sokol postupně přeměňován na jednotnou tělovýchovnou organizaci podřízenou komunistické straně a tělocvična byla bez větších investic využívána a devastována. Dne 22.7.1991 byla stavba převzata do majetku T.J. Sokol České Budějovice.

(sestra vzdělavatelka Milada Pospíšilová)

Pro aktuální informace o činnosti naší jednoty sledujte náš facebook

 

Podívejte se, jak vypadala Noc sokoloven u nás v roce 2020

NOC SOKOLOVEN CB 2020

 

NOC SOKOLOVEN CB 2020_divadlo

Mapa
Kalendář Akcí
13
09

Sokolíku, nezlob se!

Kde: obec Ostroměř a její okolí

17
09

Tyršův Děčín 2021

Kde: Děčín

17
09

Sokol Spolu v pohybu

Kde: Děčín

18
09

Přebor ČOS ve florbalu (v rámci turnaje Junior Sokol Cup)

Kde: Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice I

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace